Vizită de studiu la Universitatea TURKU din Finlanda

În perioada 11-15 octombrie 2021, în cadrul Proiectului  Erasmus +. „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”,  597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, echipa de proiect a Universității a realizat o valoroasă vizită la Universitatea Turku din Finlanda.

Vizita de studiu a fost realizată în colaborare cu 5 universități partenere din Republica Moldova (ASEM, UPSC, AMTAP, USEFS, UCCM) și reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării din Moldova.

Conform programului, membrii proiectului au fost implicați în activități  interactive, comunicări eficiente și prezentări elocvente, urmate de dezbateri constructiviste cu experții finlandezi. Partenerii filandezi au fost foarte generoși fiind prezentată experiența în ULLL din  4 universități ale Finlandei: Universitatea din Turku; Universitatea din Helsinki; Universitatea Abo Academi, Turku; Universitatea de Arte, Helsinki.

Chiar dacă exigențele pandemice au impus rigori speciale, ținuta științifică și academică a comuniunii ideilor din Finlanda și Republica Moldova a devansat emoția creată de pandemie și au desăvârșit un dialog excelent în spațiul promițător al învățării pe tot parcursul vieții.

Astfel, în cadrul ședințelor de lucru, echipa de proiect a  universității constituită din Decanul Facultății de Arte Plastice și Design, conf., dr., Ana Simac, șef catedră Informatică și Tehnologii Informaționale în Instruire, conf., dr.,  Tatiana Chiriac, șef catedră Limbă și comunicare, conf., dr.  Svetlana Dermenji au prezentat experiența UPSC în implementarea LLL la nivel universitar, sistemul instituțional ULLL, viziunea strategică a UPSC privind adoptarea conceptului învățării pe tot parcursul vieții ca parte componentă a culturii universitare; planul de acțini privind implementarea LLL la nivel universitar.  

Obiectivele Universității Pedagogice privind implementarea modelului ULLL sunt bazate primordial pe: (a) consolidarea și promovarea culturii învățării pe tot parcursul vieții în cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă; (b) îmbunătățirea managementului și guvernanței universității LLL; (c) crearea și dezvoltarea programelor de formare profesională; (d) creșterea capacității instituționale pentru implementarea eficientă a programelor de învățare continuă; (e) comunicarea eficientă, sporirea vizibilității și promovarea rolului ULLL la nivel instituțional și național.

Prezentările inedite ale experților finlandezi s-au focusat pe redefinirea conceptului de formare continuă în contextul noilor provocări educaționale, modele de organizare a serviciilor de formare continuă aplicate în universitățile din Finlanda, modele de finanțare ale programelor respective etc. În calitate de exemplu substanțial, a fost prezentată platforma multidisciplinară Flavoria, utilizată actualmente în scopuri educaționale de către 5 facultăți ale Universității din Turku.

Această vizită valoroasă precum și schimbul de opinii în variate ședințe sau prezentări elocvente vor contribui plenar la sporirea și eficientizarea condițiilor de integrare continuă în modelul universitar al învățării pe tot parcursul vieții (ULLL) la nivel instituțional. Echipa desemnată în efectuarea acestei vizite a conștientizat faptul că Finlanda are unul dintre cele mai avansate sisteme de învățământ din lume, iar sistemul universitar și calitatea acestuia are o importanță strategică pentru țară și este la un nivel impresionant. Vizita în cadrul Proiectului COMPASS a lansat o integrare sigură în modelul universitar al învățării pe tot parcursul vieții (ULLL), demonstrând o abordare clară și perseverentă din partea UPSC, atât la nivel național, cât și internațional.