Proiecte în derulare

Lista proiectelor de cercetare în cadrul „Programului de Stat 2020-2023”

 • Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova, cifrul 20.80009.1606.06, director de proiect, dr. Musteață Sergiu (Raport 2020/ Raport 2021/ Raport 2022 );
 • Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu, cifrul 20.80009.1606.07, director de proiect, dr. Cosovan Olga (Raport 2020/ Raport 2021/ Raport 2022 );
 • Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar, cifrul 20.80009.0807.25, director de proiect, dr. Chiriac Tatiana (Raport 2020 /Raport 2021/ Raport 2022 );
 • Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii, cifrul 20.80009.0807.31, director de proiect, dr. Sanduleac Sergiu (Raport 2020/Raport 2021/ Raport 2022 );
 • Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului, cifrul 20.80009.0807.37, director de proiect, dr. Gonța Victoria (Raport 2020/Raport 2021/ Raport 2022 );
 • Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM), cifrul 20.80009.0807.20, director de proiect, dr. hab. Liubomir CHIRIAC (Raport 2022 );
 • Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspectiva paradigmei competențelor, cifrul 20.80009.0807.32, director de proiect, dr. Silvia GOLUBUȚCHI (Raport 2022 );
 • Modificări şi tendinţe spaţio – temporale ale componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropiccifrul 20.80009.7007.24, director de proiect, dr. Anatolie PUŢUNTICĂ (Raport 2022 );
 • Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale, cifrul 20.80009.0807.27, director de proiect, dr. Ludmila FRANȚUZAN (Raport 2022 );
 • Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale, cifrul 20.80009.0807.45, director de proiect dr. Nelu VICOL  (Raport 2022 );
 • Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, cifrul 20.80009.1606.10, director de proiect, dr. Angela CUCER (Raport 2022 )

Parteneriate în cadrul „Programului de Stat 2020-2023”

 • Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor “S” și „D” cu liganzi polidentați, cifrul 20.80009.5007.28,  Parteneriat cu Institutul de Chimie (USM), coordonator de proiect UPSC, dr. Eduard COROPCEANU;
 • Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației nonformale în Republica Moldova, cifrul 20.80009.0807.23, Parteneriat cu USM, coordonator de proiect UPSC, dr. Vasile ANDRIEȘ.

Lista proiectelor de cercetare în cadrul Programului UE Orizont 2020 (CG-ENI/2017/ 386-980 CE)

 • Condiții pedagogice de optimizare în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice, (CPOED), cifrul 20.70086.32/COV, director de proiect, dr. Sanduleac Sergiu.