Secția de resurse umane

Secția de Resurse Umane este o subdiviziune structurală a Universității Pedagogice de Stat „ION CREANGĂ” din Chișinău, care îndeplinește sarcini, atribuţii şi responsabilităţi în domeniul managementului eficient al resurselor umane în cadrul Universităţii.

Activitatea Secției de Resurse Umane este organizată și dirijată de către șeful secției cu respectarea prevederilor legislației și actelor normative în vigoare, transparenței și a spiritului lucrului în echipă.

Angajații Secției de Resurse Umane se subordonează nemijlocit rectorului Universității și își desfășoară activitatea conducîndu-se de prevederile Codului Muncii, Codului Educației, Carta Universitară, propriului Regulament și Regulamentelor instituționale de ordin general, alte prevederi legislative și normative în vigoare ce reglementează domeniul de activitate.

Misiunea Secției de Resurse Umane constă în contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Universității în promovarea şi implementarea managementului eficient al resurselor umane, coordonarea problemelor ce vizează asigurarea și folosirea eficientă a personalului în cadrul Universităţii în concordanță cu politica instituției în domeniul resurselor umane.

În vederea realizării misiunii sale, Secția de Resurse Umane are următoarele sarcini:

  • recrutarea, selectarea, încadrarea, promovarea și asigurarea necesarului de personal;
  • contribuirea ocupării funcţiilor/posturilor vacante;
  • evidența personalului și gestionarea dosarelor angajaților și studenților;
  • motivarea şi menţinerea personalului;
  • evaluarea personalului din Secția Resurse Umane și alte subdiviziuni Universitare;
  • comunicarea cu mediul intern și extern în domeniul managementului resurselor umane.

Date de contact:

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 2, bir. 27 și 28, MD-2069,
telefon: (+373) 22 358 331,
e-mail: dru@upsc.md