Centrul de Angajabilitate Francofon

Data fondării: 31.01.2023.

Locație: UPSC, str. I. Creangă 1, blocul 1, etajul 6, sala 601.

Parteneri: Agenția Universitară a Francofoniei, Biroul National AUF-Moldova.

Coordonator al CEF: Natalia Celpan-Patic, specialist superior Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor.

Email: celpan.patic.natalia@upsc.md

Obiective:

  • orientarea și susținerea profesională a tinerilor,
  • promovarea antreprenoriatului francofon,
  • oferirea serviciilor de susținere, formare, certificare și tutorat în dezvoltarea personală și profesională, prin formarea competențelor transversale,
  • pregătirea de inserția profesională, stimularea spiritului antreprenorial și de lucru colaborativ.

Arii de activitate:

Polul 1 : consiliere, informare și tutorat de angajare,

Polul 2 : formare complementară și competențe transversal,

Polul 3 : certificări profesionale (PIX Orga)

Polul 4 : pre-incubare antreprenorială.

Activități complementare: culturale, de dezvoltare a francofoniei, consiliere pentru proiecte francofone.

Titluri de activități efectuate Pregătirea interviului de angajare, Pregătirea unui CV și a unei scrisori de intenție, Tehnici de căutare a unui job, Conceperea unui plan de afaceri, Dezvoltarea de leadership, Comunicare interpersonală, Tehnici de traducere specializată, Dezvoltarea încrederii în sine, Dezvoltarea inteligenței emoționale, Tehnici de redactare a unui text, Lucrul cu tabelele Excel, Securitate cibernetică, Întâlniri cu alumni antreprenori, Utilizarea rețelelor sociale și a poștei electronice în scopuri de angajare și antreprenoriat, Crearea unui curs la distanță, Inovația pedagogică, Antreprenoriat de deșeuri, Planificarea și gestionarea proiectelor personale și profesionale, Crearea unei prezentări de succes, Discursul public.