Oficiul Strategii Universitare

Oficiul de Strategii Universitare este o subdiviziune a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău ce are ca obiectiv general promovarea politicilor inovatoare în activitățile universitare, oferirea informațiilor de interes public cu referire la vizitele de lucru ale rectorului și asigurarea transparenței în dezvoltarea strategică a Universității.

Oficiul de Strategii Universitare își desfășoară activitatea în afara oricăror preocupări de ordin politic sau ideologic, conducându-se de legislația în vigoare a Republicii Moldova, Carta Universitară, Regulamentul de ordine interioară a UPS „Ion Creangă”, Codul Moral, Carta Universitară, Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului și alte Regulamente și instrucțiuni ce reglementează acest segment de activitate.

Misiune:

 • promovarea politicilor inovatoare în activitățile universității;
 • asigurarea transparenței, deschiderii universității pentru toate persoanele interesate, instituțiile, etc.;
 • coordonarea legăturilor de comunicare ale rectorului la nivel instituțional, cu parteneri de cooperare, mass-media, societate.

Atribuții:

 • asistență în elaborarea unui plan metodologic pentru strategia de dezvoltare a universității pentru perioada 2025 – 2030;
 • asistență în dezvoltarea planului operațional al universității;
 • asistență în monitorizarea rezultatelor programului de dezvoltare universitară;
 • asistență în monitorizarea dezvoltării infrastructurii universității;
 • participarea la elaborarea regulamentele privind activitățile subdiviziune universitare;
 • participarea la activitățile Ministerului Educației și Cercetării privind dezvoltarea sistemului de învățământ din republică;
 • analiza strategică a problemelor educaționale moderne și a modalităților de rezolvare a acestora;
 • pregătirea materialelor analitice în domeniile activităților universitare;
 • analiza documentelor și materialelor privind problemele politicii de stat în domeniul educației și științei;
 • sprijin protocolar și organizațional pentru participarea rectorului la diferite evenimente (simpozioane, conferințe, întâlniri, comunicare cu presa, etc.)
 • asistență la pregătirea programelor de evenimente cu participarea rectorului, efectuate în timpul vizitelor la universitate și în timpul vizitelor oficiale ale rectorului;
 • crearea și implementarea activităților de recepție electronică a rectorului universității (împreună cu Centrul pentru Tehnologii Informaționale);
 • asistență în organizarea evenimentelor inițiate de Rectorul Universității.

Contacte:

 • Șeful Oficiului: Olga Gherlovan,
 • Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, blocul 2, biroul 2
 • Telefon: (+373) 68 687 819
 • Email: gherlovan.olga@upsc.md