Achiziții Publice

Serviciul achiziții publice

Misiunea  Serviciului  Achiziții  Publice  constă  în  asigurarea  resurselor  materiale necesare (bunuri, servicii şi lucrări) în vederea îndeplinirii misiunii asumate şi a obiectivelor trasate de către UPSC.

 În vederea realizării misiunii respective, au fost trasate  următoarele obiective:

 • asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;
 •  asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor financiare prin aplicarea procedurilor de achiziţie corespunzătoare;
 • comunicarea cu mediul intern şi extern în probleme referitoare la managementul achiziţiilor publice;
 • primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor.

Responsabilitățile Serviciului Achiziții Publice:

 • concretizează necesarul achiziţionării bunurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru UPSC, coordonîndu-le cu mijloacele financiare planificate, de comun cu membrii grupului de lucru aspect financiar;
 • elaborează planul de achiziţii şi asigură îndeplinirea acestuia;
 • asigură întocmirea şi înaintarea spre publicare a anunţului de intenţie privind achiziţiile prevăzute şi publicarea anunţurilor cu privire la organizarea licitaţiilor publice şi a concursurilor prin cererea ofertelor de preţ în Buletinul Achiziţiilor Publice, după necesitate;
 • coordonează iniţierea procedurii de achiziţie (în baza demersurilor adresate conducerii UPSC privind necesarul de achiziţii), parametrii tehnici şi cantitativi ai obiectului achiziţiilor;
 • asigură elaborarea documentelor de licitaţie şi altor documente de atragere a ofertelor;
 • asigură semnarea de către întreg grupul de lucru pentru achiziţii a declaraţiei de confidenţialitate şi imparţialitate;
 • participă la evaluarea ofertelor înaintînd propuneri de rigoare;
 • examinează ofertele în mod confidenţial şi nu divulgă informaţia privind evaluarea şi compararea ofertelor persoanelor neimplicate oficial în aceste proceduri sau ofertanţilor;
 • asigură întocmirea şi păstrarea contractelor şi dosarelor de achiziţie publică;
 • vizează contractele, dările de seamă şi alte documente adiţionale privind achiziţiile publice;
 • monitorizează executarea prevederilor contractuale în termenele stabilite;
 • previne neexecutarea în termen a prevederilor contractuale.

2024

2023

2022

2021

2020

🗃️ Arhivă (disponibilă pe versiunea anterioară a site-ului)