Centrul Editorial Poligrafic

Centrul Editorial-Poligrafic (în continuare CEP) al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău este o subdiviziune structurală universitară constituită în anul 2021, în baza reorganizării Secției poligrafie, cu scopul asigurării editării, tipăririi și difuzării publicațiilor și periodicelor cu caracter științific, didactic și cultural elaborate de membrii comunității academice a Universității.

Misiunea CEP este de a oferi servicii editoriale, poligrafice și de difuzare a cărții pentru dezvoltarea prioritară a fondului de publicații și periodice din domeniile cercetării științifice, educației și creației cultural-artistice realizate de cadrele didactice și cercetătorii științifici din Universitate, cât și pentru a se asigura calitatea dezvoltării proceselor educațional și de cercetare științifică ale instituției.

Procesele de editare, tipărire și difuzare cuprind următoarele categorii de publicații:

  • suporturi curriculare pentru învățământul preuniversitar, universitar și postuniversitar (manuale, cursuri universitare, note/suport de curs, ghiduri metodice/metodologice, dicționare metodice, culegere de exerciții sau teste, antologii, crestomații, bibliografii etc.);
  • monografii, tratate, enciclopedii, lucrări de informare generală;
  • studii și articole;
  • publicații periodice (reviste, anale etc.);
  • programe și materiale ale conferințelor științifice;
  • lucrări (teze) de doctor/master/licență, publicații studențești;

Producția editorială realizată de CEP a ajuns în prezent la peste 60 de titluri pe an, variată sub aspect al formatului și executată cu respectarea standardelor de calitate din domeniile editorial și poligrafic.

CEP are ca direcție de activitate și tipărea produselor (registre, planuri individuale, avize, rapoarte de activitate, rapoarte evaluare a programelor de studii ș.a.) care susțin logistica organizării proceselor de guvernare și comunicare între subdiviziunile structurale instituționale, cât și de comunicare și promovare a imaginii Universității (diplome, certificate de participare, pliante, postere, cărți de vizită etc.).

Din rațiuni economice, CEP prestează servicii editoriale și poligrafice și pentru terți, oferind în acest sens un set variat de produse de calitate.

Pe pagina web https://cep.upsc.md/ găsiți informații despre serviciile și produsele oferite beneficiarilor, condițiile de publicare pentru autori, cărțile apărute recent, precum și alte  informații de interes public legate de activitatea Centrului.

Componență

Director

Igor SAVA
Dr., conf. univ.

e-mail: sava.igor@upsc.md,
adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bloc 4 (demisol), birou 15,
telefon: (+373) 69 013 576

Membri

Prof. univ., dr. hab., redactor-șef

e-mail: alexburlacu1@gmail.com,
telefon: (+373) 79 654 322

Inginer

e-mail: difm.sergiu@mail.ru; cep@upsc.md,
telefon: (+373) 69 794 335,
adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bloc 4 (demisol), bir. 16

Tehnician superior

e-mail: alexandrputina@gmail.com, cep@upsc.md,
telefon: (+373) 78 105 005,
adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bloc 4 (demisol), bir. 16

Contacte Direcție

  • Adresă: MD-2069, or. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bloc 4 (demisol), bir. 15, 16
  • E-mail: cep@upsc.md