Teze de doctorat susținute în Comisia de îndrumare

Brînză Ionela
Actualitatea pedagogiei formativ – organiciste a lui George G. Antonescu

Roman Daniel
Actualitatea pedagogiei formativ – organiciste a lui George G. Antonescu

Brăguță Violeta
Actualitatea pedagogiei formativ – organiciste a lui George G. Antonescu

Oloieru Anastasia
Formarea culturii economice în cadrul educației familiale

Călin Iuliana
Formarea culturii economice în cadrul educației familiale

Ceban Veronica
Formarea culturii economice în cadrul educației familiale

Luchianenco Lilia
Actualitatea pedagogiei formativ – organiciste a lui George G. Antonescu

Pereu Tatiana
Fundamente pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei
Filipski Tatiana
Fundamente pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei
Cebotaru Nina
Formarea competențelor de comunicare la copii cu retard mintal ușor prin activități de educație fizică (jocuri dinamice)
Bulat-Guzun Ana
Evaluarea competențelor lingvistice prin TIC în procesul de învățare a limbii franceze

Rotaru Ioana-Corina
Potențialul educației tehnologice în formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil

Cazacu Emanoil Remus
Formarea competențelor sociale și financiare la elevii din învățământul general
Bețivu Aurelia
Formarea stilului existențial al adolescenților în situație de criză a valorilor
Clapatiuc Alexandra
Formarea culturii artistice a liceenilor prin artele plastice (învățământ vocațional academic)
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Formarea competenței interculturale a elevilor din învățământul gimnazial


Grădinari Oxana
Metodologia formării și dezvoltării competenței informaționale a elevilor școlilor profesionale prin activități curriculare și extracurriculare
Adascaliței Andra-Mirabela
Comunicarea persuasivă ca strategie de rezolvare a conflictelor în mediul școlar

Bertea Iulian-Ciprian
Armonizarea socio-profesională în individualizarea modalităților de educație a adulților
Florea Mihaela
Dezvoltarea competențelor de comunicare la elevii din ciclul liceal în cadrul disciplinei „educație fizică”
Antip Crina
Strategii alternative de formare a competenței elevilor privind receptarea textului literar
Șova Simona-Andreea
Actualitatea pedagogiei lui Ștefan Bârsănescu

Mihăilă Monica-Maria
Metodologia predării-învățării interactive a istoriei în învățământul gimnazial
Nastasă Anca-Mihaela
Managementul performanței în cadrul proiectelor de intervenție educațională
Istrate-Ștefănescu Adriana
Managementul metodic modern în eficientizarea activității instituției de învățământ

Buzenco Valeria
Conceptualizarea pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice debutante

Postolachi Iulia
Metodologia formării competențelor artistice ale cadrelor didactice ca dimensiune a standardelor profesionale (ciclul primar)
Țîbuleac Ana
Dezvoltarea planului cadru de învățământ din perspectiva formării

Birtok (Andrasciuc) Vasilica
Socializarea preșcolarului modern din perspectiva parteneriatului educațional grădiniță-familie
Adascăliței Cristian
Educația vocațională din perspectiva prevenirii dificultăților de adaptare în mediul școlar
Țifrac Maria
Formarea culturii comunicării la preșcolari prin contextual activității verbal – artistice

Biculescu Florina-Teodora
Formarea referențialului axiologic al elevilor prin autoeducație în perspectiva prevenirii conflictelor școlare
Stegărescu Lilia
Managementul consilierii educaționale la nivelul învățământului primar


Popovici Ilona
Dezvoltarea competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud
Mihailov Veronica
Formarea creativității etice a cadrelor didactice în contextul dezvoltării profesionale
Peca Ludmila
Strategii e-learning în studierea disciplinelor informaticii din curricula universitară
Midrigan Tatiana
Fundamente ale educației centrate pe subiect în formarea competenței textuale a elevilor de vârstă școlară mica
Oprescu Daniel-Dragoș
Dezvoltarea motivației practicării exercițiului fizic la elevii din ciclul liceal

Gheorghe Elena-Cristina
Formarea competenței metacognitive a elevilor din clasele primare prin comunicare didactică

Ievleva Olga
Dezvoltarea reprezentărilor de sine la copii de vârsta preșcolară cu dizabilități neuromotorii în mediul educațional incluziv
Jeleascova Olga
Corectarea psihopedagogică a tulburării de hiperactivitate cu deficit de atenție la copiii prin terapie muzicală
Gavriluț Monalisa-Laura
Dezvoltarea competenței lectorale și a scrierii creative la elevii treptei primare de învățământ