Direcția Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional

Direcția de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional (DCIMI) este o subdiviziune a Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău ce are ca obiectiv general asigurarea comunicării interne și externe, oferirea informațiilor de interes public și promovarea imaginii instituției la nivel național și internațional.

Direcția desfășoară o activitate apolitică, în afara oricărei ideologii și se bazează pe legislația în vigoare a Republicii Moldova, precum și pe Regulamentul Intern al Universității, Codul de etică al cadrului didactic, Regulamentul de activitate al departamentului de asigurare a calității și dezvoltare curriculară a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției și alte Regulamente și Instrucțiuni ce reglementează acest segment de activitate.

DCIMI are ca misiune principală atât stabilirea și menținerea relației de comunicare în mediul intern al Universității, cât și în cel extern în vederea informării publicului larg cu privire la programele de studii și evenimentele educaționale, științifice și de cercetare care se desfășoară în cadrul instituției.

Pentru îndeplinirea acestei misiuni, DCIMI cooperează permanent cu facultățile, subdiviziunile și centrele Universității (comunicare internă), precum și cu alte instituții de profil din țară, dar și de peste hotare (comunicare externă), elaborează și implementează strategii de promovare a imaginii UPSC.

Atribuții DCIMI

În vederea realizării misiunii sale, Direcția exercită următoarele competențe și atribuții:

 • elaborează strategia de comunicare externă și internă a UPSC și dezvoltă tactici de comunicare eficientă;
 • coordonează activități de actualizare și optimizare continua a conținutului site-ului www.upsc.md pentru a spori traficul acestuia;
 • administrează site-ul, rețelele de socializare (pe Facebook, Instagram, Linkedln ș.a. ), canalul de YouTube și conturile UPSC;
 • realizează design-ul pentru materialele promoționale UPSC și coordonează activitatea foto și video a Universității;
 • elaborează/redactează/distribuie materialele promoționale ale UPSC (broșuri, pliante, afișe etc.) în baza informațiilor prezentate de către subdiviziunile universitare;
 • elaborează conceptul și coordonează implementarea logistică a evenimentelor Universității;
 • organizează conferințe de presă si alte întâlniri ale reprezentanților mass-media cu reprezentanți ai comunității academice a UPSC (cadre didactice sau cercetători, studenți, masteranzi, doctoranzi etc.) în vederea realizării unor interviuri sau reportaje tematice;
 • promovează oferta de admitere la programele de studii ale Universității și informează potențialii candidați prin canalele de comunicare pe care le administrează;
 • promovează activitatea științifică desfășurată în cadrul UPSC și popularizează rezultatele cercetării, urmărind concomitent sporirea implicării publice în problematicile științei;
 • dezvoltă, în colaborare cu alte subdiviziuni ale Universității, parteneriate de comunicare pentru programe, proiecte și campanii în relația cu mediul guvernamental, nonguvernamental și privat;
 • asigurară transparența cu privire la deciziile aprobate în cadrul Senatului UPSC;
 • oferă informațiile de interes public în mod corect, complet și la termen tuturor persoanelor fizice și juridice care le solicită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Contacte

 • Șeful DirecțieiSAVA Lucia;
 • Adresă: Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, blocul 2, et 1, biroul 14;
 • Telefoane: 0 22 74 72 08, 068686264 ;
 • Emailsava.lucia@upsc.md.