Direcții de cercetare

(conform HG nr.381 din 01.08.2019, cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia, Publicat: 16-08-2019 în Monitorul Oficial Nr. 256-259 art. 506)

Activitatea de cercetare și inovare în UPSC se încadrează în cele 5 priorităţi strategice ale cercetării şi inovării pentru anii 2021-2025 și anume:

PRIORITATEA STRATEGICĂ DIRECȚIIPRIORITARE
I.  SĂNĂTATE
 • Supravegherea epidemiologică – măsuri de control și răspuns, diagnostic și tratament  al bolilor transmisibile
II.  AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Securitatea alimentară și siguranța alimentelor
 • Managementul durabil al ecosistemelor agricole
 • Tehnologii noi de procesare a materiilor prime agricole. Biotehnologii agroalimentare
III.  MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE
 • Impactul factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societății
 • Deșeuri, materiale plastice și poluanți
 • Securitatea ecologică
 • Conservarea biodiversității
IV. PROVOCĂRI SOCIETALE
 • Inovațiile sociale, educaționale și culturale pentru integrare și adaptare
 • Patrimoniul material și imaterial
 • Valorificarea capitalului uman și social
V. COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE
 • Tehnologia informației și dezvoltare digitală
 • Materiale, tehnologii și produse inovative