Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor

Misiune

Misiunea Secției Relații Internaționale și Managementul Proiectelor este de a:

  • stabili, menține și dezvolta contacte cu diverse instituții și organizații internaționale în vederea asigurării vizibilității UPSC și de a contribui la dezvoltarea instituțională;
  • dezvolta relaţiile de cooperare internaţională pe plan academic şi de cercetare ştiinţifică cu universităţi partenere, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, centre de cercetare, companii şi fundaţii internaţionale;
  • facilita schimburile interuniversitare la nivel instituţional pentru cadre didactice şi studenţi;
  • spori prestigiul universităţii prin diseminarea rezultatelor obţinute de către comunitatea academică;
  • atrage unui număr cât mai mare de studenţi străini în programele formative organizate de universitate, în concordanță cu Planul Strategic al Universității.
Componență

Tatiana Petcu

șefă subdiviziune

Email: petcu.tatiana@upsc.md, tatiana.petcu@mail.ru

Responsabilitate: Cooperare Internațională și Acorduri de Parteneriat

Olesea Gangan

specialist principal

Email: gangan.olesea@upsc.md

Telefon: (+373) 69 588 961

Responsabilitate: mobilități studenți și personal incoming/outgoing Erasmus+ și CEEPUS; proiecte Erasmus+ și rețele CEEPUS

Natalia Celpan-Patic

specialist superior

Email:  celpan.patic.natalia@upsc.md

Telefon: (+373) 68 989 775

Responsabilitate: Proiecte francofone, studenți străini