Secția pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Secția Managementul cercetării, dezvoltării, inovării (în continuare – SMCDI) reprezintă subdiviziunea Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău care contribuie la promovarea și implementarea politicii de stat în sfera cercetării fundamentale și aplicative, dezvoltării și inovării în conformitate cu prioritățile strategice de dezvoltare a sferei științei și inovării în Republica Moldova, în vederea creșterii gradului de integrare în structurile de învățământ și cercetare naționale și internaționale.

SMCDI activează în baza deciziei Senatului Universității, din 28.01.2021, drept urmare a reorganizării Secției Cercetare științifică și relații internaționale.

Domeniile de activitate ale SMDCI vizează:

 • asigurarea cadrului organizatoric și informațional pentru elaborarea și implementarea strategiei de cercetare;
 • organizarea, monitorizarea și promovarea activităților de cercetare;
 • dezvoltarea cadrului optim de integrare a planurilor de cercetare științifică în Programul național în domeniile cercetării și inovării;
 • identificarea partenerilor pentru diverse programe/proiecte de cercetare și întocmirea corespondenței oficiale, privind stabilirea contactelor cu instituții din țară și străinătate;
 • monitorizarea procesului de realizare a acțiunilor planificate urmare a aprobării Foii de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare;
 • asigurarea participării competitive la edificarea Spațiului European al Învățământului Superior, definit de Procesul Bologna;
 • acordarea suportului informațional pentru participarea membrilor comunității universitare la evenimente științifice și academice naționale și internaționale;
 • asigurarea asistenței și consilierii membrilor comunității universitare în vederea elaborării și derulării proiectelor de cercetare științifică etc.
Silvia CHICU, șef SMCDI, dr., conf. univ.

Date de contact

 • UPS „Ion Creangă” din Chișinău, blocul nr. 2, biroul nr. 2
 • tel./fax. (+373) 0 22 35-85-95
 • e-mail: smcdi@upsc.md