Posturi vacante

Cadre didactice

Atribuțiile/activitățile aferente funcției scoase la concurs, în conformitate cu Fişa postului, pot fi consultate aici:

 1. cererea de participare la concurs;
 2. Curriculum-ul vitae Europass;
 3. copiile diplomelor de studii licență/master/doctor/doctor habilitat;
 4. copiile atestatului de conferențiar universitar/profesor universitar, în cazul pretendenților la funcțiile de conferențiar și profesor universitar;
 5. lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate, de creație (pentru domeniul artei) și performanță sportivă (pentru domeniul sport), pentru ultimii 5 ani de activitate;
 6. lista formărilor de dezvoltare profesională cu documente doveditoare;
 7. dovada privind realizarea activităților didactice publice (extras din procesul-verbal al ședinței catedrei de specialitate);
 8. Fișa de autoevaluare pentru ultimii 5 ani de activitate completată de candidat, cu bifarea indicatorilor de performanță, în baza cărora a fost acumulat punctajul;
 9. dovezi relevante pentru îndeplinirea cerințelor minime pentru fiecare indicator în baza căruia a fost acumulat punctajul indicat;
 10. declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar;
 11. acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Pentru dosare în format electronic – poșta electronică: dru@upsc.md, costru.tatiana@upsc.md;
 • Pentru dosare în varianta imprimată – mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, biroul 27, Secția Resurse Umane
 • Secția Resurse Umane, telefon: (+373) 22 358 331