Teze de doctorat susținute public și confirmat titlul de ANACEC

Bețivu Aurelia
Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor
Emanoil-Cazacu Remus
Dezvoltarea competențelor financiare la elevii din învățământul general

Cebotaru Nina
Formarea competențelor de comunicare la elevi cu retard mintal prin activități de educație fizică
Bulat-Guzun Ana
Evaluarea competențelor lingvistice prin TIC în studiul universitar al limbii franceze
Oloieru Anastasia
Formarea culturii economice în cadrul educației familiale

Pereu Tatiana
Fundamente pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei
Clapatiuc Alexandra
Formarea culturii artistice a liceenilor prin artele plastice (învățământ vocațional academic)
Luchianenco Lilia
Dezvoltarea competenței de comunicare la preșcolarii cu cerințe educaționale speciale
Călin Iuliana
Stilul de conducere a școlii din perspectiva eficienței educației

Roman Daniel
Condiții pedagogice de formare a competențelor profesionale prin activitatea independentă a studenților pedagogi
Ceban Veronica
Fundamente pedagogice ale educației parentale pozitive


Filipski Tatiana
Fundamente pedagogice ale educației muzeale a liceenilor în cadrul colaborării școală-familie-comunitate

Brăguță Violeta
Valori pedagogice ale învățământului privat în republica moldova și românia. studiu comparativ
Brânza Ionela
Actualitatea pedagogiei formativ-organiciste a lui G. G. Antonescu

Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale

Grădinari Oxana
Metodologia formării și dezvoltării competenței informaționale a elevilor școlilor profesionale prin activități curriculare și extracurriculare
Florea Mihaela
Dezvoltarea competenței de comunicare la elevii din ciclul liceal în cadrul disciplinei „Educație fizică”

Adascăliței Andra-Mirabela
Comunicare persuasivă ca strategie de rezolvare a conflictelor în mediul școlar

Bertea Iulian-Ciprian
Armonizarea socio-profesională în individualizarea modalităților de educație a adulților
Mihăilă Monica-Maria
Metodologia predării- învățării interactive a istoriei în învățământul gimnazial
Nastasă Anca-Mihaela
Managementul performanţei în cadrul proiectelor de intervenţie educaţională
Istrate-Ștefănescu Adriana
Managementul metodic modern în eficientizarea activității instituției de învățământ preuniversitar
Buzenco Valeria
Conceptualizarea pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice
Postolachi Iulia
Metodologia formării excelenței artistice a cadrelor didactice din învățământul primar
Țîbuleac Ana
Dezvoltarea planului-cadru de învățământ din perspectiva formării competențelor-cheie
Birtok (Andrasciuc) Vasilica
Socializarea preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional grădiniță-familie
Adăscăliței Cristian
Educația vocaționalǎ din perspectiva prevenirii dificultǎților de adaptare ȋn mediul şcolar
Biculescu Florina-Teodora
Formarea referențialului axiologic al elevilor prin autoeducație

Rotaru Ioana- Corina
Potențialul educației tehnologice în formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil