Distincții

TITLURI ONORIFICE ACORDATE DE UPSC:

  • DOCTOR HONORIS CAUSA al UPSC (DHC) se acordă personalităților notorii din afara Universității, recunoscute la nivel național și internațional, care s-au remarcat prin rezultate excelente în activitatea academică, care au contribuit la dezvoltarea științei, culturii și au adus onoare domeniului pe care îl reprezintă.
  • PROFESOR DE ONOARE al UPSC (PROFESSOR HONORIS – PH) se acordă unor profesori de prestigiu din afara instituției, care au contribuit la dezvoltarea activităților didactice și de cercetare în cadrul UPSC, precum și la stabilirea unor parteneriate și colaborări importante cu instituții de învățământ superior sau de cercetare din străinătate.
  • MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI UPSC (Membrum Senatum Honorifici – MSH) se acordă unor personalități din afara universității, care prin activitatea lor, au contribuit la îndeplinirea misiunii universității, la stabilirea și dezvoltarea cooperării cu parteneri de prestigiu din mediul academic, social, cultural, economic. Candidații la acest titlu trebuie să participe, în limita timpului disponibil, la ședințele ordinare ale Senatului UPSC, la activitățile consultative ale Comisiilor Senatului UPSC.
  • PROFESOR EMERIT (PROFESSOR EMERITUS – PE) se acordă la atingerea vârstei de pensionare cadrelor științifico-didactice din cadrul universității, care s-au evidențiat prin rezultate deosebite în activitatea academică, de cercetare științifică, de creație artistică, precum și prin acțiuni relevante de promovare a instituției pe plan național și internațional. Titlul se acordă pe viață și nu implică, în mod obligatoriu, stabilirea unor raporturi contractuale cu Universitatea.

DISTINCȚII ACORDATE DE UPSC:

  • MEDALIA „ION CREANGĂ” este un însemn faleristic corporativ public, care se acordă angajaților, studenților și absolvenților Universității, altor personalități notorii din țară și de peste hotare în semn de recunoștință și apreciere a meritelor deosebite în domeniul educațional, științific, artistic sau în alte domenii ale vieții publice, care au contribuit prin activitatea lor la sporirea imaginii și vizibilității Universității în mediul academic și în societate. Medalia „Ion Creangă” este însoțită de brevet și beneficiază de protecție juridică în conformitate cu actele normative în vigoare.

În semn de înaltă apreciere și motivare a personalului angajat, Rectorul UPSC poate acorda diplome pentru activitate prodigioasă în diferite domenii, pentru promovarea valorilor și imaginii instituționale etc.

  • DIPLOMA DE ONOARE se decernează absolvenților de elită ai UPSC, afirmați ulterior prin realizări de excelență în domeniul de activitate, care au contribuit la promovarea numelui și imaginii instituției în mediul academic, cultural, social.
  • DIPLOMA DE EXCELENȚĂ se decernează cadrelor didactice și științifice care se remarcă prin cercetări inovative în domeniul de formare profesională, prin activități academice de excepție, prin promovarea valorilor și imaginii instituției la nivel național și internațional, precum și cu ocazia unor evenimente reprezentative (de ex., Ziua Internațională a Educației, Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare etc.).
  • DIPLOMA DE MERIT se decernează cadrelor didactice și științifice care se remarcă prin rezultate excelente înregistrate în activitatea didactică sau în cercetarea științifică în anul curent de activitate, precum și cu ocazia unor evenimente reprezentative (de ex., Ziua Internațională a Educației, Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare etc.).
  • DIPLOMA DE GRATITUDINE se decernează personalului UPSC cu ocazia jubileelor (50, 55, 60, 65, 70, 75 etc. ani), în semn de apreciere pentru contribuția adusă la dezvoltarea instituției.
  • DIPLOMA DE RECUNOȘTINȚĂ se decernează personalului auxiliar la atingerea vârstei de pensionare.

Doctori Honoris Causa (2022):