Distincții

Distincțiile și titlurile onorifice se acordă unor personalități care recunosc și respectă valorile asumate și promovate de Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău, și contribuie în mod esențial la realizarea misiunii și strategiei acesteia. Titlurile onorifice pot fi acordate la propunerea consiliilor facultăților și la propunerea Consiliului de administrație, făcută de rector sau prorectori.

Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău se acordă unor personalități din afara Universității, recunoscute la nivel internațional pentru rezultatele remarcabile obținute în domeniul de activitate și celor care au contribuit la dezvoltarea cunoașterii, culturii și spiritualității lumii contemporane și la afirmarea libertății și a demnității umane.

Titlul de PROFESOR DE ONOARE al Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău se acordă unor profesori de prestigiu din afara Universității, care au contribuit la dezvoltarea activităților didactice și de cercetare din Universitate, precum și la stabilirea unor colaborări importante între Universitate și instituții partenere din străinătate.

Titlul de PROFESSOR EMERITUS al Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău se acordă profesorilor Universității, la pensionare, pentru realizări deosebite în activitatea didactică și de cercetare, recunoscute de mediul academic național și internațional.

Medalia “ION CREANGĂ” a Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău este un însemn faleristic corporativ public și se conferă angajaților, studenților și altor personalități notorii din țară și de peste hotare, în semn de recunoștință și apreciere a meritelor deosebite în domeniile educațional, științific sau în alte domenii ale vieții publice.