Facilități și Beneficii pentru Studenți

Facilități

Protecția socială a studenților reprezintă o prioritate pentru Universitate și se realizează prin oferire de burse sociale, ajutoare sociale, abonamente cu preț redus în transportul electric urban, loc de trai în căminele instituției, deservire medicală etc. Astfel, în cadrul UPSC este stabilit un sistem de acordare a facilităților pentru studenți, în limita posibilităților financiare, în scopul menținerii resursei umane competente în instituție.

Studenții ciclului I, Licență și II, Masterat ai Universității, pe parcursul anilor de studii, se pot bucura de anumite facilități, dintre care:

Beneficii

Studenții ciclului I, Licență și ciclului II, Masterat, pe parcursul anilor de studii, în baza rezultatelor academice, pot beneficia de o varietate mare de burse instituționale, naționale și internaționale. Astfel, Universitatea monitorizează și facilitează procesul de repartizare a beneficiilor în scopul menținerii resursei umane competente în instituție.