Posturi vacante

Decizia Comisiei de concurs privind suplinirea posturilor vacante (21.04.2022)

În cadrul ședinței Senatului UPSC din data de 21.04.2022, Senatul UPS „Ion Creangă” din Chișinău a validat decizia Comisiei de concurs  din 06.04.2022 și 13.04.2022 privind suplinirea posturilor vacante […]

Accesare anunț pentru detalii

Aviz posturi științifico-didactice vacante (08.04.2022)

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice vacante:

 • Conferențiar universitar – 1, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans
 • Conferențiar universitar – 1, Catedra Filologie Romanică
 • Conferențiar universitar – 1, Catedra Filologie Engleză
 • Conferențiar universitar – 1, Catedra Filologie Germană
 • Conferențiar universitar – 1, Catedra Științe ale Educației și Management
 • Lector universitar – 1, Catedra Asistență Socială
 • Asistent universitar – 3, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans
 • Asistent universitar – 3, Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale în Instruire
 • Asistent universitar – 1, Catedra Psihopedagogie Specială
 • Asistent universitar – 1, Catedra Psihologie
 • Asistent universitar – 4, Catedra Filologie Engleză

Candidații la concursul pentru ocuparea posturilor științifico-didactice, în termen de 30 de zile de la publicarea avizului pot depune la Secția Resurse Umane a Universității Dosarul de participare la concurs.

Termenele desfășurării concursuluiEtapa desfășurării concursului /Documente, acțiuniLoculOre de lucruPersoana de contact
08.04.2022 –  10.05.2022Depunerea dosarelorSecția Resurse Umane, bl.2, bir. 278.00-16.00Spînu Tatiana
11.05.2022 –  13.05.2022Evaluarea dosarelor, solicitarea informației suplimentareMembrii Comisiei de concurs13.00-16.00Frunze O., dr., conf. univ.
16.05.2022

Aprobarea orarului susținerii prezentărilor publice.

Plasarea avizului  pe panou informațional al catedrelor de specialitate

Comisia de concurs,

Bl.2, bir. 7

13.00-16.00Frunze O., dr., conf. univ.
Lapoșina E., dr., conf. univ.
17.05.2022 –  14.06.2022Susținerea prezentărilor de către candidați în ședințele publice cu participarea membrilor catedrei de specialitateMembrii Comisiei de concurs13.00–16.00Frunze O., dr., conf. univ.,
Lapoșina E., dr., conf. univ.
30.06.2022Validarea rezultatelor de către Senat 13.10-15.00Frunze O., dr., conf. univ.,
Lapoșina E., dr., conf. univ.
1.07.2022 – 2.07.2022Publicarea rezultatelor concursului pe site-ul upsc.md

Secția Resurse Umane,

bl.2, bir. 27

8.00-16.00Spînu Tatiana

Aviz posturi științifico-didactice vacante (25.02.2022)

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice vacante:

 • Profesor universitar – 1, Catedra Studiul Artelor, Grafică şi Metodologia Instruirii
 • Conferențiar universitar – 1, Catedra Artă Decorativă
 • Conferențiar universitar – 1, Catedra Pedagogia Învățământului primar
 • Conferențiar universitar – 1, Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale în Instruire
 • Conferențiar universitar – 3, Catedra Psihologie
 • Lector universitar – 1, Catedra Asistență Socială

Candidații la concursul pentru ocuparea posturilor științifico-didactice, în termen de 30 de zile de la publicarea avizului pot depune la Secția Resurse Umane a Universității Dosarul de participare la concurs.

Termenele desfășurării concursului Etapa desfășurării concursului /Documente, acțiuni Locul Ore de lucru Persoana de contact
25.02.2022 –  28.03.2022 Depunerea dosarelor Secția Resurse Umane, bl.2, bir. 27 8.00-16.00 Spînu Tatiana, Șef Secție RU
30.03.2022 –  01.04.2022 Evaluarea dosarelor, solicitarea informației suplimentare Comisia de concurs, bl.2, bir. 7 13.00-16.00 dr., conf. Univ., E. Lapoșina, preș. Comisiei de concurs
04.04.2022 Plasarea avizului  prezentărilor publice.pe panou informațional al catedrelor de specialitate, site-ul UPSC Comisia de concurs, bl.2, bir. 7 13.00-16.00 dr., conf. univ. E. Lapoșina, preș. Comisiei de concurs
05.04.2022 –  08.04.2022 Susținerea prezentărilor candidaților în ședințele publice Comisia de concurs, bl.2, bir. 7 13.00–16.00 dr., conf. univ. E. Lapoșina, preș. Comisiei de concurs
28.04.2022 Validarea rezultatelor de către Senat Senat UPSC 13.10-15.00 dr., conf. univ. E. Lapoșina, preș. Comisiei de concurs
29.04.2022 – 30.04.2022 Publicarea rezultatelor concursului pe site-ul upsc.md Secția Resurse Umane, bl.2, bir. 27 8.00-16.00 Spînu Tatiana, Șef Secție RU

Atribuțiile/activitățile aferente funcției scoase la concurs, în conformitate cu Fişa postului pot fi consultate aici:

 1. cererea de participare la concurs;
 2. Curriculum-ul vitae Europass;
 3. copiile diplomelor de studii licență/master/doctor/doctor habilitat;
 4. copiile atestatului de conferențiar universitar/profesor universitar, în cazul pretendenților la funcțiile de conferențiar și profesor universitar;
 5. lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate, de creație (pentru domeniul artei) și performanță sportivă (pentru domeniul sport), pentru ultimii 5 ani de activitate;
 6. lista formărilor de dezvoltare profesională cu documente doveditoare;
 7. dovada privind realizarea activităților didactice publice (extras din procesul-verbal al ședinței catedrei de specialitate);
 8. Fișa de autoevaluare pentru ultimii 5 ani de activitate completată de candidat, cu bifarea indicatorilor de performanță, în baza cărora a fost acumulat punctajul;
 9. dovezi relevante pentru îndeplinirea cerințelor minime pentru fiecare indicator în baza căruia a fost acumulat punctajul indicat;
 10. declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar;
 11. acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Pentru dosare în format electronic – poșta electronică: dru@upsc.md,  spinu.tatiana@upsc.md;
 • Pentru dosare în varianta imprimată – mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, biroul 27, Secția Resurse Umane.