Oportunități de Angajare

Găsirea postului corespunzător necesită eforturi mari, astfel încât avem nevoie de perseverenţă şi pregătire îndelungată. Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră al UPS „Ion Creangă” are drept scop să ofere câteva instrumente şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, care ar putea contribui la formarea şi/sau descoperirea abilităţilor personale, adică a unor aptitudini de autoinformare, de prezentare a experienţei profesionale şi de a comunica altora calităţile personale.

O persoană aflată în căutarea unui loc de muncă poate apela la una sau mai multe modalităţi de căutare descrise mai jos:

 1. Consultarea listelor cu locuri de muncă vacante afişate de către Agenţiile pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi înscrierea în baza de date ca persoană în căutarea unui loc de muncă
 2. Participarea la Târgurile / bursele locurilor de muncă organizate de către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau de alte structuri
 3. Înscrierea în bazele de date ale agenţiilor de recrutare şi plasare a forţei de muncă.
 4. Internet
 5. Consultarea ofertelor de locuri de muncă din ziare. Lansarea unui anunţ în căutarea unui loc de muncă
 6. Afişare de anunţuri (fluturaşi) cu oferta de muncă
 7. Candidatura spontană.

Acte necesare la angajare

 • copia buletinului de identitate. Acestea sunt necesare pentru a dovedi domiciliul, reședința și identitatea;
 • copii ale diplomelor de studiu (de preferat cea mai recentă diplomă de studiu):
 • copii ale certificatelor cursurilor de formare (dacă este cazul);
 • certificatul medical.
 • extrasul bancar pentru contul în care se transferă salariul.

Documente suplimentare pentru angajare

Pe lângă aceste documente obligatorii, angajatorul poate solicita și păstra pentru dosarul tău următoarele acte pe care le consideră importante pentru desfășurarea relațiilor de muncă, pentru certificarea legalității și corectitudinii completării registrului de angajați, dar și pentru calculul salariului. Unele dintre ele (declarațiile) sunt puse la dispoziție de angajator și le semnezi în ziua în care semnezi și contractul de muncă:

 • copie după certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de naștere al copilului, decret de divorț;
 • CV, semnat și datat de angajat.
 • adeverința de la fostul angajator
 • recomandări de la fostul angajator – o modalitate de verificare a aptitudinilor tale, din ce în ce mai cerută de angajatori, copia permisului de conducere, dacă este cazul;
 • dosarul judiciar în original;
 • copie din fișa militară, dacă este cazul.