Autor: UPSC

Anunț privind susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Candidat: VASILIU Dan Conducător științific: ADĂSCĂLIȚĂ Viorica, conf. univ. dr.  Tema tezei: INFLUENȚA FACTORILOR DE PERSONALITATE ASUPRA PERFORMANȚEI ACADEMICE LA STUDENȚI Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 30 iunie 2021 Ora: 11.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala 10 Componența Comisiei de îndrumare: Negură Ion,...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale educației

Candidat: USATÎI Larisa Conducător ştiinţific: Alexandra Barbăneagră, dr. în pedagogie, conf. universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 533.01-20 Tema tezei: Metodologia formării competenței fonologice în limba engleză la studenți-filologi (în baza monoftongilor posteriori) Specialitatea: 533.01 Pedagogie universitară Data: 23 iunie 2021 Ora: 14.00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl....

În atenția comunității științifice!

Ceremonia solemnă de înmânare a însemnelor de Doctor Honoris Causa Doamnei VALERIA BIAGIOTTI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Italiei în Republica Moldova, în perioada 2017-2021, va avea loc la data de 14 iunie 2021, ora 13.10, în „Clasa Viitorului”, bloc 1, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău.  ...

Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în științele educației

Candidat: ALEXANDRA CLAPATIUC Conducător științific: Hubenco Teodora, conf. univ., dr. în pedagogie Tema tezei: FORMAREA CULTURII ARTISTICE A LICEENILOR PRIN ARTELE PLASTICE (ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL ACADEMIC) Specialitatea: 532.02 – didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ (artele plastice) Data: 25 iunie 2021 (vineri) Ora: 15.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat...

Alianța Franceză din Moldova cu noi oportunități de colaborare la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

În data de 08.06.2021, reprezentantul Alianței Franceze din Moldova, domnul Alexandre Chavanne, responsabil de misiunea lingvistica, corespondent Campus France, a vizitat Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creangă”. La întrunire au participat dna Rector – Alexandra Barbăneagră, dna Prorector pentru activitatea didactică – Angela Solcan, dna Prorector pentru activitatea ştiințifică şi...

SEMINAR ȘTIINȚIFICO-PRACTIC NAŢIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

 Distinse Doamne, Stimați Domni, UPS „Ion Creangă” în parteneriat cu AO AVE COPIII vă invită la seminarul științifico-practic național cu participare internațională „Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții”. Scopul seminarului: setarea elementelor de coordonare între instituțiile superioare de învățământ și...

Premières Assises de la Francophonie Scientifique : Appel à communications

L’AUF lance un appel à communications dans le cadre des Premières Assises de la Francophonie Scientifique qui se dérouleront les 22 et 23 septembre 2021 pendant sa 18ème Assemblée générale. Cet appel invite les enseignant-e-s, les chercheur-e-s, les spécialistes ou les expert-e-s à se manifester pour partager leurs expériences et...

În atenția comunității științifice!

Ceremonia solemnă de înmânare a însemnelor de Doctor Honoris Causa Doamnei Ex-Ambasador al Italiei în Republica Moldova VALERIA BIAGIOTTI, va avea loc la data de 14 iunie 2021, ora 13.10, în „Clasa Viitorului”, bloc 1, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău.   Rectoratul Universității Pedagogice de Stat „Ion...