Proiecte

PROIECTSCOPRAPOARTE ANUALE
1. Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova

Cifrul: 20.80009.1606.06
Director de proiect: Sergiu MUSTEAȚĂ, dr. hab.
2020 – Valorificarea patrimoniului arheologic medieval al Republicii Moldova
2021 – Valorificarea patrimoniului arheologic medieval al Republicii Moldova
2022 – Valorificarea patrimoniului arheologic medieval al Republicii Moldova
2023 – Valorificarea patrimoniului arheologic medieval al Republicii Moldova
Raport 2020
Raport 2021
Raport 2022
Raport 2023
Raport final
2. Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu

Cifrul: 20.80009.1606.07
Director de proiect: Olga COSOVAN, dr.
2020 – Documentarea asupra curricula și a ghidurilor de implementare (2019)
2021 – Conceptualizarea strategiilor de lucru cu terminologia în practica din Republica Moldova (manuale)
2022 – Elaborarea listelor de unități din minimumul lexical al elevilor de gimnaziu și a glosarelor spective
2023 – Expertizarea modelelor elaborate de lucru cu terminologia la etapa gimnazială
Raport 2020
Raport 2021
Raport 2022
Raport 2023
Raport final
3. Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar

Cifrul: 20.80009.0807.25
Director de proiect: Tatiana CHIRIAC, dr.
2020 – Proiectarea și elaborarea unui editor MDI destinat pentru crearea manualelor digitale interactive la diferite discipline
2021 – Proiectarea și dezvoltarea resurselor și aplicațiilor educaționale interactive pentru manualele digitale preconizate, în conformitate cu curriculumul național
2022 – Elaborarea prototipurilor de manuale digitale interactive la disciplinele școlare: informatica, științe, matematica, limba română, limba franceză
2023 – Testarea și implementarea MDI în procesul de instruire din învățământul general
Raport 2020
Raport 2021
Raport 2022
Raport 2023
Raport final
4. Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii

Cifrul: 20.80009.0807.31
Director de proiect: Sergiu SANDULEAC, dr.
2020 – Determinarea bazelor teoretice ale aspectelor psihosociale în formarea securității psihologice la copii de diferite vârste
2021 – Crearea bazei metodologice în formarea securității psihologice la copii de diferite vârste
2022 – Intervenția psihosocială în formarea securității psihologice la copii de diferite vârste
2023 – Generalizarea și diseminarea rezultatelor cercetării și ghidurilor metodologice
Raport 2020
Raport 2021
Raport 2022
Raport 2023
Raport final
5. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului

Cifrul: 20.80009.0807.37
Director de proiect: Victoria GONȚA, dr.
2020 – Crearea bazei metodologico-științifice a formării inițiale și continui a cadrelor didactice în conceptul „Clasa Viitorului”
2021 – Elaborarea conținuturilor inovaționale în educație în conceptul „Clasa Viitorului”
2022 – Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului „Clasa Viitorului”
2023 – Promovarea transpoziției didactice a politicilor care vizează inovațiile în educație
Raport 2020
Raport 2021
Raport 2022
Raport 2023
Raport final
6. Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM)

Cifrul: 20.80009.0807.20
Director de proiect: Liubomir CHIRIAC, dr. hab.
2020 – Analiza și sistematizarea rezultatelor teoretice ale cercetărilor (în plan național și internațional) în domeniul utilizării TIC în procesul de în procesul de predare-învățare-evaluare a științelor reale din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM)
2021 – Elaborarea resurselor educaționale din perspectiva STEAM pentru învățământul preuniversitar
2022 – Aplicarea conceptului STEAM în scopul valorificării interdisciplinarității
2023 – Analiza rezultatelor implementării conceptului STEAM. Elaborarea de recomandări privind îmbunătățirea politicilor educaționale pentru studierea științelor reale
Raport 2020
Raport 2021
Raport 2022
Raport 2023
Raport final
7.Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspectiva paradigmei competențelor

Cifrul: 20.80009.0807.32
Director de proiect: Silvia GOLUBUȚCHI, dr.
2020 – Dezvoltarea sistemului de evaluare a rezultatelor şcolare în învăţământul general în asigurarea implementării noilor generaţii de curricula
2021 – Dezvoltarea sistemului de evaluare a rezultatelor şcolare în învăţământul general în asigurarea implementării noilor generaţii de curricula
2022 – Dezvoltarea şi proiectarea metodelor, seturilor de instrumente ale ERŞ specifice pentru diferite arii curriculare în bază de competenţe
2023 – Asigurarea culturii evaluării rezultatelor şcolare în vederea formării competenţelor în învăţământul general
Raport 2020
Raport 2021
Raport 2022
Raport 2023
Raport final
8. Modificări şi tendinţe spaţio – temporale ale componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic

Cifrul: 20.80009.7007.24
Director de proiect: Anatolie PUŢUNTICĂ, dr
2020 – Documentarea surselor bibliografice, formularea ipotezelor de lucru şi alegerea metodologiei de cercetare
2021 – Investigarea componentelor de mediu în bazinul hidrografic Bâc
2022 – Prelucrarea datelor și diferențierea modificărilor spațio-temporale a componentelor de mediu
2023 – Elaborarea strategiei și opțiunilor de protecție a componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc
Raport 2020
Raport 2021
Raport 2022
Raport 2023
Raport final
9. Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale

Cifrul: 20.80009.0807.27
Director de proiect: Ludmila FRANȚUZAN, dr.
2020 – Analiza condițiilor actuale de proiectare şi realizare a procesului de învățare cu evidențierea deficienţelor şi a premiselor de schimbare în contextul provocărilor societale
2021 – Proiectarea Paradigmei de reconfigurare a procesului de învățare şi a metodologiilor conexe
2022 – Dezvoltarea și validarea în experimentul pedagogic a modelelor, metodologiilor, instrumentelor conexe de reconfigurare a procesului de învățare
2023 – Implementarea și valorificarea metodologiilor în activități didactice de reconfigurare a procesului de învățare în contextul provocărilor societale
Raport 2020
Raport 2021
Raport 2022
Raport 2023
Raport final
10. Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale

Cifrul: 20.80009.0807.45
Director de proiect: Nelu VICOL, dr.
2020 – Analiza holistică și consolidarea expertizei științifice de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul de formare continua
2021 – Reconceptuali-zarea traseului de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul de formare profesională continua
2022 – Conceptualizarea și fundamentarea Paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul de formare continua
2023 – Valorizarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul de formare profesională
Raport 2020
Raport 2021
Raport 2022
Raport 2023
Raport final
11. Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane

Cifrul: 20.80009.1606.10
Director de proiect: Angela CUCER, dr.
2020 – Analiza politicilor naționale și internaționale cu referire la asigurarea activității psihologice în sistemul de învățământ general. Realizarea expertizei metodologiilor existente de asigurare psihologică în sistemul de învățământ general
2021 – Elaborarea dimensiunilor conceptuale și modelelor de asigurare a activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane
2022 – Actualizarea, adaptarea, elaborarea, experimentarea și validarea complexelor de metodologii pentru prevenție, evaluare și intervenție psihologică
2023 – Definitivarea ghidului metodologic pentru prevenție, evaluare și intervenție psihologică; implementarea și diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului
Raport 2020
Raport 2021
Raport 2022
Raport 2023
Raport final
12. Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor “S” și „D” cu liganzi polidentați

Cifrul: 20.80009.5007.28
Partener: Institutul de Chimie (USM)
Director de proiect: Eduard COROPCEANU, dr.
2020 – Sinteza compușilor coordinativi ai metalelor tranziționale cu liganzi polifuncționali, studiul proprietăților utile și elaborarea propuneriolor privind dezvoltarea instruirii prin cercetare
2021 – Asamblarea complecșilor cu liganzi heterofuncționali pentru determinarea capacității de concurență a diferitor grupe funcționale în procesul de coordinare la ionii metalici
2022 – Studiul corelației compoziție-structură-proprietăți în baza compușilor noi și a calculelor cuantice
2023 – Implementarea rezultatelor obținute în procesul educațional în cadrul facultății Biologie și chimie a UPSC și în sistemul de învățământ preuniversitar
Raport 2020
Raport 2021
Raport 2022
Raport 2023
13. Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației nonformale în Republica Moldova

Cifrul: 20.80009.0807.23
Partener: USM
Director de proiect: Vasile ANDRIEȘ, dr.
2020 – Etapă organizațional-analitică
2021 – Construcție teoretică: fundamentarea și conceptualizarea Educației nonformale a elevilor în Republica Moldova
2022 – Elaborarea metodologiei și a instrumentelor de evaluare în educația nonformală a elevilor
2023 – Construcţie metodologică şi organizaţională: fundamentarea cadrului metodologic şi managerial al Educaţiei nonformale a elevilor
Raport 2020
Raport 2021
Raport 2022
Raport 2023
DENUMIREA PROIECTULUI DIRECTOR DE PROIECT RAPOARTE
1. Condiții pedagogice de optimizare în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice (CPOED)

Cifrul: 20.70086.32/COV
Sergiu SANDULEAC, dr.Accesare Raport
2. DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), în cadrul proiectului ”Ausgrabung der Siedlung der Poienești-Lucașeuca Kultur von Ivancea-sub Pădure” (ME125/12-1)Octavian MUNTEANU, dr. Accesare Raport
3. Black Sea CONNECTTudor Casreaveț, dr.Accesare Raport
4. DOORTudor Casreaveț, dr.Accesare Raport