Proiecte și Cooperări

Proiecte internaționale


Numărul de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

Obiectivul general al proiectului este să contribuie la integrarea deplină a Moldovei în cadrul EHEA prin implementarea unui model incluziv și receptiv University Lifelong Learning (ULLL) – Studii Universitare pe Parcursul Întregii Vieți în Moldova (MD).

Pagina locală a proiectului | Site-ul extern al proiectului


Numărul de referință: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

Acest proiect a fost finanțat cu suportul Comisiei Europene în cadrul programului Erasmus+.
Proiectul are drept scop implementarea strategiilor, politicilor și măsurilor semnificative, transparente și de anvergură la nivel național și instituțional pentru asigurarea abordării de durată, sistematice și strategice a internaționalizării învățământului superior din Republica Moldova și cercetarea, facilitarea relațiilor internaționale în cadrul universităților din Moldova și sporirea calității și scopului parteneriatelor internaționale stabilite în cadrul EHEA și ERA.

Site-ul extern al proiectului

Acest proiect este finanțat cu suportul Comisiei Europene în cadrul programului Erasmus+ Jean Monnet Actions in the field of Higher Education Teaching and Research (ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH). Numărul de referință: 101126852 – DLV-101126852.

Contextul proiectului:

 • Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru educație digitală (2021-2027);
 • Strategia de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023–2030;
 • Impactul semnificativ al TIC asupra predării și învățării;
 • Trecerea de la instrumente și manuale de învățare convenționale la manuale digitale multimedia interactive (medii de învățare interactive și multimedia);
 • Experiența echipei de proiect în elaborarea manualelor digitale interactive pentru diferite discipline școlare a fost acumulată în cadrul proiectului național „Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar” (Programul de Stat 2020-2023, nr. 20.80009.0807.25), susținut de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova.

Obiectivul principal al proiectului – dezvoltarea și integrarea unui curs interdisciplinar cu privire la dezvoltarea și implementarea manualelor digitale (e-textbooks) care contribuie la promovarea experienței UE în domeniul digitalizării educației.

Obiectivele specifice urmăresc:

SO1. Elaborarea unui modul Jean Monnet care va oferi cadrelor didactice abilități relevante pentru a dezvolta manuale digitale interactive autentice, având la bază bunele practici ale unor țări europene precum România, Franța;

SO2. Dezvoltarea unui suport didactic format din materiale didactice, ghid metodologic și instrumente și resurse educaționale pe platforma universitară Moodle;

SO3. Sporirea nivelului de competențe digitale ale cadrelor didactice în domeniul dezvoltării manualelor digitale și al implementării TIC în educație;

SO4. Îmbunătățirea procesului de predare de către grupurile-țintă în domeniul abordărilor multidisciplinare și sinergiei TIC și pedagogiei pe baza experienței UE.

Rezultate și impactul proiectului prevăd :

 • consolidarea înțelegerii conceptului de competență digitală ca o chestiune din cadrul UE pentru competența digitală a educatorilor (DigCompEdu);
 • cunoașterea și partajarea practicilor UE în domeniul elaborării manualelor digitale interactive;
 • sporirea numărului de profesori interesați de dezvoltarea manualelor digitale autentice;
 • promovarea interesului pentru tehnologia informațională deschisă și resursele educaționale;
 • promovarea parteneriatului dintre școlile generale și universitate;
 • dobândirea de abilități în desfășurarea lecțiilor susținute de TIC, care combină metode de predare inovatoare cu beneficiile utilizării manualelor digitale interactive;
 • promovarea și integrarea TIC în cariera didactică pe tot parcursul vieții, pentru formarea profesorilor digitalizați etc.

Grupul țintă: cadre didactice din învățământul general, cursanți ai programelor de studii la formare continuî, cercetători și alți factori interesați din domeniul educației.


Proiectul va oferi suport în fortificarea capacităților CNIDE de a promova metodologii moderne pentru învățarea activă și inovații digitale în sistemul de învățământ din Republica Moldova, servind ca platformă educațională pentru împărtășirea de experiențe, a celor mai bune practici și a lecțiilor învățate ca rezultat al implementării modelului de predare STEAM. Proiectul va oferi diverse propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea capacităților organizaționale a CNIDE.

Componentele proiectului:

 • Fortificarea capacităților formatorilor CNIDE pe partea didactică și utilizarea metodelor inovative de predare-învățare.
 • Suport pentru formatorii CNIDE în elaborarea noilor module de instruire a cadrelor didactice pe utilizarea metodelor inovative în didactică.
 • Dezvoltarea organizațională a CNIDE și susținerea livrării instruirilor.

Pagina locală a proiectului


Coordonat
: Deutsche Welle Akademie
Finanțat: Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania (BMZ).
Scopul proiectului: agenți ai schimbării în domeniul educației pentru media din Republica Moldova învață copii și adolescenți să abordeze surse mass-media în mod critic
Obiective: elaborarea conceptului de învățarea mixtă pentru cursul “Educație pentru media”, aprobarea și integrarea cursului la Centrul de Formare Continuă al Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău.

Pagina locală a proiectului

Programe internaționale


Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa. Cu un buget de 26,2 miliarde euro, complementat de 2,2 miliarde euro din partea instrumentelor UE adiționale, programul va oferi unui număr de peste 10 milioane de persoane posibilitatea de a studia, de a se forma și de a dobândi experiență în străinătate.

Actualul Program Erasmus+, care se derulează în perioada 2021-2027 se adresează persoanelor de toate vârstele și își propune să devină mai incluziv, mai digital, mai verde și să susțină reziliența procesului educației în condiții pandemice.

Programul Erasmus+ este gestionat de Comisia Europeană (organul executiv al UE), de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), de Agențiile Naționale din țările de program (statele membre ale Uniunii Europene+ Republica Macedonia de Nord, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia și Turcia) și de Oficiile Naționale în țările partenere. Republica Moldova are statut de țară parteneră în Erasmus+ și face parte din Regiunea Țărilor Partenerialului Estic.

Informații detaliate privind aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în Ghidul Programului Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/


În septembrie 1945, senatorul J. William Fulbright din Arkansas a introdus o lege în Congresul SUA, conform căreia veniturile din vânzările surplusului proprietăților de război să finanțeze ”promovarea bunăvoinței internaționale prin schimb de studenți în domeniile educației, culturii și științei.„ Cu un an mai târziu, Președintele Harry S. Truman a semnat Actul Fulbright.

Astăzi, Fulbright este cel mai recunoscut și prestigios program de schimb internațional din lume, susținut de mai mult de jumătate de secol de poporul american printr-o alocare/grant anual al Congresului SUA și a popoarelor/națiunilor partenere. Programul – care lucrează cu universități, școli, comisii Fulbright binaționale, agenții guvernamentale, organizații neguvernamentale și sectorul privat – descoperă/caută activ persoane cu potențial și realizări în domeniile respective de activitate și selectează candidați în cadrul unei competiții/unui concurs deschis, bazat pe merite.

Programul este sponsorizat/finanțat de Biroul Afacerilor Educaționale și Culturale al Departamentului de Stat al SUA. Sunt oferite circa 8000 de granturi anual. În jur de 1600 studenți americani, 4000 studenți străini, 1200 cercetători americani și 900 de profesori invitați primesc granturi, pe lângă încă câteva sute de profesori și profesioniști. Peste 400000 de bursieri Fulbright au participat în Program din 1946. La moment, Programul Fulbright este activ în peste 160 de țări din toată lumea.

Site web oficial: https://cies.org/


CEEPUS este acronimul pentru Central European Exchange Program for University Studies (Program de schimb pentru studii universitare in Europa Centrală).

Statele membre actuale sunt Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă și Slovenia. Printre participanți se numără, de asemenea, Pristina/Kosovo.
Baza legală pentru CEEPUS o constituie Acordul internațional semnat de către statele membre, aflat în acces liber.

CEEPUS se bazează pe un management de susținere. Deciziile la cel mai înalt nivel CEEPUS sunt luate de către Comitetul comun de miniștri, care se întrunește anual pentru luarea deciziilor strategice. Coordonarea, evaluarea, dezvoltarea programului și vizibilitatea sunt sarcinile principale ale Oficiului Central CEEPUS (compus doar din două persoane). Fiecare țară are Oficiul Național CEEPUS, responsabil de implementare la nivel național.

Nu există transferuri de fonduri în CEEPUS. În schimb, există o valută internă (o lună bursă). Fiecare țară le plătește studenților și cadrelor mobile și ar trebui să garanteze cel puțin 100 de luni burse per an academic. Acordul CEEPUS, de asemenea, specifică că granturile trebuie să fie comprehensive și să fie adecvate nivelului de trai din țările membre CEEPUS unde se desfășoară mobilitățile. Până la momentul actual s-a demonstrat că sistemul funcționează foarte bine.

Activitățile de bază CEEPUS sunt rețelele universitare care operează cu programe comune, care în mod ideal ar duce la titluri comune, în special Programe Doctorale Comune. CEEPUS acoperă granturi de mobilități pentru studenți și cadre didactice în acest context.

Obiectivele principale sunt:

 • Accent sporit pe Doctorate comune;
 • Promovarea cooperării în cadrul EUSDR (EU Strategy for Danube Region/ Strategia UE pentru Regiunea Dunăreană).

Site web oficial: https://www.ceepus.info/

Agenția universitară a Francofoniei (AUF) este o asociație internațională creată cu 60 de ani în urmă. Aceasta reunește 1005 instituții de învățământ superior și de cercetare provenind din 117 țări de pe cinci continente. AUF este, de asemenea, operatorul pentru învățământ superior și cercetare al Summit-ului Francofoniei. Misiunea sa este promovarea francofoniei universitare solidare, angajată în dezvoltarea economică, socială și culturală a societăților.

Ea activează în zece regiuni ale lumii, inclusiv Europa Centrală și de Est.

AUF promovează solidaritatea activă între instituțiile membre și le acordă sprijin pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă:

 • calitatea formării, a cercetării și a guvernării academice: susține proiecte de cooperare (crearea unor formări noi sau le susține pe cele existente), contribuie la crearea de rețele universitare sau centre de cercetare, răspunde necesităților specifice ale țării prin finanțare de proiecte în parteneriat cu autoritățile naționale, organizează formări în beneficiul profesorilor (formări pentru profesorii de limbă franceză și discipline non-lingvistice), organizează seminarii, colocvii, conferințe, susține organizarea manifestărilor științifice locale și participarea cercetătorilor la diverse manifestări științifice internaționale;
 • inserția profesională și angajabilitatea absolvenților din învățământul superior: oferă studenților francofoni burse de stagii locale și internaționale, stabilește parteneriate cu întreprinderi și camere de comerț, organizează formări, vizite de întreprinderi, seminarii, ateliere, mese rotunde în beneficiul studenților, coordonează grupuri de lucru între universități și întreprinderi, susține proiecte de formări profesionalizante și proiecte ce vizează dezvoltarea antreprenoriatului;
 • implicarea în dezvoltarea economică și socială a societăților: inițiază parteneriate cu comunități locale și agenții naționale, susține proiecte care abordează probleme actuale în domeniul dezvoltării durabile, sănătății etc.

Cu sediul la București din 1994, Direcția Regională Europa Centrală și de Est administrează o rețea de 145 universități membre provenind din 23 de țări: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Federația Rusă, Georgia, Ungaria, Kazahstan, Kârgâzstan, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Republica Moldova, România, Serbia, Slovacia, Turcia, Ucraina.

În această regiune, AUF numără 7 reprezentanțe în 6 țări: Direcția Regională Europa Centrală și de Est în România, 2 filiale în Bulgaria și Moldova; 3 campusuri digitale de limbă franceză (CNF) în Albania, Armenia și Georgia și o Școală Superioară a Francofoniei de Administrare și Management (ESFAM) în Bulgaria. Biroul Național AUF-Moldova cu sediul la Chișinău coordonează acțiunile AUF în Republica Moldova și Ukraina.

Site web oficial: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/

 

DAAD (Akademischer Austausch Dienst) este o asociație a instituțiilor de învățământ superior din Germania și organizațiile studențești ale acestora. Convenind în cadrul unei asamblei generale, acestea aleg Comitetul executiv care supraveghează/controlează operațiile zilnice ale organizației. De la data fondării 1925, DAAD a finanțat peste 2.6 milioane de profesori din Germania și de peste hotare. Serviciul mizează pe o puternică structură organizațională, pe o rețea mondială de parteneri și foști studenți și personal motivate în număr de peste 900 de cadre.

Cele mai importante responsabilități ale DAAD includ oferirea burselor, promovarea activităților de internaționalizare ale universităților și organizațiilor de cercetare germane, consolidarea studiilor culturale și lingvistice germane peste hotare și asistența pentru țările în proces de dezvoltare în stabilirea instituțiilor de învățământ superior productive. DAAD este, în același timp, Agenție Națională pentru Cooperare în Învățământul Superior UE.

Pentru informații suplimentare adresați-vă la:

Dr. Josef Sallanz, Lector DAAD
Universitatea Pedagogică de Stat „ION CREANGĂ“,
Catedra Filologie Germană,
str. Ion Creangă, nr. 1, blocul 1, sala 713

Site web oficial: https://www.daad.de/


Horizon Europe este programul cadru al UE pentru cercetare și inovare, în derulare pentru perioada 2021-2027.
Instituțiile UE au ajuns la un acord politic asupra Horizon Europe la 11 decembrie 2020 și au stabilit un buget de 95,5 miliarde de euro la prețuri curente (inclusiv 5,4 miliarde de euro din Fondul de Recuperare al UE – Next Generation). În baza acestui acord, Parlamentul European și Consiliul UE au continuat prin adoptarea actelor legale.

Primul Plan strategic al Horizon Europe (2021-2024) care stabilește orientările strategice pentru suportul cercetări și inovării a fost adoptat la 15 martie 2021.

Programul de lucru pentru Consiliul European pentru Cercetare (ERC) a fost adoptat la 22 februarie 2021. Programul de lucru pentru Consiliul European pentru Inovare (EIC) și programul de lucru dedicat COVID-19 vor fi adoptate în martie 2021; Programul de lucru complet se așteaptă să fie adoptat in aprilie 2021.

Primele apeluri pentru participare vor fi deschise imediat după adoptarea fiecărui program de lucru.
Horizon Europe va încorpora misiunile de cercetare și inovare pentru a spori eficiența finanțării prin urmărirea clară a țintelor stabilite/definite.

Au fost stabilite 5 domenii de misiune/activitate, fiecare dintre care vor avea o comisie și o asambleie a misiunii. Fiecare comisie și asambleie va specifica, elabora și implementa misiunile specific care vor fi lansate sub egida Horizon Europe în 2021:

 • Adaptarea schimbărilor climatice inclusiv transformarea societală
 • Cancerul
 • Orașe smart și neutre climatic
 • Oceane, mări, ape de coastă și interne sănătoase/curate
 • Sănătatea solului și alimentație

Site web oficial: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en