Teze de doctorat susținute în Comisia de îndrumare

Filipski Tatiana
Fundamente pedagogice ale educației muzeale a liceenilor în cadrul colaborării școală-familie-comunitate
Roman Daniel
Condiții de dezvoltare a competențelor profesionale prin activitatea independentă a studenților la modulul Pedagogie
Ceban Veronica
Fundamente pedagogice ale educației parentale pozitive


Brînză Ionela
Actualitatea pedagogiei formativ – organiciste a lui George G. Antonescu

Topciu Ischender
Condiții pedagogice de formare a competențelor de comunicare a elevilor prin intermediul jocului în procesul studierii limbii engleze