Secția de Relații Internaționale și Managementul Proiectelor

Componență

Ludmila ARMAȘU

Prorector pentru relații internaționale și cooperare
dr., conf. univ.
Telefon: (+373) 22 24 07 86,
e-mail: armasu.ludmila@upsc.md

Lilia PETRICIUC

Șefă Secție

dr. lector univ.
Telefon:
(+373) 69271503, 
e-mail: petriciuc.lilia@upsc.md

Olesea GANGAN

Specialist principal
Telefon: (+373) 69 588 961,
e-mail: gangan.olesea@upsc.md
Responsabilitate: mobilități studenți și personal incoming/outgoing Erasmus+ și CEEPUS; proiecte Erasmus+ și rețele CEEPUS

Natalia CELPAN-PATIC

Specialist superior
Telefon: (+373) 68 989 775,
e-mail: celpan.patic.natalia@upsc.md
Responsabilitate: Proiecte francofone, studenți străini

Tatiana PETCU

Specialist principal
e-mail: petcu.tatiana@upsc.md
Responsabilitate: Cooperare Internațională și Acorduri de Parteneriat

Misiune

Misiunea Secției Relații Internaționale și Managementul Proiectelor este de a:

  • stabili, menține și dezvolta contacte cu diverse instituții și organizații internaționale în vederea asigurării vizibilității UPSC și de a contribui la dezvoltarea instituțională;
  • dezvolta relaţiile de cooperare internaţională pe plan academic şi de cercetare ştiinţifică cu universităţi partenere, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, centre de cercetare, companii şi fundaţii internaţionale;
  • facilita schimburile interuniversitare la nivel instituţional pentru cadre didactice şi studenţi;
  • spori prestigiul universităţii prin diseminarea rezultatelor obţinute de către comunitatea academică;
  • atrage un număr cât mai mare de studenţi străini în programele formative organizate de universitate, în concordanță cu Planul Strategic al Universității.