Consiliul de administrație

Gestionarea operativă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău este asigurată de Consiliul de administrație.

Consiliul este instituit conform prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (art. 102),  Cartei Universitare a UPSC (PV nr. 10 din 28.05.2015, art. 24) și funcționează în baza Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului de administrație a UPSC, aprobat la ședința Senatului UPSC, PV nr. 8 din 25.03.2021.

Membrii consiliului de administrație

Numele, prenumeleFuncţia e-mail
Barbăneagră AlexandraConferențiar universitar, doctor, rector – preşedinte al Consiliului de Administraţiebarbaneagra.alexandra@upsc.md
Solcan Angelaprorector pentru Activitatea Didactică, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţiesolcan.angela@upsc.md
Armașu-Canțâr Ludmilaprorector pentru Activitatea Științifică și Relații Internaționalearmasu.ludmila@upsc.md
Ciorbă ConstantinProfesor universitar,  doctor habilitat,  preşedinte al Consiliului Știinţificciorba.constantin@upsc.md
Tatiana Dubineanschi secretarul Senatuluidubineanschi.tatiana@upsc.md
Sadovei LarisaConferențiar universitar, doctor, decan,  Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei  și Informaticăsadovei.larisa@upsc.md
Simac Ana Conferențiar universitar, doctor, decan,  Facultatea Arte Plastice şi Designsimac.ana@upsc.md
Topor Gabriella   Conferențiar universitar, doctor, decan,  Facultatea de Filologie și Istorietopor.gabriella@upsc.md
Budnic AnaConferențiar universitar, doctor, decan,  Facultatea Limbi şi Literaturi Străinebudnic.ana@upsc.md
Vîrlan MariaConferențiar universitar, doctor, decan,  Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specialăvirlan.maria@upsc.md
Culea StelianŞef, Direcția Management academic Asigurarea calității, secretarul Consiliului de Administrațieculea.stelian@upsc.md
Cecan RomanȘef, Direcția Tehnologii Informaționalececan.roma@upsc.md
Sadovei LarisaConferențiar universitar, doctor, șef Direcția Comunicare, Promovare de Imagine și Marketingsadovei.larisa@upsc.md
Culea UlianaȘef, Direcția Studenți, Consiliere și Ghidare în Carieră  culea.uliana@upsc.md
Lapoșin EmiliaConferențiar universitar, doctor, șef, Secția Asigurare a Calității și Dezvoltare Curricularălaposin.emilia@upsc.md
Chicu Silvia   Conferențiar universitar, doctor, președinte al Comitetului Sindical al Colaboratorilorchicu.silvia@upsc.md
Petriciuc LiliaȘef, Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelorpetriciuc.lilia@upsc.md
Gherlovan OlgaConferențiar universitar, doctor, șef Serviciu  Strategii universitaregherlovan.olga@upsc.md
Vacantreprezentant al studenților  
Țap ElenaDirector, Centrul de Formare Continuătap.elena@upsc.md
Belous VictoriaDirector, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”belous.victoria@upsc.md
Igor SavaȘef, Centrul Editorial-Poligrafic al Universității sava.igor@upsc.md
Scherlet Ecaterina Director, Bibliotecia științifică a Universitățiischerlet.ecaterina@upsc.md
Ojog RodicaȘef, Direcția Economico-Financiară şi Gestiuneojog.rodica@upsc.md
Tatiana SpânuSef, Secția Resurse Umanespinu.tatiana@upsc.md
Moisei IurieȘef Secția Dezvoltare a Infrastructurii Universitaremoisei.iurie@upsc.md
Rotaru Tudor Șef, Secția Administrare şi Gospodărierotaru.tudor@upsc.md

Ședințele ordinare ale Consiliului de administrație au loc, de regulă, de două ori pe lună, în zilele de luni, începând cu ora 13:10.

La şedinţele Consiliului de administraţie pot fi invitați să participe reprezentanţi ai sindicatului, ai asociaţiilor/organizațiilor studenţeşti, orice membru al comunității universitare sau alte persoane interesate din Universitate sau din afara instituției, în problemele ce sunt înscrise în ordinea de zi.