Consiliul de administrație

Gestionarea operativă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău este asigurată de Consiliul de administrație.

Consiliul este instituit conform prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (art. 102),  Cartei Universitare a UPSC (PV nr. 10 din 28.05.2015, art. 24) și funcționează în baza Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului de administrație a UPSC, aprobat la ședința Senatului UPSC, PV nr. 8 din 25.03.2021.

Membrii consiliului de administrație

Nume, PrenumeFuncțiee-mail
Barbăneagră AlexandraConferențiar Universitar, Doctor, Rector – Preşedinte al Consiliului de Administraţiebarbaneagra.alexandra@upsc.md
Gherlovan OlgaProrector pentru activitatea didacticăgherlovan.olga@upsc.md
Armașu-Canțîr LudmilaProrector pentru relații internaționale și proiecte europenearmasu.ludmila@upsc.md
Antoci DianaProrector pentru cercetareantoci.diana@upsc.md
Globa AngelaProrector pentru digitalizare, comunicare, imagine și relații cu partenerii socialigloba.angela@upsc.md
Ciorbă ConstantinPreşedinte al Consiliului Știinţificciorba.constantin@upsc.md
Andrițchii VioricaDirector Centru pentru  Formare Continuă și Leadershipandritchi.viorica@upsc.md
Garștea NinaDecan, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei garstea.nina@upsc.md
Simac Ana Decan, Facultatea de Arte Plastice şi Designsimac.ana@upsc.md
Topor Gabriella   Decan, Facultatea de Filologie și Istorietopor.gabriella@upsc.md
Solcan AngelaDecan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străinesolcan.angela@upsc.md
Vîrlan MariaDecan, Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specialăvirlan.maria@upsc.md
Aluchi NicolaeDecan Facultatea de Biologie și Chimiealuchi.nicolae@upsc.md
Braicov AndreiDecan, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționalebraicov.andrei@upsc.md
Mironov IonDecan, Facultatea de Geografiemironov.ion@upsc.md
Gînju StelaȘef, Direcția Management Academic Asigurarea Calității, Secretar al Consiliului de Administrațieginju.stela@upsc.md
Ojog RodicaȘef, Direcția Economico-Financiară şi Gestiuneojog.rodica@upsc.md
Cecan RomanȘef, Direcția Tehnologii Informaționalececan.roman@upsc.md
Sava LuciaȘef, Direcția Comunicare, Imagine și Marketing Instituționalsava.lucia@upsc.md
Culea UlianaȘef, Direcția Studenți și servicii socialeculea.uliana@upsc.md
Gînju GheorgheȘef Direcție Patrimoniu Universitarginju.gheorghe@upsc.md
Costru TatianaȘef interimar, Secția Resurse Umanecostru.tatiana@upsc.md
Chicu Silvia   Președinte al Comitetului Sindical al Colaboratorilorchicu.silvia@upsc.md
Dermenji- Gurgurov Svetlana Secretar al Senatuluidermenji.svetlana@upsc.md
Belous VictoriaDirector, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”belous.victoria@upsc.md
Igor SavaȘef, Centrul Editorial-Poligrafic al Universitățiisava.igor@upsc.md
Tatiana YavuzCentrul de Ghidare și Consiliere în Carierăyavuz.tatiana@upsc.md
Scherlet Ecaterina Director, Biblioteca Științifică a Universitățiischerlet.ecaterina@upsc.md
Xenia PîslariReprezentant al Studenților, Facultatea de Filologie și Istorie, anul III, gr. 302, Președinte Senat Studențescpislari.xenia@upsc.md

Ședințele ordinare ale Consiliului de administrație au loc, de regulă, de două ori pe lună, în zilele de luni, începând cu ora 13:10.

La şedinţele Consiliului de administraţie pot fi invitați să participe reprezentanţi ai sindicatului, ai asociaţiilor/organizațiilor studenţeşti, orice membru al comunității universitare sau alte persoane interesate din Universitate sau din afara instituției, în problemele ce sunt înscrise în ordinea de zi.