Consiliere Profesională și Ghidare în Carieră

Ghidarea în carieră constituie un aspect al procesului educaţional care are drept finalitate formarea competenţelor ce facilitează integrarea socioprofesională. Ghidarea în carieră este un demers continuu şi nu se efectuează doar în adolescenţă. Pentru a-i asigura eficienţă, este necesară o influenţă educativă sistemică şi sistematică, orientată spre realizarea obiectivelor-cadru. Prin intermediul acesteia, factorul educaţional susţine persoana în proiectarea carierei.

La moment în Republica Moldova se utilizează următorii termeni orientare profesională, orientare vocațională, ghidare în carieră, proiectarea carierei, consiliere în carieră. În cadrul studiul vom utiliza sintagma consiliere și ghidare în carieră.

Utilizând Ghidul de Orientare şi Consiliere în carieră poți obține o schimbare în viața profesională și poți dobândi informaţii utile despre evoluția în carieră.

Un program de consiliere și orientare profesională are următoarele beneficii:

  • pe baza aptitudinilor și abilităților pe care le dețineți, vă oferă alternative viabile pentru alegerea carierei, pentru o schimbare în carieră sau în profesie;
  • vă oferă suport în perioada în care sunteți în căutarea unui nou statut la locul de muncă, în procesul de calificare și recalificare profesională.

Ghidul te va ajuta să atingi succesul în carieră, pregătindu-te să faci o schimbare în activitatea profesională pentru a atinge un nivel înalt de performanță.

Ghidarea în carieră se referă la servicii și activități menite să ajute persoanele, de orice vârstă și în orice moment de-a lungul vieții, să facă alegeri educaționale, de formare și ocupaționale și să-și administreze cariera. Astfel de servicii pot fi prestate în școli, universități și colegii, în instituții de formare, în servicii publice de ocupare a forței de muncă, la locul de muncă, la nivel comunitar și în sectorul privat. Activitățile pot avea loc pe bază individuală sau de grup și pot fi efectuate direct sau la distanță (inclusiv linii de asistență și servicii bazate pe web). Acestea includ instrumente, interviuri de consiliere, programe de educație în carieră (pentru a ajuta persoanele să-și dezvolte conștiința de sine, să identifice oportunitățile potrivite și să-și dezvolte abilitățile de gestionare a carierei), programe de stagiere (pentru a selecta opțiunea înainte de a le alege), programe de căutare a locurilor de muncă.

Devenirea profesională este un proces de durată şi necesită o susţinere/influenţă educaţională permanentă. Acest proces are particularităţi specifice, determinate de condiţiile socio-economice şi culturale ale interacţiunii omului cu societatea.

Persoana, ca actor activ al propriei deveniri, trebuie să-şi proiecteze cariera, pornind de la capacităţile şi aspiraţiile proprii, luând în considerare cerinţele pieţei muncii. În context educaţional, proiectarea carierei este susţinută de către acţiuni de ghidare în carieră: diverse modalităţi, adaptate la nevoile beneficiarului, cu accent pe consilierea în carieră.

Ghidarea în carieră constituie o expresie explicită a procesului educaţional, un ansamblu de acţiuni realizate de către educator/factor educaţional în scopul susţinerii persoanei în proiectarea carierei. Proiectarea carierei este un proces permanent, încadrat în limitele de viaţă conştientă a individului, un ansamblu de acţiuni subordonate unor finalităţi prosociale clar definite, orientate spre identificarea posibilităţilor de maximă valorificare a potenţialului individual.

Concepţia psihopedagogică, a cărei esenţă rezidă în necesitatea educării individului în vederea proiectării carierei, se bazează pe educaţie ca proces complex şi continuu, centrat pe pregătirea persoanei pentru activitate profesională, prin autocunoaştere, autoinformare, autoformare şi autopromovare. În viziunea acestei concepţii, influenţa factorilor educaţionali nu se rezumă doar la un simplu examen psihologic, ci la un act modelatoriu sistematic şi de durat. Influenţa formativ-dezvoltativă externă se îmbină armonios cu automodelarea conştientă a personalităţii, în funcţie de specificul cerinţelor socioeconomice ale mediului de viaţă.

Orientarea în carieră este expresia unor talente personale sau aptitudini dominante. Pe măsură ce ele se intersectează cu interesele, motivaţiile şi valorile personale ale individului şi ale mediului extern, social şi economic, se poate ajunge la modelarea unui traseu profesional optim. Orientarea profesională este o activitate bazată pe un sistem de principii, metode şi procedee de îndrumare a persoanei către o profesie sau un grup de profesii, în conformitate cu aptitudinile, înclinaţiile şi interesele sale şi, pe de altă parte, în funcţie de perspectivele pieţei forţei de muncă şi dinamica sferei ocupaţionale. Să obţii un loc de muncă este important, dar este de asemenea important să înţelegi că fiecare activitate profesională practicată face parte din cariera ta, după cum tot din carieră fac parte şi activităţile de învăţare, modalităţile de petrecere a timpului liber şi activităţile de voluntariat.

Termenul de consiliere privind cariera este din ce în ce mai des utilizat pentru a desemna activitatea de orientare profesională a tânărului sau adultului, într-un proces continuu. Literatura de specialitate tinde să substituie denumirea clasică de orientare şcolară şi profesională cu cea de consilierea carierei tânărului sau adultului.

Termenului de orientare profesională presupune o gamă de activități cum ar fi: consilierea, informarea, evaluarea și îndrumarea, cu scopul de a ajuta persoanele interesate să opteze în ceea ce privește formarea profesională inițială și continuă și oferta de locuri de muncă.

Consilierea în carieră este în primul rând o relaţie pe care o stabileşte persoana cu consilierul. Privit din alt unghi de vedere, consilierea carierei este un exerciţiu activ de comunicare cu rolul de a mobiliza eficient resursele de care dispune persoana în scopul atingerii obiectivelor pe care şi le-a propus. Furnizarea de informaţii şi găsirea de alternative în scopul integrării socio-profesionale, identificarea scopurilor, întărirea capacităţii beneficiarilor de a face faţă problemelor derivate din situaţiile conflictuale pe parcursul traseului profesional, sprijinirea procesului decizional, ameliorarea relaţiilor interpersonale, stimularea potenţialului personal pentru cunoaşterea şi folosirea la maximum a propriilor capacităţi, toate acestea sunt nişte paşi parcurşi în procesul de consiliere în carieră.

Cu toate acestea persoana obţine o autocunoaştere profundă, cunoaşterea pe deplin a caracteristicilor de personalitate, punctele tari, valorile personale, interesele profesionale, abilităţile şi competenţele personale.

Rolul consilierii în carieră

Consilierii în carieră sunt în măsură să-i ajute pe cei care apelează la serviciile lor să realizeze o autoevaluare și autoanaliză corecte, cu privire la aptitudinile, abilitățile, dorințele și interesele indivizilor, la diferite tipuri de locuri de muncă. De asemenea, aceștia pot ajuta la identificarea diverselor opțiuni disponibile, raportate onest la nivelul real de pregătire, și oferă explicații clare asupra diferitelor atribuții pe care le presupune un anume job.

Specialistul în consiliere profesională înțelege comportamentul uman (subtilitățile unei personalități) și influențează, într-o direcție corectă, o strategie profesională pentru viitor. Relația dintre un consilier și un consiliat se bazează pe încredere și sinceritate și este strict confidențială, acestea fiind condiții esențiale, pentru ca demersul să fie unul de succes. Scopul este de a ajuta pe cineva să-și înțeleagă sinele și tendințele generale ale societății, astfel încât să poată lua o decizie, în cunoștință de cauză, pentru un plan de educație sau o carieră viitoare. Consilierea eficientă ar trebui să ajute la gestionarea unei game diverse de probleme, de la un nivel scăzut de concentrare până la gestionarea deficitară a timpului, dar vizează și unele aspecte legate de încrederea în abilitățile proprii.

Educaţia prin muncă şi pentru muncă devine o preocupare de bază a fenomenului educaţional, care se complică pe măsura înaintării în civilizaţie şi este conştientizată treptat ca un proces distinct, dar încadrat în complexitatea relaţiilor sociale.

Plan de activitate

al Secției Consiliere și Ghidare în Carieră (2022 - 2023)