Ciclul II, Master

Studiile superioare de masterciclul II, reprezintă prima treaptă a studiilor universitare și, conform Cadrului European al calificărilor, corespund nivelului 7 în sistemul de Clasificare Internațională Standard a Educației (ISCED-2011). Accesul la studii este pe baza diplomei de bacalaureat, colegiu, studii superioare de licență.

Durata studiilor constituie 1,5 sau 2 ani, acumulând numărul de credite de studii transferabile (ECTS) corespunzător duratei de studii: 1,5 ani – 90 ECTS; 2 ani – 120 ECTS.

Opțiunea pentru programele de studii cu 90 sau de 120 de credite se face din necesarul de acumulare a cel puţin 300 de credite de studii transferabile în ciclurile I şi II de studii superioare. Creditele transferabile de studii au rolul de a facilita mobilitatea studenților în cadrul universităților în interiorul țării și dintr-o țară în alta prin recunoașterea calificărilor academice și a perioadelor de studiu.

La concursul de admitere în ciclul II de studii superioare pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.

Studiile superioare de master, ciclul 2, se finalizează cu obținerea diplomei de licență, asigurând nivelul de calificare adecvat exercitării unei profesii prin cunoștințe generale și de specialitate, corespunzătoare inserției pe piața forței de muncă.

 • Inovații tehnologice și resurse digitate în educația artistică și tehnologică (120 credite) – Program/Plan (2024)

 • Design grafic (90 credite) – Program/Plan (2021)
 • Management în arte (română) (90 credite) – Program/Plan (2021)
 • Modelarea artistică a costumului (română) (90 credite) – Program/Plan (2021)
 • Pedagogia artelor plastice (română) (90 credite) – Program/Plan (2022)
 • Pictură de șevalet (română) (90 credite) – Program/Plan (2021)
 • Proiectarea artistică a interiorului (română) (90 credite) – Program/Plan (2021)
 • Prelucrarea artistică a materialelor (română) (90 credite) – Program/Plan (2021)
 • Biologie modernă și tehnologii în instruire (120 credite) – ProgramPlan (2021)
 • Biologie și psihologia sănătății (120 credite) – ProgramPlan (2021)
 • Chimie contemporană și tehnologii  educaționale (120 credite) – ProgramPlan (2021)
 • Chimie ecologică (120 credite) – ProgramPlan (2021)
 • Expertiza chimică și legală a materialelor (120 credite) – ProgramPlan (2021)
 • Biologie aplicată (120 credite) – ProgramPlan (2021)
 • Educație lingvistică timpurie în context intercultural (90 credite) – Program/ Plan (2024)

 • Educație inter-transdisciplinara și strategii didactice (90 credite) Program/Plan (2024)

 • Educație inter-transdisciplinara și strategii didactice (120 credite) Program/Plan (2024)
 • Didactica disciplinelor istorice (90 credite) – Program/Plan (2021)
 • Didactica educației civice (90 credite) – Program/Plan (2021)
 • Didactica limbii române ca limbă nematernă, străină (90 credite) – Program/Plan (2018)
 • Didactica limbii ruse ca limbă nematernă, străină (90 credite) – Program/Plan (2018)
 • Educație lingvistică și comunicare interculturală (90 credite) – Program/Plan (2022)
 • Educație literară și dialog intercultural (90/120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Trans/Interdisciplinaritate și tehnologii didactice (90 credite) – Program/Plan (2022)
 • Trans/Interdisciplinaritate și tehnologii didactice (120 credite) – Program/Plan (2022)
 • Patrimoniu istoric și turism cultural (120 credite) – Program/Plan
 • Matematici moderne şi tehnologii moderne de instruire (120 credite) – Program/ Plan (2021)
 • Tehnologii informaționale în instruire (120 credite) – Plan (2021)
 • Fizica modernă şi tehnologii formative (120 credite) – Program/ Plan (2021)
 • Educație STE(A)M și abordări didactice inovative (120 credite) – Program/ Plan (2020)
 • Matematica didactică (90 credite) – Plan (2022)
 • Tehnologii de creare a resurselor educaționale digitale (120 credite) – Plan (2022)
 • Tehnologii informaționale și de comunicare în instruire (120 credite) – Plan (2022)
 • Inovații și Leadership în Educație prin Tehnologii Informaționale (90 credite) – Program/ Plan(2023)
 • Geografia mediului (120 credite) – Program / Plan (2021)
 • Geografie și Tehnologii Educationale (120 credite) – Program / Plan (2021)
 • Geoinformatica (120 credite) – Program / Plan (2021)
 • Management strategic în turism (120 credite) – Program / Plan (2021)
 • Turism și patrimoniu cultural (120 credite) – Program / Plan (2021)
 • Didactica limbii engleze și strategii de comunicare (limba engleză) (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Didactica limbii engleze și strategii de comunicare (limba engleză) (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Didactica limbii franceze și strategii de comunicare (limba franceză) (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Didactica limbii franceze și strategii de comunicare (limba română) (90 credite credite) – Program/Plan (2021)
 • Didactica limbii germane și strategii de comunicare (90 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba și cultura franceză (limba franceză) (90 credite) – Program/Plan (2023)
 • Teoria și praxiologia traducerii și interpretării (limba engleză) (90 credite) – Program/Plan (2021)
 • Limba și cultura engleză (90 credite) – Program/Plan (2023)
 • Managementul dezvoltării personale și consiliere organizațională Program / Plan (2024)

 • Activitatea psihoeducațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic (120 credite) – Program/Plan (2021)

 • Comunicarea alternativă, limbajul semnelor, sistemul Braille, mediator în tehnica vorbirii (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Educația integrată și terapia persoanelor cu cerințe educaționale speciale (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Politici sociale de susținere a familiei și copilului (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Logopedie (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Psihodiagnostic şi intervenţii psihologice în diferite tipuri de organizaţii (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Servicii sociale în domeniul sănătății populației (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Psihologia socială și a familiei (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Psihologie și consiliere educațională (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Psihopedagogia învățământului preuniversitar (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Didactica învățământului primar (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Educație pentru comunicare și carieră profesională (120 credite) – Program/Plan (2020)
 • Leadership și instruire (limba română/engleză) (90 credite) – Program/Plan (2022)
 • Management educațional (120 credite) – Program/Plan (2022)
 • Management și consiliere în educație preșcolară (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Management și consiliere în învățământul primar (limba română/rusă) (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Consilierea și educația familiei (120 credite) – Program/Plan (2022)
 • Managementul și didactica artei dansului (120 credite) – Program/Plan (2021)
 • Metodologia educației preșcolare (120 credite) – Program/Plan (2022)
 • Management și comunicare în instituțiile educaționale (120 credite) – Program/Plan
 • Management inovațional și antreprenoriat educațional (120 credite) – Program/Plan