Manifestări științifice

2023

Lista manifestărilor științifice planificate pentru anul 2023,
aprobată în ședința Senatului Universității Pedagogice de Stat „ION CREANGĂ” din Chișinău din 21.12.2022, procesul-verbal nr. 6

Nr.Tipul manifestării științificeDenumirea manifestăriiOrganizatoriData desfășurăriiLocul desfășurării (adresa)Informație de contact (persoana responsabilă / telefon, e-mail)
1Congres științific moldo-polono-român

Cod: ICEPS
Educație. Politici. Societate”

Anunț EN; RO / Program EN / Rezoluție / Foto; Video/ Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Științe ale Educației,
Centrul de Istorie și Cultură Poloneză
13-15 martie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Gh. Iablocikin, 5,
mun. Chișinău
Valentin Constantinov, dr. hab., conf. univ.
Tel.: (+373) 79350258
e-mail: constantinov.valentin@upsc.md
2Conferința ştiinţifico-practică

Cod: ICPSP
„Educație prin cercetare pentru o societate prosperă”. Ediția a X-a

Anunț EN; RO; /Program EN; RO /Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Biologie și Chimie,
AO Inovație în Educație de Performanță
18-19 martie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Drumul Viilor, 26A
mun. Chișinău
Eduard Coropceanu, dr., prof. univ.
Tel.: (+373) 022-75-49-24
e-mail: coropceanu.eduard@upsc.md
Nicolai Aluchi, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 022-28-05-36
e-mail aluchi.nicolae@upsc.md
3Conferință științifică

Cod: ICSEAP
„Știință și educație: noi abordări și perspective”

Anunț EN; RO /Program EN; RO/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Secția de managementul cercetării, dezvoltării și inovării
24-25 martie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău
Diana Antoci, dr. hab., conf. univ.
Tel.: (+373) 22 35 85 95
e-mail: antoci.diana@upsc.md
e-mail: smcdi@upsc.md

4Simpozion științifico-practic

Cod: ICUDF
„Unicitate și diversitate prin folclor”. Ediția a II-a

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Științe ale Educației, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans
28-29 aprilie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1, mun. Chișinău
Ion Bencheci, lector univ.
Tel.: (+373) 69264561
e-mail: bencheci.ion@upsc.md

5Conferință științifică


Cod: ICELCDVU
„Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane”. Ediția a IV-a

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Filologie și Istorie,
Catedra de limba și literatura română

19-20 mai
2023
UPS „Ion Creangă”din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău
Anatolie Ionaș, dr., conf. univ.,
Tel.: (+373) 69244403
e-mail: ionas.anatolie@upsc.md
Natalia Străjescu, dr., conf. univ.,
Tel.: (+373) 69629455
e-mail: strajescu.natalia@upsc.md

6Conferință științifică

Cod: ICMICSET
„Metode interdisciplinare în cercetarea siturilor de habitat din epoca La Tène”UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
FU Berlin
August 2023s. Butuceni, r. Orhei

Octavian Munteanu, dr., conf. univ.
e-mail: munteanu.octavian@upsc.md
Tel.: (+373) 68482000
7Congres științific

Cod: ICIAI
„Cercetare. Inovare. Antreprenoriat inovativ”

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic;
Academia Antreprenoriatului Inovativ
15-17 septembrie 2023


UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
bl. 1, Clasa Viitorului,
mun. Chișinău
Eduard Coropceanu, dr., prof. univ.
Tel.: (+373) 022-75-49-24
e-mail: coropceanu.eduard@upsc.md

8Salon de inventică

Cod: ICIAI
„Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ”

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic;
Academia Antreprenoriatului Inovativ
16-17 septembrie 2023


UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
bl. 1, Clasa Viitorului,
mun. Chișinău
Eduard Coropceanu, dr., prof. univ.
Tel.: (+373) 022-75-49-24
e-mail: coropceanu.eduard@upsc.md


9Conferință științifică

Cod: ICISTVP
„Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective”

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume

UPS „Ion Creangă” din Chișinău29-30 septembrie 2023


UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău

Diana Antoci, dr. hab., conf. univ.
Tel.: (+373) 22 35 85 95
e-mail: antoci.diana@upsc.md
e-mail: smcdi@upsc.md
Eduard Coropceanu, dr., prof. univ.
Tel.: (+373) 022-75-49-24
e-mail: coropceanu.eduard@upsc.md

10Conferință științifică

Cod: ICCI
„Identitățile Chișinăului: comunități istorice”. Ediția a VIII-a

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău;
ANTIM;
Facultatea de Filologie și Istorie,
Catedra de istorie și științe sociale
19-20 octombrie 2023

Muzeul Național de Artă a Moldovei,
str. 31 August 1989, 115, mun. Chișinău
Sergiu Musteață, dr. hab., prof. univ.
Tel.: (+373) 69369727
e-mail: musteata.sergiu@upsc.md

11Conferință științifică

Cod: ICMDD
„Mediul şi dezvoltarea durabilă”. Ediţia a VI-a, dedicată jubileului de 85 de ani ai Facultății de Geografie

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Geografie


19-21 octombrie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Drumul Viilor, 26A,
mun. Chișinău
Ion Mironov, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 022-79-84-19
e-mail: mironov.ion@upsc.md

12Conferință științifică

Cod: ICAITPSR
„Abordări inter/ transdisciplinare în predarea științelor reale (concept STEAM)”. Ediția a III-a


Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale.
În cadrul proiectului „Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM)”,
cu cifrul 20.80009.0807.20
27-28 octombrie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Gh. Iablocikin, 5,
mun. ChișinăuLiubomir Chiriac, dr. hab., prof. univ.
Tel.: (+373) 022-75-49-19
e-mail: chiriac.liubomir@upsc.md

13Conferința științifică

Cod: ICEPCV
„Educația din perspectiva conceptului Clasa Viitorului”. Ediția a III-a

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău
În cadrul proiectului „Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului”,
cu cifrul 20.80009.0807.37
3-4 noiembrie 2023


UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
bl. 1, Clasa Viitorului,
mun. Chișinău
Victoria Gonța, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 69118500
e-mail: gonta.victoria@upsc.md


14Conferință științifică

Cod: ICPECP
„Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare”

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic,
Secția de cercetări și inovații pedagogice,
Școala Doctorală Științe ale Educației
3-4 noiembrie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
bl. 1, Clasa Viitorului,
mun. Chișinău

Maia Borozan, dr. hab., prof.univ.
Tel.: (+373) 6020050,
e-mail: borozan.maia@upsc.md
Sadovei Larisa, dr., conf. univ.,
Tel.: (+373) 68110606,
e-mail: sadovei.larisa@upsc.com

15Conferință științifică

Cod: ICT
„Interdisciplinaritate și cooperare transfrontalieră”

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Filologie și Istorie,
Catedra de limbă și comunicare ;
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
decembrie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău

Svetlana Dermenji, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 67612514
e-mail: dermenji.svetlana@upsc.md


Nr.Tipul manifestării științificeDenumirea manifestăriiOrganizatoriData desfășurăriiLocul desfășurării (adresa)Informație de contact (persoana responsabilă/telefon, e-mail)
1Conferință științifică

Cod: PCICSEPRP
„Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, probleme”

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Filologie și Istorie,
Catedra de istorie și științe sociale
24-25 februarie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău,
Valentina Ursu, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 69288623
e-mail: ursu.valentina@upsc.md

2Conferință științifică

Cod: P2SC
„Probleme și soluții în știința contemporană”
(studenți)

Anunț / Program / Rezoluție/ Video/Volume


UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Secția de managementul cercetării, dezvoltării și inovării,
Facultățile
7 aprilie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1, mun. Chișinău
Diana Antoci, dr. hab., conf. univ.
e-mail: antoci.diana@upsc.md
Nina Garștea, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 68 684 214,
e-mail: educatie_informatica@upsc.md
Maria Vîrlan, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 68 659 666,
e-mail: psihologie_pps@upsc.md
Angela Solcan, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 68 684 353
e-mail: limbi_străine@upsc.md
Gabriella Topor, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 68 681 857,
e-mail: filologie_istorie@upsc.md
Ana Simac, dr., prof. univ.
Tel.: (+373) 68 687 743
e-mail: arte_design@upsc.md
Andrei Braicov, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 69285227
e-mail: braicov.andrei@upsc.md
Nicolai Aluchi, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 022-28-05-36
e-mail aluchi.nicolae@upsc.md
Ion Mironov, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 022-79-84-19
e-mail: mironov.ion@upsc.md

3Conferință științifică

Cod: PASU
„Probleme actuale ale științelor socio-umanistice” (doctoranzi)

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Departamentul de Studii Doctorale și Postdoctorale


12 aprilie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
bl. 1, Clasa Viitorului,
mun. Chișinău
Constantin Ciorbă, dr. hab., prof. univ.
Tel.: (+373) 69179791,
e-mail: ciorba.constantin@upsc.md

4Conferință științifică

Cod: PTALG
„Tendințe actuale ale lingvisticii și glotodidacticii”. Ediția a III-a.
Eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființarea Catedrei de filologie germană și a Lectoratului DAAD în RM

Anunț RO, GE / Program / Rezoluție / Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,
Catedra de filologie germană,
Lectorat DAAD


3 mai 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău


Victor Chiseliov, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 0795 51535,
e-mail: chiseliov.victor@upsc.md,

Radermacher, Mario, lector DAAD,
Tel. +(373) 68922785
e-mail: mario.radermacher@web.de


5
Conferință științifică

Cod: ICFEPVEU
„Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane”. Ediția a III-a

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume

UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Științe ale Educației,
Catedra de științe ale educației și management,
Echipa CEF
12 mai
2023
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
bl. 1, Clasa Viitorului,
mun. Chișinău
Larisa Cuznețov, dr. hab., prof. univ.
Olga Raileanu, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 96216861
e-mail: raileanu.olga@upsc.md

6Conferință științifică

Cod: PS2PC
„Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză”

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială,
Catedra de psihologie,
Laboratorul de cercetare a securității psihologice;
În cadrul proiectului „Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii”,
cu cifrul 20.80009.0807.31
26 mai
2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău

Viorica Adăscăliță, dr., conf. univ.
Sergiu Sanduleac, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 69709994
e-mail: sanduleac.sergiu@upsc.md
Elena Losîi, dr., conf. univ.
Maria Popescu, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 68737681
e-mail: popescu.maria@upsc.md7Conferință științifico-practică

Cod: PPM
”Practica psihologică modernă”

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială,
Catedra de psihologie,
în colaborare cu Asociația de Gestalt Terapie și Psihodrama din Moldova
06 octombrie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău

Maria Popescu, dr., lect. univ.
popescu.maria@upsc.md
68737681
Elena Biceva, dr., lect.univ.
artstudiadar@gmail.com
69081973

8Conferință științifică

Cod: PCVPAM
„Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval”. Ediția a III-a

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Filologie și Istorie,
Catedra de istorie și științe sociale;
In cadrul proiectului de cercetare „Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din RM”,
cu cifrul 20.80009.1606.06
2-3 noiembrie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău

Sergiu Musteață, dr. hab., prof. univ.
Tel.: (+373) 69369727
e-mail: musteata.sergiu@upsc.md

9Conferință științifică

Cod: PE2CPIT
„Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic”

Anunț/Program/Rezoluție/ Video/Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic 17 noiembrie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic,
str. Gh. Iablocikin, 5, mun. Chișinău
Lilia Pogolșa, dr. hab., conf. univ.
Tel.: (+373) 69106915
e-mail: pogolsa.lilia@upsc.md

Nr.Tipul manifestării științificeDenumirea manifestăriiOrganizatoriData desfășurăriiLocul desfășurării (adresa)Informație de contact (persoana responsabilă/telefon, e-mail)
1.Simpozion științifico-metodic

Cod: NSPIC
„Scriitorul și pedagogul Ion Creangă: profil, exegeză, dialog”
Anunț / Program / Rezoluție / Video / Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de limba și literatura română1 martie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă, 1, bl. I, Clasa Viitorului, mun. ChișinăuAdrian Ghicov, dr. hab., conf. univ.
tel. (+373) 079368355; e-mail: ghicov.adrian@upsc.md

Svetlana Dermenji, dr., conf. univ.
tel. (+373) 67612514, e-mail: dermenji.svetlana@upsc.md
2.Simpozion

Cod: NASCA
„Alfabetizarea socială și civică – o cale către cetățenia activă: de la student la cetățean activ”. Ediția a II-a
Anunț / Program / Rezoluție / Video / Volume
UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Catedra de filologie englezăiunie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă, 1, mun. ChișinăuOxana Golubovschi, dr., conf. univ.
tel. (+373) 79279151, e-mail: golubovschi.oxana@upsc.md, e-mail: catedra.filengl@upsc.md

Nr.Tipul manifestării științificeDenumirea manifestăriiOrganizatoriData desfășurăriiLocul desfășurării (adresa)Informație de contact (persoana responsabilă / telefon, e-mail)
1Seminar republican științifico-metodic

„Didactica biologiei și chimiei”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Biologie și Chimie
12 ianuarie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Drumul Viilor, 26A,
mun. Chișinău
Eduard Coropceanu, dr., prof.. univ.
Tel.: (+373) 022-75-49-24
e-mail: coropceanu.eduard@upsc.md
2Seminar științifico-metodic republican


„Probleme actuale ale predării-învățării-evaluării fizicii în învățământul general”

Anunț /Program / Comunicat/ Secvențe video/foto

UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Centrul de Formare Continuă și Leadership,
Departamentul de formare a profesorilor
12 ianuarie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău

Viorel Bocancea, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 68155955
e-mail: bocancea.viorel@upsc.md
3Masă rotundă

„Asistența socială a copiilor aflați în insecuritate”


Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială,
Catedra de asistență socială,
în colaborare cu CCF Moldova;
În cadrul proiectului „Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii”,
cu cifrul 20.80009.0807.31
3 februarie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1, mun. Chișinău

Victoria Plămădeală, dr., lector univ.
Tel.: (+373) 68369469
e-mail: plamadeala.victoria@upsc.md
Livia Mărgineanu
Tel.: (+373) 69042368

4Colocviu științific

„Creația lui Grigore Vieru în postmodernitate: relectură, interpretare, traducere”. Ediția a II-a

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Filologie și Istorie,
Catedra de limba și literatura română,
Catedra de limbă și comunicare


14 februarie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
bl. I, Clasa Viitorului, mun. Chișinău
Adrian Ghicov, dr. hab., conf. univ.
Tel.: (+373) 79368355;
e-mail: ghicov.adrian@upsc.md
Svetlana Dermenji, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 67612514
e-mail: dermenji.svetlana@upsc.md
5Seminar științific

„Ecuații diferențiale și algebra”. Eveniment consacrat memoriei academicianului Mitrofan Cioban (1942-2021)

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Catedra de analiză matematică și ecuații diferențiale
28 Februarie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Gh. Iablocikin, 5, mun. Chișinău
Dumitru Cozma, dr. hab., prof. univ.
Tel.: (+373) 79622965
e-mail: cozma.dumitru@upsc.md

6Seminar științifico-metodic republican


„Probleme actuale ale predării-învățării-evaluării fizicii în învățământul general”

Anunț / Program / Comunicat / Secvențe video/foto

UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Centrul de Formare Continuă și Leadership,
Departamentul de formare a profesorilor
9 martie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1, mun. Chișinău

Viorel Bocancea, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 68155955
e-mail: bocancea.viorel@upsc.md


7Seminar științifico-practic„Educația media – necesitate și actualitate”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Științe ale Educației,
Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans
17 martie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău
Natalia Carabet, dr., conf. unv.
Tel.: (+373) 79120066
e-mail: carabet.natalia@upsc.md
8Workshop

„Tehnologii performante în educația geografică”
Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Geografie

31 martie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Drumul Viilor, 26A,
mun. Chișinău
Elena Sochircă, dr., conf. univ.
e-mail: sochirca.elena@upsc.md
Tel.: (+373) 022-79-84-19

9Seminar științifico-practic

„Activități matematice distractive în grădinița de copii”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Științe ale Educației,
Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans
31 martie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău
Mihaela Pavlenco, dr., conf. univ.,
Tel.: (+373) 68491000
e-mail: pavlenco.mihaela@upsc.md

10Concurs republican al elevilor


„Fizica altfel. Dincolo de aparențe”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto

UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale,
Catedra de fizică teoretică și experimentală
31 martie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Gh. Iablocikin, 5,
mun. Chișinău

Igor Postolachi, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 60759640
e-mail: postolachi.igor@upsc.md

11Seminar republican științifico-metodic „Didactica biologiei și chimiei”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Biologie și Chimie

1 aprilie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Drumul Viilor, 26A,
mun. Chișinău
Eduard Coropceanu, dr., prof.. univ.
Tel.: (+373) 022-75-49-24
e-mail: coropceanu.eduard@upsc.md

12Masă rotundă „Optăm pentru un mod de viață sănătos”

Anunț / Program/Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Științe ale Educației,
Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans
3 aprilie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău
Lidia Cojocari, dr., conf. univ.
Stela Gînju, dr., conf. univ.
Svetlana Talpă, asist. univ.
Tel.: (+373) 692240686
e-mail: cojocari.lidia@upsc.md
13Colocviul internațional

„Ontologii educaționale, lingvistice și literare în postmodernitate: experiențe investigative și aplicative”

Anunț / Program / Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Filologie și Istorie,
Catedra de limbă și literatură română

29 aprilie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
bl. I, Clasa Viitorului,
mun. Chișinău
Adrian Ghicov, dr. hab., conf. univ.
Tel.: (+373) 79368355;
e-mail: ghicov.adrian@upsc.md

14Masă rotundă

„Securitatea psihologică a studenților în contextul crizei mondiale”


Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială,
Catedra de psihologie
În cadrul proiectului „Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii”, cu cifrul 20.80009.0807.31

28 aprilie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău

Sergiu Sanduleac, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 69709994
e-mail: sanduleac.sergiu@upsc.md
Elena Losîi, dr., conf. univ.
e-mail: losii.elena@upsc.md
Maria Popescu, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 68737681
e-mail: popescu.maria@upsc.md

15Concurs național al elevilor


„Mediul local și dezvoltarea durabilă”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Geografie
În colaborare cu MEC
Aprilie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Drumul Viilor, 26A mun. Chișinău
Ion Mironov, dr., conf. univ.
e-mail: mironov.ion@upsc.md
Tel.: (+373) 022-79-84-19

16Atelier

„Limba și didactica limbii: tradiții și inovații”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,
Catedra de filologie engleză
3 mai 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău
Golubovschi Oxana, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 79279151
e-mail: golubovschi.oxana@upsc.md
e-mail: catedra.filengl@upsc.md

17Școala de vară pentru elevi „Tânărul investigator”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Biologie și Chimie,
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic;
AO Inovație în educație de performanță
Iunie
2023
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Drumul Viilor, 26A,
str. Gh. Iablocikin, 5,
mun. Chișinău
Eduard Coropceanu, dr., prof. univ.
Tel.: (+373) 022-75-49-24
e-mail: coropceanu.eduard@upsc.md

18Școala de vară pentru studenți

„Cercetări interdisciplinare”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Biologie și Chimie,
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic

Iunie
2023
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Drumul Viilor, 26A, str. Gh. Iablocikin, 5,
mun. Chișinău
Eduard Coropceanu, dr., prof. univ.
Tel.: (+373) 022-75-49-24
e-mail: coropceanu.eduard@upsc.md

19Școală de vară


„Metode interdisciplinare în cercetarea siturilor de habitat din epoca La Tène”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău;
FU Berlin


iulie-septembrie 2023s. Ivancea-Butuceni, raionul Orhei


Munteanu Octavian, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 68482000
e-mail: ocmunteanu@gmail.com
e-mail: munteanu.octavian@upsc.md

20Seminar metodologic

„Asigurarea suportului psihologic pentru învățământul liceal: domeniul afectiv, psihocomportamental, cognitiv”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic,
În cadrul proiectului „Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane”, cu cifrul 20.80009.1606.10

27 septembrie
2023
UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic.
str. Gh. Iablocikin, 5, mun. Chișinău

Angela Cucer, dr., conf. cercet.
Tel.: (+373) 69740574
e-mail: cucer.angela@upsc.md

21Masă rotundă

„Experiențe și provocări în dezvoltarea educației și cercetării în domeniul psihopedagogiei speciale”. Eveniment organizat cu prilejul jubileului de 80 ani ai dr. hab., prof. univ. Aurelia Racu

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială,
Catedra de psihopedagogie și psihopedagogie specială

29 septembrie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău

Tatiana Vasian, dr., lector univ.
Tel.: (+373) 60504038
e-mail: vasian.tatiana@upsc.md

21Seminar științifico-metodic republican

„Probleme actuale ale predării-învățării-evaluării fizicii în învățământul general”

Anunț / Program / Comunicat / Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Centrul de Formare Continuă și Leadership,
Departamentul de formare a profesorilor
5 octombrie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău

Viorel Bocancea, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 68155955
e-mail: bocancea.viorel@upsc.md
22Colocviu științific

„Problemele psihologice ale oamenilor pe timp de crize și strategii de soluționare a lor”.
Eveniment dedicat jubileului de 80 ani ai psihologului Ion Negură

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială,
Catedra de psihologie
6 octombrie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău

Maria Popescu, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 68737681
e-mail: popescu.maria@upsc.md

23Seminar republican științifico-metodic „Didactica biologiei și chimiei”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Biologie și Chimie

12 octombrie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Drumul Viilor, 26A,
mun. Chișinău
Eduard Coropceanu, dr., prof.. univ.
Tel.: (+373) 022-75-49-24
e-mail: coropceanu.eduard@upsc.md

24Masă rotundă

„Cunoașterea terminologiei ca premisă pentru formarea competenței”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Echipa de proiect.
În cadrul proiectului de cercetare „Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu”,
cu cifrul 20.80009.1606.07
28 octombrie 2023


UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău

Olga Cosovan, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 79618812
e-mail: cosovan.olga@upsc.md

25Masă rotundă


„Probleme actuale ale didacticii. Elaborarea proiectului didactic”. Ediția a II-a

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto

UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,
Catedra de filologie engleză

Octombrie2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău
Alina Mardari, asist. univ.
e-mail: mardari.alina@upsc.md
Cristina Nazaru, asist. univ.
Tel.: (+373) 69315430
e-mail: nazaru.cristina@upsc.md
e-mail: catedra.filengl@upsc.md

26Seminar științifico-metodic republican


„Probleme actuale ale predării-învățării-evaluării fizicii în învățământul general”

Anunț / Program / Comunicat / Secvențe video/foto
UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Centrul de Formare Continuă și Leadership,
Departamentul de formare a profesorilor

23 noiembrie 2023

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău
Viorel Bocancea, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 68155955
e-mail: bocancea.viorel@upsc.md
27Workshop

„Metode de diminuare a stresului în timpul sesiunii la studenți”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto

UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială,
Catedra de asistență socială
8 decembrie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău
Victoria Plămădeală dr., lector univ. Tel.: (+373) 68369469
e-mail: plamadeala.victoria@upsc.md

28Masă rotundă


„Formarea competenței de self-management a cadrelor didactice din IET”

Anunț/Program/Comunicat/ Secvențe video/foto

UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Științe ale Educației, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans15 decembrie 2023UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
str. Ion Creangă, 1,
mun. Chișinău
Lilia Cebanu, dr., conf. univ.
Lilia Lașcu, dr.
Tel.: (+373) 79456704
e-mail: cebanu.lilia@upsc.md
e-mail: lascu.lilia1986@gmail.com

Manifestări științifice din străinătate