ANACEC confirmă titlulurile științifico-didactice de profesor universitar și conferențiar universitar

Consiliul de conducere a ANACEC, prin deciziile nr. 8  și 9, din 26 februarie 2021, a confirmat titlurile științifico-didactice de profesor universitar și conferențiar universitar ale cadrelor didactice titulare în cadrul Universității Pedagogice  de Stat “I. Creangă”. Onoare, mândrie și respect crengienilor nostri: PERJAN Carolina, profesor universitar în 03 Științe...

Primăvară inspiră poeții crengieni

Facultatea de Filologie și Istorie a U.P.S. „Ion Creangă” și Cenaclul literar „Eugen Cioclea”, în colaborare cu Direcția Studenți, Consiliere și Ghidare în Carieră, Sindicatul Studențesc, anunță ediția a doua a CONCURSULUI DE CREAȚIE POETICĂ „EUGEN CIOCLEA” Invităm studenții de la toate facultățile, ciclul I sau II (master), cu frecvență la zi...

Conferința științifică anuală a doctoranzilor și postdoctoranzilor

ÎN ATENȚIA DOCTORANZILOR ȘI POSTDOCTORANZILOR!!! CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ ANUALĂ (online) a doctoranzilor și postdoctoranzilor va avea loc pe data de 18 mai 2021, ora 14.00, Titlurile comunicărilor vor fi prezentate până la 30 aprilie 2021 la adresa: doctorat_upsc@yahoo. corn. Articolele științifice ale doctoranzilor, însoțite obligatoriu de avizul conducătorului științific, vor fi...

Performanțele Artistice A Studenților De La Ciclul Master În Design Vestimentar

Facultatea Arte Plastice și Design,UPS ,,Ion Creangă,, vine cu sincere felicitări pentru Cervinscaia Svetlana, studentă la master, programul Modelarea artistică a costumului, în cadrul concursului organizat de Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii ZIPhouse, ediția a 4 Fashion Hackathon, petrecut în perioada 25- 26 februarie 2021. Facultatea...

Elogiu mărțișorului la Facultatea Arte Plastice și Design

La Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,  primăvara a debutat prin elogierea mărțișorului. Pe data de 1 Martie, Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă”, în baza acordului de colaborare și în parteneriat cu  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere a...

Primăvara nu se supune interdicțiilor, ea pur si simplu vine!

Ne-am bucurat împreună de venirea celui mai tandru anonitmp – studenții de la Filologie și Istorie. Am adunat într-un mănunchi multicolor sărbătorile primăverii și le-am dedicat poezii; cu inima, cu sufletul, cu sensibilitatea, studenții s-au bucurat ca niște copii, copii mari pentru că ei știu: Primăvara e anotimpul lor! S-a ...

Masă rotundă virtuală la final de Formare continuă

În ultima zi a sesiunii de formare continuă la limba și literatura română, am organizat o Masă rotundă, viruală, desigur, la care am invitat o personalitate notorie, o colegă deosebită, cu un suflet cald și prietenoasă cu toată lumea – Nina Corcinschi, doctor habilitat, Directorul Institului de Filologie Română „B.P.Hasdeu”....

Masă rotundă a Clubului Oratorilor “Arta – între haos și sublim”

În data de 28.02.2021 Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” a găzduit o activitate frumoasă – masă rotundă a Clubului Oratorilor, moderat de Daniela Iurcu, la tema “Arta – între haos și sublim”. Invitatul special al acestei mese rotunde a fost Roșca-Ceban Daniela, lect. univ....