Laboratoare de Cercetare

Laboratorul de cercetare în Securitate Psihologică LabSP

Laboratorul de cercetare în Securitate Psihologică LabSP, creat în anul 2021, își propune două direcții principale de investigații: securitatea psihologică a mediului social (componenta externă) – circumstanțe sociale reale în cadrul cărora acționează și există persoana și securitatea psihologică a persoanei (componenta internă) fiind înțeleasă ca un potențial psihologic dezvoltat al individului, care îi conferă încredere în gestionarea dificultăților din mediul social. 

O direcție complementară de activitate a laboratorului este orientarea spre elaborarea programelor de formare și dezvoltare a securității psihologice la nivel de individ și societate cu implicarea ambelor componente (internă și externă) prin fortificarea legăturilor biderecționale ale acestora, focalizate în special asupra mediului educațional (copii, elevi,  studenți, părinți, educatori, profesori etc.) 

Laboratorul de Cercetări Interdisciplinare în Arheologie ArheoTop

Laboratorul de Cercetări Interdisciplinare în Arheologie ArheoTop, înfiinţat în anul 2021, și-a propus să devină o platformă ce oferă o cât mai largă deschidere spre cercetările interdisciplinare în arheologie, precondiție esențială pentru racordarea arheologiei din Republica Moldova la metodele moderne de cercetare arheologică.

În paralel cu cercetările tradiționale ale bunurilor patrimoniului arheologic, direcțiile principale de investigații vor fi canalizate spre studii de Arheofizică, Geoarheologie, Arheobotanică, Bioarheologie, Paleoantropologie și Arheogenetică. Totodată, laboratorul va pune accent continuu pe protejarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului arheologic.    

Laboratorul de cercetare științifică „Dezvoltarea Resurselor Educaționale Digitale”

Laboratorul științific „Dezvoltarea Resurselor Educaționale Digitale” (DREDLab) reprezintă o platformă de cercetare științifică în domeniul dezvoltării și implementării în procesul de instruire a resurselor educaționale în format digital.
Misiunea: fortificarea activităților de cercetare științifică și colaborare a cercetătorilor din domeniile Tehnologiilor Informaționale și Științe ale Educației, cadrelor didactice din învățământul universitar/preuniversitar, doctoranzilor, masteranzilor și studenților precum și de stabilire și dezvoltare a parteneriatelor între universitate și ministerul educației și cercetării, instituții preuniversitare (școli, gimnazii, colegii, licee), autori și editori de manuale și auxiliare școlare.
Scopul: dezvoltarea resurselor educaționale în format digital (manuale digitale și auxiliare școlare interactive cu content redactabil, software pentru predare/învățare/evaluare/autoevaluare, generatoare de subiecte randomizate pentru evaluarea cunoștințelor, laboratoare virtuale etc), precum și diseminarea rezultatelor cercetării prin activități de formare a cadrelor didactice și participări la saloane de expoziții naționale și internaționale.

Laboratorul științific „Pedagogie inovativă și dezvoltare personală”

Laboratorul științific „Pedagogie inovativă și dezvoltare personală” (eng. Innovative Pedagogy and Personal Development), Acronim: DPInovationLAB reprezintă o platformă de cercetare știintifică în domeniul pedagogiei inovative și psihologiei persoanei, menită să fortifice activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice, masteranzilor și doctoranzilor UPSC precum și de stabilire și dezvoltare a parteneriatelor între structurile universității, între universitate și centrele de cercetare științifică din țară și din străinătate în vederea sporirii rezultatelor științifice obtinute.

Misiunea laboratorului: consolidarea și dezvoltarea capacității de cercetare științifică în domeniul pedagogiei inovative și psihologiei persoanei în și pentru sistemul educațional; promovarea activităților inovative de cercetare și predare-învățare, creatoare de cunoaștere şi generatoare de programe de pedagogie inovativă.

Scopul: dezvoltarea cercetării științifice, stimularea activităţii de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare, a studenților, masteranzilor şi a doctoranzilor, precum şi diseminarea cercetării în activități practice.