Doctorat

acest articol

Pentru studenți, mobilități academice Erasmus + la Universitatea din Akdeniz, Turcia

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a UPSC anunță depunerea dosarelor de candidatură pentru 1 bursă de studii  (5 luni) și 2 burse de practică (2 luni) pentru studenții din ciclurile Licență, Master, Doctorat în cadrul Universității din Akdeniz, Turcia. Dosarele vor fi depuse la Secția Relații Internaționale și Managementul […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat:  DOROBANȚU-DINA Georgeta-Roxana Conducător științific: COJOCARU Victoria, dr. hab., prof. univ. Tema tezei: „FORMAREA COMPETENȚEI INTERCULTURALE A ELEVILOR DIN CLASELE GIMNAZIALE” Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației Data: 24.02.2023 Ora: 14:00 Locul: Sala Senatului, în ședința Comisiei de susținere din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Președintele […]

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor în psihologie

Candidat: Tudor (Olaru) Lăcrămioara Conducător candidat: TUDOR (OLARU) LĂCRĂMIOARA – Elena Conducător științific: VÎRLAN Maria, conferențiar universitar, doctor în psihologie Tema tezei: DIMINUAREA COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA PREȘCOLARI Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 23 februarie 2023 Ora: 13:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, […]

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor în psihologie

Candidat: GRATI Lilia Conducător științific: GROZA Angela, conf. univ. dr.  Tema tezei: MANIFESTAREA STRESULUI OCUPAȚIONAL ȘI A SINDROMULUI BURNOUT LA PERSONALUL MEDICAL Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 24 februarie 2023 Ora: 12:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, Sala Senatului Componența […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie  în cadrul Comisiei de îndrumare

Doctorand: IONASCU Grigore  Coordonator științific: GLAVAN Aurelia, conf. univ., doctor habilitat psihologie Tema tezei:  Dimensiuni psiho-socio-comportamentale ale consumului de alcool în adolescență  Specialitatea: 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 30 ianuarie 2023 Ora: 13:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, bl.2, Sala Senatului Componența Comisiei de îndrumare: Sunt invitați toți […]

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat: Bîtca Lucia Conducător ştiinţific: Rusnac Svetlana, dr. în psihologie, conf.univ. Consiliul ştiinţific specializat D 511.03-22-39 Tema tezei: „Dezvoltarea comunicării nonverbale și a managementului impresiei în mediul organizațional” Specialitatea: 511.03 – psihologie socială Data: 26.01.2023 Ora 10:00. Locația: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, mun. Chișinău, str. I. […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie în ședința Seminarului Științific de Profil

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie în ședința Seminarului Științific de Profil 511.03 – Psihologie socială Candidat: Ilona Dzîc. Conducător științific: Victoria Gonța, doctor în psihologie, conferențiar universitar. Tema tezei: „Проблема социально-психологической адаптации новобранцев к армейским условиям”. Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială. Data: 22.12.2022 Ora: 13:00 Locația: Universitatea Pedagogică […]

Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat:  Antip Crina – Ramona Conducător științific: Dr. , conf. univ., Vicol Nelu Tema tezei: Strategii alternative de formare a competenței elevilor privind receptarea textului literar Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educaţiei  Data: 11.01.2023 Ora: 13:00 Locul: Institutul de Științele Educației, sala 212 Componența comisiei de îndrumare: Dr. hab., […]

Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat: Bertea Iulian-CiprianConducător științific: Țvircun Victor, dr. hab., prof. univ.Tema tezei: Armonizarea socio-profesională în individualizarea modalitățilorde educație a adulțilorSpecialitatea: 531.01 Teoria generală a educațieiData: 19.12.2022Ora: 13:00Locul: str. Ion Creangă 1, bl.2, biroul 35Componența comisiei de îndrumare:1.Callo Tatiana, dr. hab., prof. univ.2.Cuznețov Larisa, dr. hab., prof. univ.3.Sorin Cristea, dr., prof. univ.

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației Candidat: GRADINARI Oxana Conducător ştiinţific: CABAC Valeriu, doctor, profesor universitar Tema tezei: „Metodologia formării și dezvoltării competenței informaționale a elevilor școlilor profesionale prin activități curriculare și extracurriculare” Specialitatea: 532.02 Didactica școlară (pe trepte și discipline de învățământ)Data: 19 decembrie 2022 […]