Centrul de Consiliere pentru Autoeficiență și Consiliere a Familiei

Centrul de Consiliere pentru Autoeficiență și Consiliere a Familiei (CCACF) este o subdiviziune a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău care activează pentru susținerea psihomorală a studenților, masteranzilor, doctoranzilor și familiilor acestora.

Misiunea  CCACF

 • susținerea psihomorală a persoanei;
 • dezvoltarea optimă a resurselor personale a persoanei;
 • orientarea în soluționarea unor situații-limită/crize de viață;
 • orientarea și ghidarea în soluționarea problemelor apărute în procesul de studii;
 • acordarea ajutorului în depășirea conflictelor interioare și interpersonale;
 • acordarea ajutorului în depășirea dificultăților de comunicare și relaționare cu colegii, membrii familiei, membrii comunității etc.
 • orientarea persoanei spre autoperfecționare și dezvoltarea rezistenței la stres.

Obiectivele centrului CCACF

 • identificarea necesităților de consiliere și susținere psihoemoțională;
 • facilitarea autocunoașterii și autoperfecționării;
 • depășirea dificultăților de comunicare și relaționare cu colegii, membrii familiei și membrii comunității;
 • valorificarea tehnicilor de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei în variate situații de dificultate;
 • elaborarea și valorificarea strategiilor de schimbare a cognițiilor, atitudinilor și comportamentelor în direcția axării persoanei pe autoperfecționare și autoeficiență.

Beneficiarii Centrului

Centrul CCACF acordă ajutor psihopedagogic calificat de consiliere:

 • studenților
 • masteranzilor
 • doctoranzilor
 • colaboratorilor universității
 • familiilor acestora (la necesitate)

Activități specifice CCAFC

 • consiliere educațională
 • consiliere psihologică
 • consiliere psihopedagogică
 • consiliere individuală/de grup
 • psihodramă
 • sociodramă
 • mese rotunde/lunar (ultima zi de luni în fiecare lună)
 • conferințe practice
 • studii de caz

Echipa de lucru

 • Coordonatorul proiectului: Cuznețov Larisa, dr. hab., prof. univ.
 • Șeful centrului: Calaraș Carolina, dr., conf. univ.
 • Coordonatorul platformei educaționale: Răileanu Olga, dr., conf. univ.

Membrii echipei:

 1. Simcenco Irina, dr., lector universitar
 2. Carabet Natalia, dr., conf.univ.
 3. Micleușanu Zinaida, dr., lector universitar
 4. Popa Natalia, dr., conf. univ.

Contacte:

 • Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, blocul 3, et. 4
 • Telefon: (+373) 69774907
 • Email: scacf@upsc.md
 • Cuznetov Larisa, tel. 069774907
 • Calaraș Carolina, tel. 069590505
 • Raileanu Olga, tel. 069216861
 • Simcenco Irina, tel. 069972486
 • Popa Natalia, tel. 069581641
 • Carabet Natalia, tel. 079120066