Școala Doctorală Științe ale Educației

Școala Doctorală Științe ale Educației (SDSE) a fost instituită în anul 2015 în cadrul Facultății de Științe ale educației din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Experiența vastă în organizarea studiilor de doctorat la specialitățile Pedagogie generală (13.00.01) și Teoria și metodologia instruirii (13.00.02) a generat performanță științifică și competitivitate în raport cu standardele internaționale, creând premise de constituire a Școlii doctorale pentru cercetarea științelor educației.

Problematica cercetărilor științifice în proiectele înaintate pentru domeniul pedagogie este orientată spre optimizarea și eficientizarea demersului educațional, valorificarea potențialului uman, realizarea politicii sociale privind asigurarea pentru toți copiii a condițiilor favorabile pentru educație, dezvoltare și viață etc. Prin intermediul Școlii doctorale Științe ale Educației, doctoranzilor li se asigură un cadru distinct de informare, dezvoltare și integrare în tematica generală de cercetare științifică a coordonatorilor de doctorat,  pe baza principiilor și direcțiilor strategice naționale.

Școala Doctorală Științe ale Educației, prin calitatea studiilor și prestigiul contingentului științific, este atractivă pentru cercetători din afara țării. Acordurile de colaborare cu diverse centre științifice din țară și pe peste hotare, deschid oportunități de expertiză și suport în dezvoltarea unor programe de pregătire avansată a doctoranzilor din România, Ucraina, Spania, Portugalia, Franța, Canada, Turcia, Israel, schimb  de experiență, programe de mobilitate etc.

În anul 2019 a demarat procedura susținerii tezelor de doctor, conform Regulamentului intern de organizare și funcționare a Școlii Doctorale „Științe ale educației”, titlul de doctor în Științele pedagogice fiind conferit Anastasiei Oloieru, înregistrat cu nr. 1. 

Actualmente Școala doctorală Științe ale Educației dispune de un potențial științific de 43 de conducători de doctorat din cadrul instituției și 21 de profesori asociați, din țară și din străinătate, conducători de doctorat, membri ai comisiilor de îndrumare și cadre didactice în cadrul programului de pregătire avansată, cercetători de înaltă calificare profesională și performanță științifică.

Titlul științific confirmat în corelație cu domeniile și ramurile Nomenclatorului specialităților științifice (HG199/2013) este doctor/doctor habilitat în științe ale educației.

 • 531.01 Teoria generală a educației
 • 531.02 Management educațional
 • 531.03 Pedagogie istorică
 • 532.01 Didactica preșcolară
 • 532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ
 • 533.01 Pedagogie universitară
 • 533.02 Pedagogie vocațională
 • 533.03 Pedagogia adulților
 • 534.01 Pedagogie specială

Anul de studii 2023 – 2024 (pentru doctoranzii admiși la studii în anul 2023) 

Sesiunea 1: 04.11.2022 – 09.12.2023

Sesiunea 2: 22.04.2024-02.05.2024

Anul de studii 2022 – 2023 (pentru doctoranzii admiși la studii în anul 2022) 

Sesiunea 1: 22.11.2022 – 02.12.2022

Sesiunea 2: 18.04.2023 – 27.04.2023

Sesunea 3: 19.06.2023 – 28.06.2023

Sesunea 4: 09.10.2023 – 14.10.2023

Perioada examenelor: 20.04.2023 – 14.10.2023

Anul de studii 2021 – 2022 (pentru doctoranzii admiși la studii în anul 2021) 

Sesiunea 1: 30.11.2021 – 10.12.2021

Sesiunea 2: 26.04.2022 – 09.05.2022 

Sesiunea 3: 17.10.2023 – 31.10.2022

Perioada examenelor: 28.04.2022 – 31.10.2022

Anul de studii 2020 – 2021 (pentru doctoranzii admiși la studii în anul 2020) 

Sesiunea 1: 19.10.2020 – 24.10.2020 

Sesiunea 2: 16.11.2020 – 25.11.2020 

Sesiunea 3: 24.05.2021 – 07.06.2021 

Perioada examenelor: 07.06.2021 – 05.11.2021 

Anul de studii 2019 – 2020 (pentru doctoranzii admiși la studii în anul 2019) 

Sesiunea 1: 31.10.19 – 09.11. 2019 

Sesiunea 2: 15.04.2019 – 25.04.2019

Sesiunea 3: 28.10.2019 – 2.11.2019

Perioada examenelor: 07.06.2021- 05.11.2021 

Anul de studii 2018 – 2019  (pentru doctoranzii admiși la studii în anul 2018)

Sesiunea 1: 01.11.2018 – 10.11.2018

Sesiunea 2: 15.04.2019 – 25.04.2019 

Sesiunea 3: 28.10.2019 – 2.11.2019

Sesiunea suplimentară: 18.12.2018 – 20.12.2018 –

Perioada examenelor: 18.04.2019 – 02.11.2019 

Anul de studii 2017 – 2018  (pentru doctoranzii admiși la studii în anul 2017)

Sesiunea 1: 27.11.2017 – 06.12.2017

Sesiunea 2: 23.04.2018 – 04.05.2018

Sesiunea 3: 29.10.2018 – 03.11.2018

Perioada examenelor: 26.04.2018 – 03.11.2018 

Anul de studii 2016 – 2017 (pentru doctoranzii admiși la studii în anul 2016)

Sesiunea 1: 21.01.2016 – 30.01.2016

Sesiunea 2:  27.03.2017 – 08.04. 2017 

Sesiunea 3: 29.11.2017 – 27.05.2016 –

Sesiunea suplimentară: 29.11.2017 – 30.11.2017 –

Perioada examenelor: 28.03.2017 – 09.12.2017 

Anul de studii 2015 – 2016  (pentru doctoranzii admiși la studii în anul 2015)

Sesiunea 1: 21.01.16 – 30.01.16

Sesiunea 2: 23.05.2016 – 27.05.2017

Sesiunea 3: 24.10.2016 – 28.10.2016

Perioada examenelor: 23.05.2016 – 25.10.2016 

Directorul SDSE:

Sadovei Larisa, dr. conf. univ.
sadovei.larisa@upsc.md

Sadovei Larisa, dr. conf. univ. – director
e-mail: sadovei.larisa@upsc.md,
tel: (+373) 68110606 (inclusiv Viber, Whatsapp)

Mihai Cristina, specialist principal
e-mail: mihai.cristina@upsc.md,
tel: (+373) 60514122 (inclusiv Viber, Whatsapp)

E-mail: phdeducation@upsc.md

 • SADOVEI Larisa– dr., conf. univ., președinte
 • BARBĂNEAGRĂ Alexandra, dr., conf. univ., membru
 • CUZNEȚOV Larisa, dr. hab., prof. univ., membru
 • SOLCAN Angela, dr., conf. univ., membru
 • SIMAC Ana, dr., conf. univ., membru
 • LAPOȘIN Emilia, dr., conf. univ., membru
 • CRISTEA Sorin, dr., prof. univ., membru asociat, Universitatea din București, România