Centrul de Formare Continuă și Leadership

Centrul de Formare Continuă și Leadership (CFCL) al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău este un Centru național de formare profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale care, prin oferta educațională diversă, a dezvoltat de-a lungul timpului un program complex de formare profesională pentru sistemul educațional din țară.

Misiunea CFCL este promovarea inovaţiei, reformei în educaţie și a culturii învățării pe tot parcursul vieții, în vederea asigurării cadrului pentru dezvoltarea personală și profesională a formabililor, în corespundere cu necesitățile de formare și aspirațiilor acestora, în corelaţie cu standardele de calitate şi competenţă profesională ale cadrelor didactice, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Viziunea CFCL este asigurarea calității în învăţământul general din RM prin creşterea competitivităţii sistemului de formare profesională continuă a cadrelor didactice, promovarea inovaţiei şi reformei în educaţie, a culturii învățării pe tot parcursul vieții.

Valori: profesionalism, competență profesională, orientare spre nevoile beneficiarilor, adaptabilitate la cerințele pieței muncii, centrare pe cel ce învață, responsabilitate, respect, corectitudine, promptitudine.

CFCL își propune ca obiectiv general organizarea și monitorizarea activităților de formare profesională continuă, în colaborare cu subdiviziunile universitare, de promovare a unor programe de formare continuă adresate cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile de învățământ care doresc să-și dezvolte competențele profesionale și personale, completeze studiile din domenii complementare sau să se recalifice prin reconversie profesională pentru a se integra pe piața muncii și a deveni mai competitivi.

Centrul de Formare Continuă și Leadership

Accesați site-ul Centrului pentru mai multe detalii depre activitatea acestuia!