Rectorat

Rector

Rector

Alexandra BARBĂNEAGRĂ

dr., conf. univ.

Telefon: (+373) 22 24 02 84

Fax: (+373) 22 35 84 15

Email: barbaneagra.alexandra@upsc.md, rector@upsc.md

Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

Ludmila ARMAȘU

dr., conf. univ.

Telefon: (+373) 22 24 07 86

Fax: (+373) 22 35 84 15

Email: armasu.ludmila@upsc.md

Prorector pentru activitatea didactică

Angela SOLCAN

dr., conf. univ.

Telefon: (+373) 22 35 83 36

Fax: (+373) 22 35 84 15

Email: solcan.angela@upsc.md

Prorector pentru învățământul cu frecvență redusă, formare continuă și activitate financiară

Calendar evenimente

*** ***

***

Telefon: (+373) 22 24 07 86

Fax: (+373) 22 35 84 15