Teze de doctorat susținute public și confirmat titlul de ANACEC

Bețivu Aurelia
Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor

Emanoil-Cazacu Remus
Dezvoltarea competențelor financiare la elevii din învățământul general

Cebotaru Nina
Formarea competențelor de comunicare la elevi cu retard mintal prin activități de educație fizică
Bulat-Guzun Ana
Evaluarea competențelor lingvistice prin TIC în studiul universitar al limbii franceze
Oloieru Anastasia
Formarea culturii economice în cadrul educației familiale

Pereu Tatiana
Fundamente pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei
Clapatiuc Alexandra
Formarea culturii artistice a liceenilor prin artele plastice (învățământ vocațional academic)