Ciclul I, Licență

Studiile superioare de licențăciclul I, reprezintă prima treaptă a studiilor universitare și, conform Cadrului European al calificărilor, corespund nivelului 6 în în sistemul de Clasificare Internațională Standard a Educației (ISCED-2011). Accesul la studii este pe baza diplomei de bacalaureat, colegiu, studii superioare de licență.

Durata studiilor constituie 3 sau 4 ani, acumulând numărul de credite de studii transferabile (ECTS) corespunzător duratei de studii: 3 ani – 180 ECTS; 4 ani – 240 ECTS. ECTS Creditele transferabile de studii au rolul de a facilita mobilitatea studenților în cadrul universităților în interiorul țării și dintr-o țară în alta prin recunoașterea calificărilor academice și a perioadelor de studiu.

Studiile sunt organizate prin învățământ cu frecvență la zi și învățământ cu frecvență redusă. Într-un an de studii cu frecvență se acumulează 60 de credite, cu frecvență redusă – 40 de credite.

Studiile superioare de licență, ciclul I, se finalizează cu obținerea diplomei de licență, asigurând nivelul de calificare adecvat exercitării unei profesii prin cunoștințe generale și de specialitate, corespunzătoare inserției pe piața forței de muncă.

Învățământ cu frecvență:

 • Arte decorative aplicate (240 credite) – Program/Plan (2018)
 • Arte plastice (180 credite) – Program/Plan (2018)
 • Design interior (240 credite) – Program/Plan (2018)
 • Educație tehnologică (180 credite) – Program/Plan (2018)
 • Grafică (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Modă/Design vestimentar (240 credite) – Program/Plan (2018)
 • Pictură (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Arte plastice și Educație tehnologică (240 credite) – Program/ Plan (2021)
 • Animație (180 credite) – Program/ Plan (2022)
 • Designul jocurilor (180 credite) – Program/ Plan (2022)

Învățământ cu frecvență redusă:

 • Arte plastice (180 credite) – Program/Plan (2018)
 • Educație tehnologică (180 credite) – Program/Plan (2018)

Învățământ cu frecvență:

 • Chimie – (180 credite) – ProgramPlan (2018)
 • Biologie – (180 credite) – Program/ Plan (2018)
 • Ecologie – (180 credite) – Program/ Plan (2018)
 • Chimie și biologie – (240 credite) – Program/ Plan (2018)
 • Biologie și chimie – (240 credite) – Program/ Plan (2018)

Învățământ cu frecvență redusă:

Învățământ cu frecvență:

 • Istorie și geografie (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Istorie și limbă engleză (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba și literatura română și limba engleză (alolingvi) (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba și literatura română și limba engleză/franceză/italiană (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba și literatura rusă și limba engleză (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba și literatura rusă (180 credite) – Program/Plan

Învățământ cu frecvență redusă:

 • Istorie (180 credite) –Program/Plan (2021), Program/Plan (2022) 
 • Limba și literatura română (180 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba și literatura rusă (180 credite) – Program/Plan (2021)

Învățământ cu frecvență:

 • Matematică și Informatică (240 credite) – Program/ Plan (2018) 
 • Informatică și Matematică (240 credite) –Program/Plan (2018) 
 • Informatică și Fizică (240 credite) – Plan (2018) 
 • Fizică și astronomie (240 credite) – Plan (2018)
 • Fizică și informatică (240 credite) – Program/ Plan (2022) 
 • Matematică și Fizică (240 credite) – Plan (2018) 
 • Informatică (Științe exacte) (180 credite) –ProgramPlan (2018) 
 • Matematică (180 credite) – Program Plan (2018) 
 • Fizică (180 credite) – Plan (2018) 
 • Informatică (Științe ale educației) (180 credite) – Program/ Plan (2022) 

Învățământ cu frecvență redusă:

Învățământ cu frecvență:

 • Geografie – (180 credite) – ProgramPlan (2020)
 • Geografie și biologie – (240 credite) – ProgramPlan (2020)
 • Geografie și informatică – (240 credite) – Program/ Plan (2020)
 • Geografie și limbă engleză – (240 credite) – ProgramPlan (2020)
 • Servicii hoteliere, turism și agrement – (240 credite) – ProgramPlan (2020)

Învățământ cu frecvență redusă:

 • Geografie – (180 credite) – ProgramPlan (2020)
 • Servicii hoteliere, turism și agrement– (180 credite) – Program/ Plan (2020)

Învățământ cu frecvență:

 • Limba engleză (180 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba engleză și franceză (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba engleză și germană (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba engleză și italiană (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba engleză și spaniolă (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba franceză și engleză (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba franceză și italiană (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba germană și engleză (limba rusă) (240 credite) – Program/Plan (2021)
 • Traducere și interpretare (180 credite) – Program/Plan (2021)

Învățământ cu frecvență:

Învățământ cu frecvență redusă:

 • Asistență socială (180 credite) – Program/Plan (2021)
 • Psihopedagogie (180 credite) – Program/Plan (2021)
 • Psihopedagogie specială (180 credite) – Program/Plan (2023)

Învățământ cu frecvență:

 • Dans popular și clasic (180 credite) – Program/Plan (2021)
 • Dans sportiv și modern (180 credite) – Program/Plan (2021)
 • Pedagogie în învățământul primar (180 credite) – Plan RO (2017); Program/Plan (2021)
 • Pedagogie în învățământul primar și Limba engleză (240 credite) – Plan (2017); Program/Plan (2021)
 • Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie preșcolară (240 credite) – Plan (2017); Program/Plan (2021)
 • Pedagogie preșcolară (180 credite) – Program/Plan (2021)
 • Pedagogie în învățământul primar și Psihopedagogie (240 credite) Program/Plan (2024)
 • Pedagogie preșcolară și Psihopedagogie (240 credite) Program/Plan (2024)

Învățământ cu frecvență redusă:

 • Pedagogie în învățământul primar (180 credite) –  Plan RO (2017); Plan RU (2017) Program/Plan (2021)
 • Pedagogie preșcolară (180 credite) – Program/Plan (2021)