Proiecte în derulare

Lista proiectelor de cercetare în cadrul “Programului de Stat 2020-2023”

  • Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova, cifrul 20.80009.1606.06, director de proiect, dr. Musteață Sergiu (Raport 2020/Raport 2021 );
  • Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu, cifrul 20.80009.1606.07, director de proiect, dr. Cosovan Olga (Raport 2020/Raport 2021);
  • Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar, cifrul 20.80009.0807.25, director de proiect, dr. Chiriac Tatiana (Raport 2020/Raport 2021);
  • Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii, cifrul 20.80009.0807.31, director de proiect, dr. Sanduleac Sergiu (Raport 2020/Raport 2021);
  • Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului, cifrul 20.80009.0807.37, director de proiect, dr. Gonța Victoria (Raport 2020/Raport 2021).

Parteneriate în cadrul “Programului de Stat 2020-2023”

  • Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale, cifrul 20.80009.0807.45, director de proiect, dr. Vicol Nelu (IȘE);
  • Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM), cifrul 20.80009.0807.20, director de proiect, dr. Chiriac Liubomir (UST).

Lista proiectelor de cercetare în cadrul Programului UE Orizont 2020 (CG-ENI/2017/ 386-980 CE)

  • Condiții pedagogice de optimizare în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice, (CPOED), cifrul 20.70086.32/COV, director de proiect, dr. Sanduleac Sergiu.