Direcția pentru administrarea patrimoniului universitar

Direcția are misiunea de a asigura condiții de desfășurare a activităților didactice, de cercetare și administrative, prin gestionare eficientă a patrimoniului (întreținere, păstrare, reparații capitale și curente, funcționarea rețelelor inginerești, deservirea căminelor etc.).

Direcția asigură întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale a Universităţii prin următoarele secții:

  • Secția dezvoltare a infrastructurii universitare;
  • Secția exploatare blocuri de studii și cămine;
  • Secția intervenții rețele inginerești;
  • Secția gospodărie și gestionare utilități.

Obiectivele operaționale ale direcției:

  • Consolidarea structurilor direcției noi/existente.
  • Asigurarea condițiilor optime privind spațiile de învățământ, de cercetare si pentru activități conexe.
  • Dezvoltarea infrastructurii universitare.
  • Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, autoritățile statului, societatea civilă și organizații internaționale.
  • Asigurarea infrastructurii de cazare în căminele universității.

Componență

Nr. Nume, prenume Funcție Telefon
1. Gheorghe Gînju Șeful Direcției patrimoniu universitar 068271311
2. Iurie Moisei Șeful Secției dezvoltare a infrastructurii universitare 069004310
3. Tudor Rotaru Șeful Secției exploatare blocuri de studii și cămine 069119571
4. Ion Botezatu Șeful  Secției intervenții rețele inginerești 067728589
5. Gheorghe Anghel Șeful Secției gospodărie și gestionare utilități 060165028