Direcția de Tehnologii Informaționale

Direcția Tehnologii Informaționale (în continuare – DTI) urmărește asigurarea cât mai extinsă, accesibilă și eficientă a facilităților și serviciilor IT pentru toți utilizatorii din cadrul Universității (studenți, cadre didactice, personal administrativ) în vederea asistării electronice a activității acestora în cadrul Universității și în acord cu obiectivele fiecărei categorii de utilizatori.

DTI gestionează toate resursele corespunzătoare ale Universității, dintre care, peste 500 de calculatoare, 6 servere fizice și 10 mașini virtuale, aproximativ 100 imprimante, echipamente de rețea Cisco, MikroTik,

dar și alte echipamente multimedia. În cadrul Universității, funcționează un Centru de videoconferințe, dotat cu sistem performant de comunicații, sunt implementate platforme de învățare la distanță: Moodle, Google Classroom ș.a. Toate calculatoarele sunt conectate la rețeaua Universității, ce cuprinde atât blocurile administrative, cât și căminele.

Rețeaua Universității se află în continuă dezvoltare pentru a face față noilor cerințe tehnologice. În prezent, viteza de acces la Internet este de până la 10 Gbps. Toate blocurile de studii, precum și căminele studențești, sunt conectate la Internet. Aria de acoperire a zonelor Wi-Fi cuprinde holurile blocurilor de studii, rectoratul, biblioteca, sălile de lectură și campusul universității.

Datorită colaborării cu AO “RENAM”, rețeaua Universității este asigurată cu accesul la rețeaua academică pan-europeană “GEANT”, cu posibilitatea utilizării serviciilor disponibile pentru universităţile şi instituţiile de cercetare corespunzătoare, dar și accesul la alte servicii și rețele naționale, și internaționale.

UPSC este membru al rețelei EDUROAM care oferă roaming prin puncte de acces WiFi pentru toți vizitatorii universității, acesta fiind un serviciu securizat de acces, la nivel mondial, dezvoltat pentru comunitatea internațională de cercetare și educație. EDUROAM permite studenților, cercetătorilor și personalului din instituțiile participante să obțină conectivitate la internet în campus și atunci când vizitează alte instituții participante, prin simpla deschidere a laptopului.

De către specialiștii din cadrul DTI a fost creat soft-ul “iPlagiarism” (Certificat de înregistrare), conceput cu scopul de a preveni plagiatul în cadrul lucrărilor de cercetare și a lucrărilor de finalizare a studiilor. La baza realizării acestuia sunt prevederile privind procesul de studii, regulamente și ghiduri care specifică modul de elaborare a tezelor de licență, master și doctorat prin care se stipulează necesitatea de a verifica conținutul pentru a preveni cazurile de plagiat.

De asemenea, UPSC a contractat și un alt sistem anti-plagiat: Sistemantiplagiat.ro (contract pentru 25 000 000 caractere), acesta fiind utilizat de 68 de Universități (https://sistemantiplagiat.ro/clienti/educatie/).

Misiunea și obiectivele DTI:

  • asigurarea funcționării sistemelor informatice pentru facilitarea proceselor de prelucrare a informațiilor necesare cadrelor didactice și a persoanelor cu funcție de conducere, în scopul creșterii randamentului și eficienței activităților efectuate;
  • instalarea programelor de facilitare și prelucrare a informațiilor pe sistemele informatice utilizate și aplicarea lor în domeniul didactic;
  • automatizarea activităților specifice managementului universitar;
  • asigurarea unui acces liber la serviciile de comunicare moderne prin conexiunile de internet pentru cadrele didactice, studenți etc., inclusiv prin modernizarea noilor posibilități oferite de rețeaua universității;
  • promovarea utilizării tehnologiilor informaționale în domeniul cercetării și prelucrării informațiilor pentru fiecare specializare în parte;
  • modernizarea și extinderea rețelei locale de calculatoare;
  • menținerea în stare funcțională a tehnicii de calcul.

Date de contact

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 4, etajul 4 bir. 1, MD-2069,
telefon: (+373) 79033966,
email: admin@upsc.md

Componență

Funcție: șef Direcție

E-mail: cecan.roman@upsc.md

Funcție: șef Secție Informatizare și Digitalizare

E-mail: bulicanu.ion@upsc.md

Funcție: șef Serviciu Administrare Rețele și Securitatea Informației

E-mail: mihai.benzari@upsc.md

Funcție: șef serviciu Media

E-mail: grosu.nicolae@upsc.md

Funcție: programator superior

E-mail: musinschi.ilie@upsc.md

Funcție: programator superior

E-mail: lijeico.ilie@upsc.md

Funcție: specialist principal

E-mail: tapu.igor@upsc.md

Funcție: administrator de rețea superior

E-mail: ceban.andrei@upsc.md

Funcție: inginer principal

E-mail: frunze.alexei@upsc.md

Funcție: specialist principal

E-mail: platon.vasile@upsc.md

Funcție: specialist principal

E-mail: bunici.dan@upsc.md

Acte normative

Regulamentul

de organizare și funcționare a Direcției Tehnologii Informaționale

Regulamentul

privind organizarea și administrarea site-ului Universității

Politica de securitate

privind protecția datelor cu caracter personal