Direcția Economico-Financiară și Gestionare

Direcția Economico-Financiară și Gestionare  este o subdiviziune a UPSC care coordonează întreaga  activitate contabilă a instituției, efectuează operațiunile de evidență   contabilă a universității, realizează evidențele analitice și sintetice ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a materialelor pe surse de finanțare.

Structura organizatorică:

 • Secția finanțe și decontări; 
 • Secția evidența retribuirii muncii;
 • Secția evidența patrimoniului public;
 • Secția decontări cu bursierii.

Atribuţiile de bază ale Direcției Economico-Financiară și Gestionare sunt:

 • asigurarea managementului universitar;
 • organizarea evidenţei şi gestionării raţionale a mijloacelor financiare;
 • asigurarea controlului asupra neadmiterii datoriilor creditoare;
 • organizarea evidenţei veniturilor şi cheltuielilor;
 • organizarea şi asigurarea executării planurilor de finanţare;
 • întocmirea rapoartele financiare despre executarea bugetelor;
 • finanţarea şi controlul asupra executării devizelor de cheltuieli pe mijloace bugetare, speciale; a investiţiilor capitale, granturilor şi donaţiilor;
 • organizarea şi asigurarea evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi bunurilor materiale, în conformitate cu Instrucţiunea nr. 85 din 9 octombrie 1996 „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice” şi a altor acte normative în vigoare;
 • asigurarea în termen şi calcularea plăţii salariilor colaboratorilor UPSC, calcularea şi plata bursei, precum şi a alimentaţiei studenţilor orfani;
 • efectuarea şi verificarea decontărilor cu agenţii economici, instituţiile şi persoanele fizice;
 • participarea la efectuarea inventarierii mijloacelor băneşti, decontărilor şi valorilor materiale, întocmirea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea în evidenţa contabilă;
 • studierea regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice vizând evidenţa şi dările de seamă şi a altor acte normative ce ţin de componenţa contabilităţii;
 • păstrarea documentelor contabile, a registrelor de evidenţă, a planurilor de finanţare, devizelor de venituri şi a cheltuielilor pe mijloace speciale şi alte documente financiare conform nomenclatorului, precum şi predarea lor în arhiva UPSC în ordinea stabilită.

Contacte:

 • Șefa Direcției EFG, contabil-șef: Ojog Rodica
 • Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, blocul 2, et. 2, biroul 31
 • Telefon: (+373) 22 358 586
 • Email: ojog.rodica@upsc.md
 • Centrul formare continuă și leadership contabil: Berzan Liuba
 • Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, blocul 2, et. 2, biroul 29
 • Telefon: (+373) 67 288 527
 • Email: contabilitate@upsc.md

Componență:

Nume, PrenumeFuncțiaEmail
Ojog RodicaȘef Direcțieojog.rodica@upsc.md ojogrodica@mail.ru
Guțu MihaelaEconomist superiormihaela.gutu.01@mail.ru gutu.mihaela@upsc.md
Blajinu AnnaContabil principalcontabilitate2012@mail.ru
Moscaliov TatianaContabil principalcontabilitate2012@mail.ru
Berzan LiubaContabil principalliuba_berzan@mail.ru
Bulicanu CristinaContabil superiorcontabilitate2012@mail.ru
Boian NataliaContabil superiorboian.natalia@upsc.md
Lefter TatianaContabil superiorboiantatiana@yahoo.com
Durnescu ClavdiaContabil casiercontabilitate2012@mail.ru

Datele bancare ale Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău LEI / EUR / RON