Direcția pentru administrarea patrimoniului universitar

Direcția are misiunea de a asigura condiții de desfășurare a activităților didactice, de cercetare și administrative, prin gestionare eficientă a patrimoniului (întreținere, păstrare, reparații capitale și curente, funcționarea rețelelor inginerești, deservirea căminelor etc.).

Direcția asigură întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale a Universităţii prin următoarele secții:

  • Secția dezvoltare a infrastructurii universitare;
  • Secția exploatare blocuri de studii și cămine;
  • Secția intervenții rețele inginerești;
  • Secția gospodărie și gestionare utilități.

Obiectivele operaționale ale direcției:

  • Consolidarea structurilor direcției noi/existente.
  • Asigurarea condițiilor optime privind spațiile de învățământ, de cercetare si pentru activități conexe.
  • Dezvoltarea infrastructurii universitare.
  • Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, autoritățile statului, societatea civilă și organizații internaționale.
  • Asigurarea infrastructurii de cazare în căminele universității.

Componență

Nr.Nume, prenumeFuncțieTelefon
1.Gheorghe GînjuȘeful Direcției patrimoniu universitar068271311
2.Iurie MoiseiȘeful Secției dezvoltare a infrastructurii universitare069004310
3.Tudor RotaruȘeful Secției exploatare blocuri de studii și cămine069119571
4.Ion BotezatuȘeful  Secției intervenții rețele inginerești067728589
5.Gheorghe AnghelȘeful Secției gospodărie și gestionare utilități060165028