Misiune și valori

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (în continuare – UPSC) este o instituție de învățământ superior, care are drept scop formarea inițială și continuă de nivel superior a specialiștilor în domeniile Științelor educațieiȘtiințelor umanisticeȘtiințelor socialeArtelorȘtiințelor exacte și Asistenței sociale, asigurându-le calificări profesionale competitive pe piața muncii, precum și ghidare în dezvoltarea activității de cercetare științifică și valorificarea rezultatelor acestora.

Planul strategic al UPSC este elaborat în acord cu prevederile reformelor în curs de desfășurare în sistemul național și european de învățământ, urmărind realizarea misiunii Universității: de formare pedagogică a cadrelor didactice și inovare a științelor educației, prin cercetări inter- și trans disciplinare.

Pentru atingerea misiunii asumate este necesară consolidarea și perfecționarea unor valori instituționale generale:

 • Calitate – susținerea unei culturi a calității în toate subdiviziunile funcționale ale Universității și în toate domeniile de formare profesională.
 • Cooperare și comunicare – în cadrul instituției, interinstituționale naționale, regionale și internaționale.
 • Integritate – onestitate în toate activitățile membrilor comunității academice.
 • Excelență – punct de referință în tot ce întreprinde și promovează Universitatea.
 • Flexibilitate – prin aplicarea diferitelor metode și mijloace în calea realizării programelor individuale și instituționale.
 • Creativitate – oferirea de soluții, inclusiv alternative cu scopul dezvoltării și promovării instituției.
 • Educație pe toată durata vieții – pentru toate cadrele didactice universitare.

În scopul realizării funcțiilor clasice ale Universității (didactică și de cercetare), planul strategic este orientat spre realizarea următoarelor direcții prioritare:

 • afirmarea culturii organizaționale, a imaginii și a identității instituționale a UPSC și specializarea absolvenților în profesiuni recunoscute pe piața muncii;
 • construcție și dezvoltare curriculară pentru învățământul superior pedagogic;
 • optimizarea calității procesului educațional;
 • redimensionarea cercetării științifice, deschiderea largă spre expectanțele sociale; elaborarea de noi cunoștințe științifice, formarea de noi competențe profesionale;
 • dezvoltarea unui marketing educațional pentru promovarea programelor de licență, masterat, doctorat și formare continuă ale Universității;
 • asigurarea mobilității studenților și a cadrelor didactice universitare prin programe instituționale, naționale, regionale, internaționale;
 • modificări în conceperea politicii financiare instituționale;
 • crearea și validarea unor noi indicatori de performanță a personalului didactic.