Direcția Management Academic și Asigurare a Calității

Direcția de management academic și asigurare a calității este o structură instituţională autonomă, constituită în 2003, care activează în baza Cartei Universitare, a Regulamentului de organizare și funcționare a DMAAC din cadrul Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău, a documentelor normative ce reglementează procesul de învățământ din Republica Moldova, în vederea atingerii excelenţei academice în educaţie şi în domeniul cercetării ştiinţifice.

Managementul calității este un ansamblu de măsuri folosite în mod regulat la nivel instituțional sau de sistem, în scopul asigurării calității învățământului superior, cu accent pe îmbunătățirea calității per ansamblu.

Asigurarea calității este un proces continuu, progresiv de evaluare (examinare, monitorizare, garantare, menținere și îmbunătățite) pe baza unor criterii bine stabilite, a calității sistemului de învățământ superior și a programelor de studii.

Punctul forte al procesului de management al calităţii la nivel UPSC este încadrarea atât a studenţilor, cursanţilor, cât şi a specialiştilor din sistemul educaţional şi alte domenii adiacente în structurile de asigurare a calităţii la toate nivelurile: universitate, facultate, catedră, program de studiu.

Misiunea direcției rezidă în aplicarea standardelor de calitate, evaluarea calităţii, mentenanţa şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management a calităţii în cadrul Universităţii, axându-se, concomitent, și pe optimizarea performanţelor UPSC, cu politica de calitate orientată spre perfecţionarea continuă a serviciilor educaţionale raportate la nevoile implicite și exprimate ale studenţilor.

 • organizarea sistemului de asigurare a calităţii;
 • elaborarea regulamentelor interne, procedurilor, a indicatorilor, criteriilor şi metodologiei de evaluare şi asigurare a calităţii;
 • coordonarea procesului de elaborare a planului de studii, programelor de studii, curricula, suporturilor curriculare etc.;
 • monitorizarea procesului de asigurare a calităţii, a activităţii Consiliilor, Comitetelor de asigurare a calităţii;
 • determinarea strategiei de evaluare a calităţii în cadrul UPSC;
 • evaluarea documentelor normativ-reglatorii ale procesului de învăţământ (planuri, curricula, materiale didactice), a rezultatelor academice, performanţei personalului didactic;
 • acordarea asistenţei metodice în elaborarea instrumentelor de evaluare;
 • acordarea suportului metodic în pregătirea către evaluarea internă şi externă;
 • crearea condiţiilor de realizare a procedurii de evaluare, asistenţă în procesul de evaluare externă.

Sistemul universitar (intern) de management al calităţii include:

 • la nivel instituţional:
  • Consiliul de Asigurare a Calităţii, organ universitar colectiv cu funcţie consultativă;
  • Comisia Senatului Studii şi calitate deţine autoritatea şi responsabilitatea pentru promovarea politicilor de asigurare a calităţii, precum şi controlul proceselor din cadrul universităţii;
  • Secţia de Asigurare a Calităţii şi Dezvoltare Curriculară,coordonează SMC la nivel instituţional, activităţile de planificare, proiectare, implementare, menţinere şi îmbunătăţire continuă a sistemului de management al calităţii în UPSC.
 • la nivel de facultate:
  • Comisia de asigurare a calităţii, coordonează şi analizează activităţile de asigurare şi menţinere a calităţii programelor educaţionale la nivel de facultate;
 • la nivel de catedră:
  • Comitetul de asigurare a calităţii, care asigură calitatea tuturor proceselor derulate în cadrul catedrei (învăţământ, cercetare, organizare şi relaţii externe).
 • Facultatea Psihologie Și Psihopedagogie SpecialăCerneavschi Viorica, doctor, lector universitar, email: vioricacerneavschi@gmail.com, tel. 069535397;
 • Facultatea Științe ale Educației și InformaticăDubineanschi Tatiana, doctor, conf. universitar, email: rusuleac@yahoo.com, tel. 069913244;
 • Facultatea Limbi și Literaturi StrăineNazaru Cristina, lector universitar, email: cristina.nazaru@gmail.com, tel. 069215430;
 • Facultatea Arte Plastice și DesignUrsachi Rodica, doctor în studiul artelor, conf. univ., email: rodikamish@gmail.com, tel. 079448808;
 • Facultatea Filologie și IstorieGherman Oxana, doctor, lector univeritar, email: oxana.gherman@yahoo.com;
 • Centrul Formare ContinuăȚap Elena; conf. univ., director Centrul de Formare Continuă, email: elenatap.2017@gmail.com, tel. 069296938.

Date de contact

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 2, bir. 12, MD-2069,
telefon: (+373) 22 358 103,
email: dmaac@upsc.md

Componență

Funcție: şef DMAAC
E-mail: laposina.emilia@upsc.md

Funcție: specialist principal, conf. univ., dr.
E-mail: gherlovan.olga@upsc.md

Funcție: specialist principal, conf. univ., dr.
E-mail: frunze.alesea@upsc.md

Structură organizatorică

Acte normative

Chestionare

Evaluare