editor

acest articol

Susținerea tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat: GAVRILUȚ Monalisa-Laura Conducător științific: CARA Angela, dr. conf., cercetător științific Tema tezei: DEZVOLTAREA ABILITĂȚII DE SCRIERE CREATIVĂ LA ELEVII TREPTEI PRIMARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației Data: 24.05.2024 Ora: 14.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Sala Senatului, bloc II Președintele comisiei:  PATRAȘCU Dumitru, […]

Susținerea în cadrul Comisiei de îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat: Irina Elena-Roxana Conducător științific: Mariana Marin, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Tema tezei: „Formarea imaginii de sine a elevilor claselor primare în procesul receptării textului literar” Specialitatea științifică: 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) Data: 24 mai 2024 Ora: 10 00 Locul: Universitatea Pedagogică de […]

Mobilitate de predare la Facultatea de Geografie a UPSC în cadrul programului Erasmus+

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor informează că în perioada 16-22 aprilie 2024, Domnul Cosmin Tileaga, conf. univ. Dr. la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a desfășurat o mobilitate de predare la UPSC în cadrul programului Erasmus+. Printre obiectivele sesiunilor de predare evidențiem încurajarea instituțiilor superioare de învățământ să-și extindă […]

Atelier CEF UPSC «Entrepreneuriat social»

Centrul de Angajabilitate Francofon al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău invită toți studenții doritori la atelierul „Antreprenoriat social”. Dacă vrei să afli ce este antreprenoriatul social și cum să dezvolți un astfel de proiect, vino la Centrul de Angajabilitate Francofon al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” […]

Studenți ai Facultății de Fizică Matematică și Tehnologii Informaționale, la „Spring School”, Iași, 2024

Studenți de la Facultatea de Fizică Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă din Chișinău, Mihai LUNGU și Dumitru ANDONI (programul de studii Informatică) au participat la evenimentul „Spring School”, organizat de Grupul de Cercetare „Applied Distributed Systems” împreună cu Centrul de Transfer Tehnologic iTransfer, din […]

Programul de master la Educația Transdisciplinară apreciat internațional

Profesor universitar, doctor Constantin Cucoş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: „Am trecut Prutul în Basarabia cea frumoasă – virtual vorbind, dar de-adevăratelea – cu mintea și sufletul, participând la o sărbătoare academică prilejuită de absolvirea unei noi promoții a programului de master „Trans-/Interdisciplinaritate și strategii didactice” din cadrul Universității […]

La Facultatea de Biologie și Chimie, Ziua Ușilor Deschise

Tradițional, în fiecare primăvară, când absolvenții de liceu și colegiu încep să se informeze și să decidă ce drum să aleagă pentru a-și continua studiile, toate cele 8 Facultăți ale UPSC, pentru a-și promova programele de studii și a răspunde la toate întrebările venite din partea candidaților la studii, își […]

Absolvenții programului de master „Didactica disciplinelor istorice”, promoția a 11-a, și-au primit merituos Diplomele

Pentru că avansarea în cariera didactică presupune, de fiecare dată, noi formări profesionale și cursuri care să le dezvolte noi abilități și noi viziuni, cadrele didactice aleg să exceleze în domeniu, studiind un program de master la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. După un an și jumătate […]