Biblioteca Științifică

Redeschisă în august 1967, Biblioteca Științifică este parte integrantă a Universității Pedagogice de Stat „ION CREANGĂ” din Chișinău, care asigură cu resurse informaționale procesele de instruire, cercetare și formare continuă. Evoluția activității Bibliotecii Științifice a fost determinată de structura și activitatea instituției-fondatoare: deschiderea, închiderea sau reorganizarea unor facultăți, schimbările în programele analitice ale cursurilor normative și opționale, trecerea în alte edificii, deschiderea și reorganizarea sălilor de lectură și a punctelor de împrumut la domiciliu.

Misiunea Bibliotecii Științifice constă în asigurarea informațională a procesului de studii, cercetare și formarea continuă prin dezvoltarea și actualizarea colecțiilor, extinderea accesului la resursele informaționale, diversificarea serviciilor și produselor, acordarea facilităților de informare și lectură, formarea culturii informației a utilizatorilor.

Biblioteca Științifică este Centru Biblioteconomic Departamental pentru bibliotecile instituțiilor din învățământul general, profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțial de profil pedagogic (zonele Centru și Sud) și parte componentă a Sistemului Național de Biblioteci din Republica Moldova.

Biblioteca Științifică este membru al Consorțiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova), participantă în proiectele internaționale Tempus MISISQ: “Modernizarea serviciilor informaționale pentru îmbunătățirea calității studiilor” (2013-2016), “Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” (03/2016-10/2019), în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea “Transilvania” din Brașov, România și 18 biblioteci universitare din Republica Moldova.

Biblioteca promovează valorile biblioteconomice europene prin diversificarea și modernizarea serviciilor informaționale, creând un spațiu informațional unic pentru cercetătorii din Republica Moldova.

Realizarea obiectivelor proiectului “Modernizarea serviciilor informaționale pentru îmbunătățirea calității studiilor” a permis modernizarea infrastructurii informaționale, crearea arhivei digitale instituționale cu acces deschis la informație, implementarea de noi servicii pentru comunitatea universitară și extinderea cursului Cultura informației în Biblioteca Universitară.

Infrastructura informațională este suplinită de un produs informațional – platforma PRIMO. În PRIMO sunt integrate cataloagele electronice ale șapte biblioteci universitare partenere în proiect. În cadrul Bibliotecii Universitare funcționează Biblioteca Electronică, ce pune la dispoziția utilizatorilor o colecție de diverse documente în format digital: texte, materiale vizuale, audio sau video, stocate în format electronic și impunând condiții specifice de consultare.

Creșterea vizibilității UPS „Ion Creangă” s-a produs și prin înregistrarea lucrărilor profesorilor Universității în Repozitoriul Instituțional Digital. Repozitoriul instituțional al Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău reprezintă o arhivă electronică (depozit) deschisă, cumulativă, gestionată de Biblioteca Științifică în vederea acumulării, stocării, conservării și diseminării producției științifice a Universității.

În calitate de Centru Biblioteconomic Departamental pentru bibliotecile instituțiilor din învățământul general, profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțial de profil pedagogic (zonele Centru și Sud), începând cu anul 2005, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău acordă asistență metodologică privind activitatea bibliotecilor școlare din zonele Centru și Sud; organizează acțiuni de îndrumare practică în rețea; colectează, analizează și diseminează datele statistice cu privire la activitatea bibliotecilor școlare; asigură implementarea standardelor naționale și internaționale, funcționalitatea cadrului de reglementare, îmbunătățirea proceselor tehnologice specifice activității bibliotecilor din rețea.