COMPASS

co-founded-erasmus
compass

TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA – COMPASS
CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA

Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Consolidarea capacităților în învățământul superior
Număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Titlu: CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA
Acronimul proiectului: COMPASS
Perioada proiectului: 15.11.2018 – 14.11.2021

DESPRE PROIECT

Proiectul “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS” vizează integrarea în modelul universitar a învățării pe tot parcursul vieții (ULLL) constituind o abordare care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiuni comune în Republica Moldova. Crearea condițiilor ca instituțiile naționale, care gestionează procesul în învățământul superior și instituțiile superioare de învățământ, să administreze strategic învățarea pe parcursul vieții la nivel instituțional fiind considerată drept obiectiv general al proiectului și principala susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA.

Grupuri țintă: reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; promotori ai procesului Bologna la nivel național; conducători/manageri ai instituțiilor de învățământ superior; directori ai Centrelor universitare LLL, personalul operațional ULLL.

Obiectiv general: facilitarea procesului de integrare a Republicii Moldova în EHEA, prin integrarea în RM a unui model universitar de învățare pe parcursul vieții (ULLL) incluziv și receptiv.

Obiective specifice ale proiectului:

 • OB1: Promovarea si consolidarea culturii învățării pe tot parcursul vieții (Life Long Learning) în Republica Moldova și consolidarea consensului național al actorilor-cheie în problemele de dezvoltare universitară.
 • OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare în domeniul învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova.
 • OB3: Dezvoltarea funcției de integrare a universităților din Republica Moldova prin încorporarea și dezvoltarea strategiilor universitare de învățare pe parcursul vieții.
 • OB4: Sporirea capacităților instituționale ale universităților din Republica Moldova pentru implementarea eficientă a reformelor privind învățarea pe tot parcursul vieții.

Partenerii proiectului

all
 • European University Continuing Education Network, Belgium
 • University of Turku, Finland
 • Danube University of Krems, Austria
 • University of Graz, Austria
 • Eoropean Policy Development and Research Institute, Slovenia
 • IL 3, University of Barcelona, Spain
 • University of Genoa, Italy
 • University of Brest, France

Parteneri din Republica Moldova

md
 • Academy of Economic Studies of Moldova
 • Academy of Music, Theatre and Plastic Arts
 • State Pedagogical University ”Ion Creanga”
 • University of Physical Education and Sport
 • Trade Cooperative University of Moldova
 • Comrat State University
 • Rectors Council of Moldova
 • Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova

Acte normative elaborate în cadrul proiectului

Regulamentul

de organizare și funcționare a Centrului de formare continuă

Planul strategic

de dezvoltare a Centrului de formare continuă

Strategia

de învățare pe tot parcursul vieții pentru perioada 2021 – 2025

Plan de acțiuni

pentru implementarea strategiei de învățare pe tot parcursul vieții pentru perioada 2021 -2022

Plan de acțiuni

pentru implementarea strategiei de învățare pe tot parcursul vieții pentru perioada 2021 -2025

PROJECT GRANT HOLDER/COODINATOR – Academy of Economic Studies of Moldova, Moldova

www.compass-project.md

Echipa COMPASS – ASEM  

Coordonatorul proiectului – dr. Olesea SÎRBU, prorector pentru relații internationale, oleseasarbu@gmail.com, +373 22 402 834.

EVENIMENTE ȘI NOUTĂȚI: