Direcția pentru Studenți și Servicii Sociale

Direcția Studenți, Consiliere și Ghidare în Carieră (în continuare DSCGC) este o subdiviziune structurală universitară constituită în februarie 2021, în baza reorganizării Secției de Ghidare, Consiliere în Carieră și Educație Artistică, cu scopul instituirii unui parteneriat real și activ cu studenții, pentru implicarea lor în soluționarea problemelor universitare și în procesul de luare a deciziilor din cadrul Universității.

Date de contact:

 • Adresă: Chișinău, str. Ion Creangă 1, Bl. 4, bir. 12A;
 • Telefoane: 022-35-82-81, 068-68-98-16;
 • E-mail: dscgc@upsc.md.

Structura organizatorică a Direcției Studenți, Consiliere și Ghidare în Carieră

DSCGC este o subdiviziune autonomă în cadrul Universității, are în componența sa personal cu studii de specialitate (științe ale educației, psihologie, cercetare, muzică, teatru, dans etc.) pregătit să răspundă cerințelor studenților Universității prin activitățile coordonate.

Activitatea DSCGC este coordonată și administrată de șeful direcției – Culea Uliana, dr. conf.

Structura organizatorică a DSCGC este flexibilă, fiind determinată și modificată în funcție de Strategia Universității. În cadrul DSCGC activează trei secții:

Secția servicii sociale și campus studențesc, asigură: promovarea și apărarea intereselor studenților Universității; stimularea participării acestora la actul educațional și la viața socială, economică și culturală; promovarea studiilor și cercetărilor în domeniile Științe ale educației, Arte, Științe sociale și comportamentale, Științe umaniste, Filologie, Tehnologii ale informației și comunicațiilor, Istorie și patrimoniu național etc.; implicarea în proiecte publice orientate spre educație și cercetare, arte, cooperare internațională, educația pentru media, educația antreprenorială, probleme de mediu, mod sănătos de viață, turism ecologic etc.; îmbunătățirea condițiilor de studii, cazare; stabilirea relațiilor de colaborare și parteneriat cu alte structuri și organizații studențești din țară și de peste hotare etc.

Secția servicii sociale și campus studențesc este reprezentată de:

 • Șef servicii sociale și campus studențesc – Molachi Tatiana, masterandă
 • Coordonator de voluntari – Pîslari Xenia, studentă

Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră, stabilește necesitatea proiectării carierei, a sistemului de valori și competențe ce facilitează integrarea socio-profesională a absolventului; facilitează cunoașterea potențialului individual al beneficiarului; formează o viziune clară și realistă asupra posibilităților de formare profesională și angajarea în câmpul muncii; formează o optică de marketing vocațional axată pe consumator (angajator) și deținerea unor modalități de promovare.

Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră este reprezentată de:

 • Șef Centru de Ghidare și Consiliere în Carieră – Yavuz Tatiana, dr., lector
 • Șef Secție Admitere – Mamot Vitalie, dr., conf.univ.
 • Specialist servicii consiliere și dezvoltare personală – Chirev Larisa, lector, magistru în psihologie
 • Specialist servicii consiliere și dezvoltare personală – Balan Rodica, magistru în psihologie
 • Specialist principal – Repeșco Gabriela, magistru în psihopedagogie
 • Specialiști: Burea Svetlana, dr., conf.univ. Lupașco Lilia, magistru în  științe ale educației, Cărbune Ana, studentă
 • și consiliere:
  • Facultatea de Științe ale Educației– Ciobanu Valentina, dr. conf. univ.
  • Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială – Pîrvan Mariana, dr., lect. univ.
  • Facultatea de Matematică, Fizică și Tehnologii Informaționale – Timuș Olga, drd., asist.univ.
  • Facultatea de Filologie și Istorie – Gherman Oxana, dr., conf. univ.
  • Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Bucuci Olesea, asist. univ.
  • Facultatea de Arte Plastice și Design – Sajin Natalia, lector univ.
  • Facultatea de Geografie – Castraveț Tudor, dr., conf.univ.
  • Facultatea de Chimie și Biologie – Codreanu Sergiu, dr., conf. univ.

Secția Educație Artistică, contribuie la organizarea utilă a timpului liber, prin: inițierea și promovarea diverselor evenimente și programe culturale la nivel instituțional, național și internațional; organizarea și realizarea activităților în domeniul cultural-artistic; cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și a artei interpretative  (de amatori), în toate genurile – muzica, coregrafie, teatru etc.; dezvoltarea schimburilor culturale pe plan  național și internațional.

Secția Educație Artistică este reprezentată de:

 • Șef Secție Educație Artistică – Mariana Vacarciuc, dr., conf. univ.;
 • Conducătorul Cercului de dans – Ion Bencheci, lector universitar; 
 • Conducătorul  Cercului vocal – coral – Postolachi Svetlana.

DSCGC a stabilit, în activitatea sa, relații ierarhice, după cum urmează:

 • Relații de subordonare:
  • DSCGC se subordonează Prorectorului pentru activitatea didactică.
 • Relații de colaborare intra-instituționale, și extra-instituționale, după cum urmează:
  • Relațiile de colaborare intra-instituționale, sunt stabilite la nivel de:
   • Facultate, este reprezentată de Comisia de ghidare și consiliere, care coordonează activități de ghidare în carieră cu studenții facultății. Fiecare facultate este reprezentată de un cadru didactic și un student reprezentant al structurii de Autoguvernanță Studențeacă;
   • Subdiviziuni (centre, direcții, secții etc.), oferă suport financiar, materiale de promovare, suport logistic pentru buna organizare și realizare a activității structurii.
  • Relațiile de colaborare extra-instituționale, sunt stabilite, cu următoarele entități:
   • Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Generală, Tineret și Sport, Agenția Națională pentru Ocuparea forței de muncă în Republica Moldova, Subdiviziunile teritoriale, privind crearea și administrarea eficientă a bazei de date a locurilor de muncă destinate plasării absolvenților Universității în câmpul muncii;
   • Instituții de învățământ pre-universitar, profesional tehnic și de formare continuă, coordonează încheierea acordurilor de colaborare privind stagiul de practică profesională a studenților și plasarea absolvenților în câmpul muncii;
   • Asociația Studenților și Absolvenților Universității, privind extinderea și consolidarea relațiilor de parteneriat social în domeniul formării profesionale, personale și în beneficiul comunității.