Doctorat

83 posts

Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației: Pretendent: Gradinari Oxana Conducător științific: Cabac Valeriu, dr., prof. univ. Tema tezei: „Metodologia formării și dezvoltării competenței informaționale a elevilor școlilor profesionale prin activități curriculare și extracurriculare” Specialitatea: 532.02 Didactica școlară (pe trepte și […]

Se anunță susținerea în cadrul Catedrei Științe ale Educației și Management a tezei de doctor habilitat în științe pedagogice

Se anunță susținerea în cadrul Catedrei Științe ale Educației și Management a tezei de doctor habilitat în științe pedagogice. Pretendent: ȚĂRNĂ Ecaterina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Consultant științific: CALLO Tatiana, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar Tema tezei: „Valorile pedagogice ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva […]

Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Pretendent:  Dorobanțu- Dina Roxana- Georgeta Conducător științific: Cojocaru Victoria dr. hab., prof. univ. Tema tezei: „FORMAREA COMPETENȚEI INTERCULTURALE A ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL” Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației Data: 10.10.2022 Ora: 14:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, bir. […]

Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației

Pretendent: GHERMAN Iuliana Conducător științific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: Formarea competențelor profesionale ale studenților prin valorificarea ornamentului covorului tradițional Specialitatea: 533.01 Pedagogie universitară Data: 8 iulie 2022 Ora: 14:00 Locul: str. Ion Creangă nr. 1, blocul 2, Sala Senatului UPS „Ion Creangă” Componența Comisiei de […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat:  Brăguță Violeta Conducător științific: Țvircun Victor dr. hab., prof. univ. Tema tezei: „VALORI PEDAGOGICE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIVAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA. STUDIU COMPARATIV” Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației Data: 21.07.2022 Ora: 12:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. […]

Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației

Pretendent:  ROTARU Ioana Corina Conducător științific: OVCERENCO Nadejda, conferențiar universitar, doctor în pedagogie Tema tezei: Potențialul educației tehnologice în formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației Data: 20 iunie 2022 Ora: 13:00 Componența Comisiei de îndrumare: COJOCARU-BOROZAN  Maia, dr. hab., prof univ. SADOVEI Larisa, conf. univ., […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: Niță Liliana Conducător științific: Racu Iulia, conferențiar universitar, doctor habilitat în psihologie Tema tezei: DEZVOLTAREA CALITĂȚILOR VOLITIVE LA PREADOLESCENȚI  Specialitatea: 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 27 iunie 2022 Ora: 11:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului Link de acces: http://meet.google.com/ugs-qaet-tun COMPONENȚA COMISIEI DE […]

Se anunță orarul examenelor de Doctorat

Orarul examenelor, Ciclul III, Doctorat Nr. ord.   Disciplina   Membrii Comisiei   Data   Ora   1. Comisia la disciplina „Limbi străine” (limba franceză) – Ciorbă Constantin, dr. hab., prof. univ., președinte– Solcan Angela, dr., conf. univ.,examinator– Avornicesii Natalia, dr., conf. univ., membru   18.05.2022   9:00 2. Comisia […]

Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Anunț privind susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în științe ale educație: Pretendent: Brăguță Violeta Conducător Științific: Țvircun Victor, doctor habilitat, profesor universitar Tema tezei: Valori pedagogice ale învățământului preuniversitar privat  în R. Moldova și România. Studiu comparativ Specialitatea: 531.01 Teoria Generală a Educației Dată: 26 […]