Avize

acest articol

Susținerea tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat: GAVRILUȚ Monalisa-Laura Conducător științific: CARA Angela, dr. conf., cercetător științific Tema tezei: DEZVOLTAREA ABILITĂȚII DE SCRIERE CREATIVĂ LA ELEVII TREPTEI PRIMARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației Data: 24.05.2024 Ora: 14.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Sala Senatului, bloc II Președintele comisiei:  PATRAȘCU Dumitru, […]

Susținerea în cadrul Comisiei de îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat: Irina Elena-Roxana Conducător științific: Mariana Marin, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Tema tezei: „Formarea imaginii de sine a elevilor claselor primare în procesul receptării textului literar” Specialitatea științifică: 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) Data: 24 mai 2024 Ora: 10 00 Locul: Universitatea Pedagogică de […]

Atelier CEF UPSC «Entrepreneuriat social»

Centrul de Angajabilitate Francofon al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău invită toți studenții doritori la atelierul „Antreprenoriat social”. Dacă vrei să afli ce este antreprenoriatul social și cum să dezvolți un astfel de proiect, vino la Centrul de Angajabilitate Francofon al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” […]

Masa rotundă „Batrachologia în Republica Moldova: realizări și perspective”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Biologie și Chimie, Catedra de Biologie Animală organizează masa rotundă cu genericul „Batrachologia în Republica Moldova: realizări și perspective”. Evenimentul se va desfășura în data de 26 aprilie 2024, ora 10:00, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, strada Gh. […]

Susținerea tezei de doctor în Științele Educației

Candidat: Gheorghe Elena Cristina Conducător științific:  Silistraru Nicolae  (dr. hab., prof. universitar) Tema tezei: Formarea competenței metacognitive a elevilor din ciclul primar prin comunicare didactică Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației Data: 08.05.2024 Ora: 14.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, sala Senatului, str. Ion Creangă, 1, bloc […]

Extinderea termenului cererii de cotații din 18.03.2024 pentru servicii de consultanță în elaborarea curriculei cursului universitar și a suportului didactic: Abordări STEM în educație și cercetare

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI (Extinderea termenului Cererii de exprimare a interesului din 18.03.2024) Republica Moldova Denumirea subproiectului: CONSOLIDAREA EDUCAȚIEI ÎN CARIERA DIDACTICĂ PENTRU PERFORMANȚA PROFESIONALĂ (EduPerformance) Nr. Acord de subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U2-01 din 27 noiembrie 2023 Nr. Referință:  MD-PEDAGOGUNI-408134-CS-INDV Titlul sarcinii: Consultanță în elaborarea curricula cursului universitar și a suportului […]

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice și științifico-didactice vacante

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță concurs pentru ocuparea posturilor didactice și științifico-didactice vacante: Conferențiar universitar – 2 Catedra de Psihologie   Profesor universitar – 1   Catedra de Psihologie Profesor universitar – 1   Catedra de Asistență socială Lector universitar – 1   Catedra de Psihopedagogie […]

Congresul Internațional „Cercetare – Inovare, Antreprenoriat Inovativ”

Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în parteneriat cu Academia Antreprenoriatului Inovativ, organizează Congresul Internațional „CERCETARE-INOVARE, ANTREPRENORIAT INOVATIV”. Evenimentul se va desfășura la 17 – 18 mai 2024, începând cu ora 10:00, în sala 201, str. Ghenadie Iablocikin, 5 (Chișinău), […]

Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ

Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic al Universității  Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în parteneriat cu Asociația Obștească „Inovație în Educație de Performanță” și Academia Antreprenoriatului Inovativ, organizează Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ. Evenimentul se va desfășura la 16 – 17 mai 2024, începând cu […]