Senat

Senatul reprezintă organul colectiv suprem de conducere al Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău. Senatul are funcții de deliberare, decizie și control, asigurând conducerea Universității, în concordanță cu legislația în vigoare, cu principiile autonomiei universitare, precum și cu propriul Regulament.

Senatul este condus de Rectorul instituției, BARBĂNEAGRĂ Alexandra, dr., conf. univ.

Secretarul științific al Senatului este DUBINEANSCHI Tatiana, dr., conf. univ., confirmată de Senat la propunerea Rectorului.

Membrii Senatului sunt aleși pentru o perioadă de 5 ani, cu excepția studenților, ai căror reprezentanți își pierd această calitate după un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Structurile funcționale ale Senatului sunt:

  • Biroul Senatului;
  • Comisiile permanente ale Senatului;
  • Comisiile ad-hoc.

Senatul activează în baza unui Program de activitate elaborat și aprobat anual de către Senat.

Regulamentul

de organizare și funcționare a Senatului

Componența

nominală a Senatului - legislatura 2021-2026

Componența

nominală a comisiilor permanente

Programul

de activitate al Senatului (2020 - 2021)