Direcția de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional

Componență

Lucia SAVA

Șefă Direcție
dr., conf. univ.

e-mail: sava.lucia@upsc.md

Natalia BADIA

Specialist principal, responsabil de comunicarea internă
e-mail: badia.natalia@upsc.md

Direcția de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional este subdiviziune universitară, creată cu scopul de a eficientiza comunicarea internă între facultățile, catedrele și subdiviziunile instituționale, cât și de a promova imaginea și vizibilitatea Universității în mediul academic și social național. 

Misiune

  • promovarea imaginii instituționale, consolidarea identității instituționale și asigurarea vizibilității UPSC în mediul academic și social prin intermediul unui proces de comunicare continuă, eficientă, corectă și transparentă privind activitățile desfășurate și promovate de universitate.

Scop

  • promovarea imaginii instituționale atractive și pozitive atât la nivel intern, cât și extern, prin menținerea comunicării active cu diferite categorii de public (angajați, studenți, reprezentanți ai pieței muncii, parteneri, mass-media etc.), gestionarea paginii oficiale și a rețelelor de socializare ale instituției, precum și consolidarea vizibilității Universității, prin elaborarea și distribuirea materialelor promoționale, de informare și marketing instituțional.

Direcții de activitate:

  • Comunicare internă cu facultățile, departamentele și subdiviziunile instituționale;
  • Comunicare externă cu diversele categorii de public interesate de oferta educațională, de activitățile educaționale și de cercetare; cu instituții relevante privind politica și viziunea universității din administrație publică și din mediul academic; cu parteneri: instituții educaționale, ambasade, asociații și organizații non-profit, companii mass-media, companii private etc.;
  • Imagine și identitate vizuală, dezvoltarea continuă și consolidarea brand-ului instituțional, precum și a elementelor de identitate ale subdiviziunilor universitare în acord cu Manualul de identitate instituțională;
  • Marketing instituțional, promovarea elementelor de identitate instituțională, ofertei educaționale, excelenței instituționale.

Regulament de organizare și funcționare a Direcției de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional (DCIMI), aprobat în ședința Senatului , P-V nr. 7 din 24.02.2022, aici.

Contacte:

  • Adresă: MD-2069, or. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bloc. 2, bir. 13 și 14
  • Telefoane: (+373) 22 747 208, (+373) 68 686 264
  • E-mailuri: comunicare@upsc.md, dcimi@upsc.md