editor

acest articol

O pierdere umană și profesională irecuperabilă

Cu profundă durere și nemărginit regret, comunitatea academică a UPSC anunță că a trecut, subit, în lumea celor drepți distinsa noastră colegă, doctor conferențiar universitar Victoria BARAGA, cadru științifico-didactic al Catedrei de limbă și literatură română, Facultatea de Filologie și Istorie. Născută în Chișinău, dna Baraga Victoria rămâne în amintirea […]

Târgul de cariere „Angajarea absolvenților în câmpul muncii – Domeniul Educație / Științe ale Educației”, sesiunea I

La data de 27.01.2023, Centrul Consiliere și Ghidare în Carieră din cadrul UPSC, în parteneriat colaborativ cu Ministerul Educației și Cercetării, a demarat Târgul de cariere „Angajarea absolvenților în câmpul muncii – Domeniul Educație / Științe ale Educației”, sesiunea I – învățământ cu frecvență redusă. Invitat: Eudochia Ceban, specialist MEC, […]

Studenții Facultății de Arte Plastice și Design, în vizită de studiu în Wrocław, Polonia

În decembrie 2022, studenții Facultății de Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, au efectuat o vizită de studiu în Polonia. Anastasia Șevcenco și Anastasia Pașcova, studente a anului II, au câștigat două locuri în proiectul Study Tours to Poland, finanțat de programul Polish-American Freedom Foundation. […]

Patru Medalii „Ion Creangă” acordate cadrelor didactice ale UPSC

În cadrul ședinței Senatului UPSC din data de 26 ianuarie 2022, pentru merite deosebite, patru cadre didactice ale Universității au primit Medalia „Ion Creangă”. Astfel, în semn de de recunoştinţă şi apreciere a meritelor deosebite în domeniul educațional, științific, artistic și de promovare a imaginii Universităţii, dnei Nadejda OVCERENCO, dr., conf. […]

Pentru studenți, mobilități academice Erasmus + la Universitatea din Akdeniz, Turcia

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a UPSC anunță depunerea dosarelor de candidatură pentru 1 bursă de studii  (5 luni) și 2 burse de practică (2 luni) pentru studenții din ciclurile Licență, Master, Doctorat în cadrul Universității din Akdeniz, Turcia. Dosarele vor fi depuse la Secția Relații Internaționale și Managementul […]

Conferința științifică națională cu participare internațională „Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Facultatea de filologie și istorie Catedra istorie și științe sociale ȘCOALA DOCTORALĂ „Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate” în colaborare cu Institutul Patrimoniului Cultural, Republica Moldova Facultatea de istorie și filosofie a Universității de Stat din Chișinău  Agenția pentru știință și memorie militară, Republica […]

Congresul Științific Internațional moldo – polono – român „Educație, Politici, Societate”

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU, MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DIN CRACOVIA, POLONIA UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI, ROMÂNIA organizează Congresul Științific Internațional moldo – polono – român „Educație, Politici, Societate” în perioada 13 – 15 martie 2023 Evenimentul este adresat tuturor celor interesaţi de problematica anunţată, în […]