Decernarea titlului onorific Doctor Honoris Causa Domnului profesor Vasile Efros

În cadrul Conferinței Știinţifice Naționale cu participare Internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă”, în data de 17 mai 2024, Administrația Universității Pedagogice de Stat „Ion Crangă” din Chișinău a avut onoarea să decerneze titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității Pedagogice de Stat „Ion Cresngă” din Chișinău Domnului Vasile EFROS, profesor universitar, doctor, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

Ceremonia de decernare a înaltului titlu a fost deschisă cu un cuvânt de salut din partea Rectorului UPSC, dr. conf. univ, Alexandra BARBĂNEAGRĂ, care a subliniat importanța activității prodigioase a domnului profesor Vasile EFROS, contribuția sa valoroasă la dezvoltarea științei geografice și a patrimoniului cultural, precum și a unui valoros suport didactic pentru studenții și masteranzii din instituțiile de învățământ superior din România și Republica Moldova.

În mesajul de LAUDATIO, domnul Ion MIRONOV, conf. univ., dr., decanul Facultății de Geografie, UPSC a prezentat cele mai importante realizări din viața și activitatea domnului prof. univ. dr.Vasile EFROS., menționând faptul, că acesta este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni experți din România în domeniul geografic.

În continuarea evenimentului, au urmat mesaje de felicitare din partea invitaților: Elena SOCHIRCĂ, conf. univ. dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău; Arcadie CAPCELEA, prof. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova; Dumitru MIHĂILĂ, conf. univ. dr. hab., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava; Despina SAGHIN , lector univ. dr., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava; Vasile HAHEU, arheolog.

VIVANT PROFESSORES!
VIVAT ACADEMIA!

Loading