Școala Doctorală Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate

Programul de doctorat „ISTORIE PATRIMONIU MODERNITATE” se adresează absolvenților ciclului II al instituțiilor superioare de învățământ, specializați în științe socio-umane, fiind deschis și pentru absolvenții facultăților de științe sociale de peste hotare.

Argumentarea programului de doctorat „Istorie Patrimoniu Modernitate”: în pofida discuțiilor multiple despre necesitatea studierii istoriei în plan comparativ și interdisciplinar, cercetarea istorică în linii largi a rămas o inițiativă națională. Deși numeroși cercetători occidentali și din țară au remarcat necesitatea stringentă a dezvoltării unei istorii prin prisma abordărilor interdisciplinare, acest domeniu este încă în faza sa incipientă. Istoria Europei oferă un material enorm și valoros atât din punct de vedere al cercetării în sine, cât și din punct de vedere civic și politic. Teme precum regiunile istorice (sub-, inter-, transnaționale/ lingvistice/ etnice), imperiile și moștenirea lor, hotarele disputate și regiuni limitrofe, precum și altele urmează a fi studiate, iar materialul empiric disponibil abundă.

Programul va oferi studenților un stimul intelectual în elaborarea proiectelor de cercetare care vor explora diverse metode specifice științelor sociale, orientându-se spre studii interdisciplinare. O atenție specială va fi acordată celor mai recente tendințe în domeniul științelor sociale precum „istoria transferurilor” și „istoria încurcată” („histoire croisee”). Studenții vor fi încurajați să adopte poziția critica și permanent reflexivă fața de metodologia și obiectul de studiu ales pentru a evita „reificarea” obiectelor de studiu.

Potențialul euristic al metodelor interdisciplinare va fi realizat prin atingerea echilibrului între aspectele sincronice și diacronice ale analizei, introducerea interactivității în relațiile dintre perspectiva aleasă și obiectul de studiu, dintre cel din urmă și context, precum și manipularea scărilor de observație.

Obiectivul major urmărit de programul doctorat este de a oferi o pregătire temeinică teoretică, practică și de atitudine a specialiștilor ce vor activa ulterior în domenii relevante de cercetare istorică și activități practice conexe corespunzătoare.

Scopul urmărit al instruirii în cadrul acestui program de doctorat este să pregătească specialiști în domeniul cercetării istorice, posesori ai unor cunoștințe solide în domeniu, buni cunoscători ai abordărilor teoretice moderne și a unor deprinderi operaționale la nivelul cerințelor mondiale. În acest sens definitorii sunt noile instrumente de comunicare și măiestria exprimării științifice – deopotrivă scrisă și orală.

Programul specializării de doctorat Istorie Patrimoniu Modernitate a fost elaborat ținând cont de experiența obținută în rezultatul comunicării cu specialiști din cadrul unor instituții de învățământ cu tradiție atât europene, cât și de pe teritoriul american precum ar fi Universitatea Central Europeană din Budapesta, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, De Monfort University din Marea Britanie, Universitatea din Carolina de Nord din Chapel Hill, Universitatea Toronto din Canada, Universitatea Brendeis din Statele Unite ale Americii, Academia Kiev Mohyla, Free University din Berlin, Universitatea St. Kliment Ohridsky din Sofia etc.

Programul de doctorat Istorie Patrimoniu Modernitate va asigura înțelegerea mai largă de către studenți a dezvoltării istoriei și va crește abilitatea de a compara componentele acesteia. Abordarea problematizată a subiectelor este centrală acestui proces. Profesorii facultății reprezintă o diversitate excelentă de interese și pot oferi studenților o varietate de abordări ale trecutului, cum ar fi studierea relațiilor și instituțiilor sociale, războaielor și diplomației, imperiilor și națiunilor, femeii și familiei, structurilor politice și juridice, mentalităților istorice, culturii, gândirii etc.

Cursurile de doctorat vor fi predate în stilul seminarelor-discuții în clasă, pentru a crea mediul în care fiecare student își va putea dezvolta propriile idei. Cu toate acestea, în unele cazuri vor fi petrecute lecții mixte precum și discuții în grupuri mici. Activitatea individuală, precum Scrierea eseurilor și elaborarea diverselor proiecte, însoțite de prezentările publice asupra unor subiecte istorice complexe, vor fi elemente fundamentale integrate în cursurilor de doctorat, precum și elemente cheie ale procesului de evaluare.

Programul de doctorat se va încheia cu prezentarea unei teze de doctoratîn domeniul de calificare. Teza va reprezenta o lucrare de cercetare individuală, demonstrându-se abilitatea de aplicare a  metodelor interdisciplinare.

Acest program de doctorat Istorie Patrimoniu Modernitate are predestinația de a pregăti studenții săi pentru mediul științific competitiv al decadei următoare. Astfel, el îi va antrena în metodele de cercetare interdisciplinară și îi va echipa cu posibilitatea de a preda o gamă largă de subiecte istorice.

Oferta specialităților:

 • 611.01. Istoria Moldovei (pe perioade)
 • 611.02. Istoria românilor (pe perioade)
 • 611.03. Istoria universală (pe perioade)
 • 611.04. Teoria şi metodologia ştiinţelor istorice
 • 611.05. Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural naţional
 • 611.06. Documentologie şi arhivistică
 • 611.07. Istoria ştiinţei şi tehnicii (pe domenii)
 • 612.01. Etnologie
 • 613.01. Arheologie

Titlu științific: doctor în istorie

Conducători de doctorat:

 1. Burlacu Valentin, dr., conf. univ.
 2. Chicu Silvia, dr., conf. univ.
 3. Chicuş Nicolae, dr. ,conf. univ.
 4. Cojocaru Ludmila, dr., conf. univ.
 5. Dumitru Diana, dr., conf. univ.
 6. Lisnic Angela, dr. conf., univ.
 7. Munteanu Octavian, dr., conf. univ.
 8. Musteaţă Sergiu, dr. hab., conf. univ.
 9. Noroc Larisa, dr., conf. univ.
 10. Ploşniţă Elena, dr. hab., conf. univ
 11. Tabac Silviu, dr., conf. univ
 12. Ursu Valentina, dr., conf. univ
 13. Varta Ion, dr., conf. univ

Consiliul Științific:

 • Burlacu Valentin, dr., conf. univ.
 • Lisnic Angela, dr. conf., univ.
 • Munteanu Octavian, dr., conf. univ.
 • Daraban Ludmila, drd.

Director-interimar

Munteanu Octavian, dr., conf. univ.

Contacte

blocul de studii nr. 1, biroul nr. 507

str. Ion Creangă, nr. 1, Chişinău, MD-2069, Republica Moldova

e-mail: munteanu.octavian@upsc.md