Avize

acest articol

Pentru studenți, mobilități academice Erasmus + la Universitatea din Akdeniz, Turcia

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a UPSC anunță depunerea dosarelor de candidatură pentru 1 bursă de studii  (5 luni) și 2 burse de practică (2 luni) pentru studenții din ciclurile Licență, Master, Doctorat în cadrul Universității din Akdeniz, Turcia. Dosarele vor fi depuse la Secția Relații Internaționale și Managementul […]

Conferința științifică națională cu participare internațională „Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Facultatea de filologie și istorie Catedra istorie și științe sociale ȘCOALA DOCTORALĂ „Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate” în colaborare cu Institutul Patrimoniului Cultural, Republica Moldova Facultatea de istorie și filosofie a Universității de Stat din Chișinău  Agenția pentru știință și memorie militară, Republica […]

Congresul Științific Internațional moldo – polono – român „Educație, Politici, Societate”

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU, MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DIN CRACOVIA, POLONIA UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI, ROMÂNIA organizează Congresul Științific Internațional moldo – polono – român „Educație, Politici, Societate” în perioada 13 – 15 martie 2023 Evenimentul este adresat tuturor celor interesaţi de problematica anunţată, în […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat:  DOROBANȚU-DINA Georgeta-Roxana Conducător științific: COJOCARU Victoria, dr. hab., prof. univ. Tema tezei: „FORMAREA COMPETENȚEI INTERCULTURALE A ELEVILOR DIN CLASELE GIMNAZIALE” Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației Data: 24.02.2023 Ora: 14:00 Locul: Sala Senatului, în ședința Comisiei de susținere din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Președintele […]

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor în psihologie

Candidat: Tudor (Olaru) Lăcrămioara Conducător candidat: TUDOR (OLARU) LĂCRĂMIOARA – Elena Conducător științific: VÎRLAN Maria, conferențiar universitar, doctor în psihologie Tema tezei: DIMINUAREA COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA PREȘCOLARI Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 23 februarie 2023 Ora: 13:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, […]

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor în psihologie

Candidat: GRATI Lilia Conducător științific: GROZA Angela, conf. univ. dr.  Tema tezei: MANIFESTAREA STRESULUI OCUPAȚIONAL ȘI A SINDROMULUI BURNOUT LA PERSONALUL MEDICAL Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 24 februarie 2023 Ora: 12:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, Sala Senatului Componența […]

Conferința Științifică Națională cu participare Internațională: Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău invită toți doritorii să participe la conferința științifică națională cu participare internațională: SECURITATEA PSIHOLOGICĂ LA COPII ÎN PERIOADĂ DE CRIZĂ/ PSYCHOLOGICAL SECURITY IN CHILDREN IN TIMES OF CRISIS, organizată în cadrul proiectului ,,Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan […]

Concursul internațional pentru elevi „Tânărul cercetător”

Facultatea de Biologie şi Chimie (Republica Moldova, Chişinău, Str. Drumul Viilor 26A) organizează, în perioada 18 – 19 martie 2023, Concursul internațional pentru elevi „TÂNĂRUL CERCETĂTOR”, ediția a IV-a. În cadrul concursului, vor fi prezentate produse ale activității elevilor (proiecte STEAM/proiecte de cercetare), care vor fi elaborate în echipe de […]