Secția de Relații Internaționale și Managementul Proiectelor

Componență

Ludmila ARMAȘU

Prorector pentru relații internaționale și cooperare

dr., conf. univ.

Date de contact:

armasu.ludmila@upsc.md, (+373) 22 24 07 86

Lilia PETRICIUC

Șefă Secție
dr. lector univ.

Date de contact:

petriciuc.lilia@upsc.md, (+373) 69271503

Natalia CELPAN-PATIC

Specialist superior

Date de contact:

celpan.patic.natalia@upsc.md, (+373) 68 989 775

Responsabilitate:

Proiecte francofone, studenți francofoni

Olesea GANGAN

Specialist principal

Date de contact:

gangan.olesea@upsc.md, (+373) 69 588 961

Responsabilitate:

mobilități studenți și personal incoming/outgoing Erasmus+ și CEEPUS; proiecte Erasmus+ și rețele CEEPUS

Olesea BUCUCI

Specialist principal

Date de contact:

bucuci.olesea@upsc.md, (+373) 69920191

Responsabilitate:

Cooperare Internațională și Acorduri de Parteneriat

Misiune

Misiunea fundamentală a Secției Relații Internaționale și Managementul Proiectelor este de a coordona și a sprijini diferitele forme de cooperare internațională în care Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău este implicată, în principal gestionarea schimburilor academice și de cercetare cu universitățile externe partenere.

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor asigură promovarea pe plan internațional a principiilor și valorilor academice ale UPSC, contribuind la implementarea strategiei de internaționalizare a universității, a programelor și proiectelor internaționale și a mobilităților academice și profesionale din cadrul universității.

Atribuții

Stabilirea, menținerea și dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională pe plan academic şi de cercetare științifică cu universităţi partenere, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, centre de cercetare, companii şi fundaţii internaţionale;

Elaborarea comunicatelor și distribuirea informațiilor privitoare la evenimente științifice internaționale, oferte de burse în străinătate, diverse acțiuni și evenimente organizate de către universitățile partenere ale UPSC sau alte instituții;

Sporirea prestigiului universităţii prin diseminarea rezultatelor obţinute de către comunitatea academică;

Gestionarea mobilităților și proiectelor Erasmus+, DAAD, CEEPUS, AUF, FULBRIGHT(studenți și cadre didactice);

Facilitarea schimburilor interuniversitare la nivel instituţional pentru cadre didactice şi studenţi;

Consilierea lectorilor străini care predau în cadrul Universității;

Organizarea și gestionarea concursurilor de selecție a candidaților pentru burse de mobilitate;

Organizarea și asigurarea bunei desfășurări a vizitelor delegațiilor străine la UPSC;

Acordarea de asistență în procesul de aplicare și implementare a proiectelor în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în acordurile dintre parteneri;