Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor

Misiune

Misiunea Secției Relații Internaționale și Managementul Proiectelor este de a:

  • stabili, menține și dezvolta contacte cu diverse instituții și organizații internaționale în vederea asigurării vizibilității UPSC și de a contribui la dezvoltarea instituțională;
  • dezvolta relaţiile de cooperare internaţională pe plan academic şi de cercetare ştiinţifică cu universităţi partenere, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, centre de cercetare, companii şi fundaţii internaţionale;
  • facilita schimburile interuniversitare la nivel instituţional pentru cadre didactice şi studenţi;
  • spori prestigiul universităţii prin diseminarea rezultatelor obţinute de către comunitatea academică;
  • atrage unui număr cât mai mare de studenţi străini în programele formative organizate de universitate, în concordanță cu Planul Strategic al Universității.
Componență

Lilia Petriciuc

șefă subdiviziune

Tatiana Petcu

specialist principal

Email: petcu.tatiana@upsc.md, tatiana.petcu@mail.ru

Responsabilitate: Cooperare Internațională și Acorduri de Parteneriat

Natalia Celpan-Patic

specialist superior

Email:  celpan.patic.natalia@upsc.md

Telefon: (+373) 68 989 775

Responsabilitate: Proiecte francofone, studenți străini

Olesea Gangan

specialist principal

Email: gangan.olesea@upsc.md

Telefon: (+373) 69 588 961

Responsabilitate: mobilități studenți și personal incoming/outgoing Erasmus+ și CEEPUS; proiecte Erasmus+ și rețele CEEPUS