Doctorat

acest articol

Examinarea, în Consiliul Științific Specializat D 531.01-23-113, a tezei de doctor în științe ale educației

Se anunță examinarea, în Consiliul Științific Specializat D 531.01-23-113, a tezei de doctor în științe ale educației, cu tema ,,Mediul școlar ca factor al educației sociale în învățământul primar”, elaborată de MOGÎLDEA Iulianna, conducător științific PETROVSCHI Nina, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar  universitar. Susținerea publică va avea loc pe 26 decembrie, 2023 (marți), […]

Examinarea, în Consiliul Științific Specializat DH 531.01-23-7, a tezei de doctor habilitat în științe ale educației

Se anunță examinarea, în Consiliul Științific Specializat DH 531.01-23-7, a tezei de doctor habilitat în științe ale educației, cu tema Reconstrucția pedagogică a eticii în instituția educației, elaborată de PANIȘ Aliona, doctor, conferențiar universitar; consultant științific CALLO Tatiana, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar. Susținerea publică va avea loc pe […]

Susținerea, în cadrul comisiei de îndrumare, a tezei de doctor în Științe ale educației

Candidat:  MIDRIGAN Tatiana Conducător științific: GOLUBIȚCHI Silvia, dr., conf. univ. Tema tezei: FUNDAMENTE ALE EDUCAȚIEI CENTRATE PE SUBIECT ÎN FORMAREA COMPETENȚEI TEXTUALE A ELEVILOR DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICA Specialitatea științifică: 531.01 Teoria generală a educației Data: 1 decembrie 2023 Ora: 12:00 Locul: Biroul 402, blocul Gh. Iablocikin Componența Comisiei de îndrumare:

Apel la candidaturi, bursele de cercetare doctorală şi postdoctorală „Eugen Ionescu”, 2023 – 2024

A fost lansat apelul la candidaturi pentru bursele doctorale și postdoctorale din cadrul Programului de cercetare „Eugen IONESCU” pentru anul academic 2023-2024, aici. Finanțat de Guvernul României și coordonat de Agenția Universitară a Francofoniei, Programul „Eugen Ionescu” permite doctoranzilor și cercetătorilor din întreaga lume să beneficieze de o cercetare de […]

Se anunță examinarea, în cadrul seminarului științific de profil, a tezei de doctor în istorie

Se anunță examinarea,în cadrul seminarului științific de profil611.02 istoria românilor (pe perioade), 611.03 istoria universală (pe perioade),a tezei de doctor în istorie Candidat:  ANDREI NICOLESCU Conducător științific: ANATOL PETRENCU, dr. hab. în istorie, profesor universitar Tema tezei: RELAŢIILE MILITARE ROMÂNO-FRANCEZE (1930-1936) Specialitatea științifică: 611.02 – Istoria Românilor Data: 24.11.2023 Ora: 14:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” […]

Susținerea tezei de doctor în Științe ale educației

Candidat: ȘOVA SIMONA-ANDREEA Conducător științific: CRISTEA SORIN, dr., prof. univ. Tema tezei: ACTUALITATEA PEDAGOGIEI LUI ȘTEFAN BÂRSĂNESCU Specialitatea: 531.03 Pedagogie istorică Data: 17.11.2023 Ora: 12:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Sala Senatului, bl. 2. Componența Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor: Președintele comisiei: PAPUC Ludmila, […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în Psihologie

Candidat: POPA RODICA Conducător științific: ȘLEAHTIȚCHI MIHAIL, dr habilitat în psihologie, dr în pedagogie, profesor universitar Tema tezei:BULLYING ȘI STIMA DE SINE LA ELEVII DE VÂRSTĂ ADOLESCENTINĂ Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 16 noiembrie 2023, Ora:11.00 A.M. Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – Str. Ion Creangă nr. 1, bloc 2, sala Senatului Componența Comisiei […]

Susținerea în cadrul Comisiei de îndrumare a tezei de doctor în Științe ale educației

Candidat: Mihailov Veronica Conducător științific: Paniș Aliona, dr., conf.univ Tema tezei: „Formarea creativității etice a cadrelor didactice în contextul dezvoltării profesionale” Specialitatea științifică: 531.01. Teoria generală a educației Data: 01.11.2023 Ora:  12.00 Locul: Sala Senatului, bl.2, UPS „Ion Creangă din Chișinău Componența comisiei de îndrumare:

Susținerea în cadrul Comisiei de îndrumare a tezei de doctor în Științe ale educației

Candidat:  PECA Ludmila Conducător științific: DUMBRĂVEANU Roza, dr., conf. univ. Tema tezei: STRATEGII E-LEARNING ÎN STUDIEREA DISCIPLINELOR INFORMATICII DIN CURRICULA UNIVERSITARĂ Specialitatea științifică: 532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ Data: 27.10.2023 Ora:  13:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Sala Senatului, bl.2 Componența comisiei […]

Susținerea publică a tezei de doctor în psihologie

Anunț privind susținerea publică a tezei de doctor în psihologie Candidat: DZÎC Ilona Conducător științific: GONȚA Victoria, conf. univ. dr.  Tema tezei: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ НОВОБРАНЦЕВ К АРМЕЙСКИМ УСЛОВИЯМ/ ADAPTAREA SOCIO-PSIHOLOGICĂ A MILITARILOR RECENT ÎNCORPORAȚI LA MEDIU MILITAR Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială Data: 08 noiembrie 2023Ora: 14:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. […]