Autor: UPSC

ANACEC confirmă titlulurile științifico-didactice de profesor universitar și conferențiar universitar

Consiliul de conducere a ANACEC, prin deciziile nr. 8  și 9, din 26 februarie 2021, a confirmat titlurile științifico-didactice de profesor universitar și conferențiar universitar ale cadrelor didactice titulare în cadrul Universității Pedagogice  de Stat “I. Creangă”. Onoare, mândrie și respect crengienilor nostri: PERJAN Carolina, profesor universitar în 03 Științe...

Masă rotundă a Clubului Oratorilor “Arta – între haos și sublim”

În data de 28.02.2021 Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” a găzduit o activitate frumoasă – masă rotundă a Clubului Oratorilor, moderat de Daniela Iurcu, la tema “Arta – între haos și sublim”. Invitatul special al acestei mese rotunde a fost Roșca-Ceban Daniela, lect. univ....

Program de burse în Letonia pentru anul academic 2021-2022

Agenția de Stat pentru Dezvoltarea Educației din Letonia, în baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind Cooperarea în domeniul Educației, Culturii, Tineretului și Sportului, semnat în anul 2017, oferă burse de studii, cercetare și școli de vară studenților și cadrelor didactice din Republica Moldova, pentru anul...

Seminar științific de profil

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ)

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”din Chișinău anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Formarea competenței de comunicare în limba engleză prin valorificarea limbajului paremiologic în învățămîntul superior, realizată de Lilia HERȚA, conducător...

Săptămâna G. Vieru la Facultatea de Filologie și Istorie

La Facultatea de Filologie și Istorie demarează săptămâna dedicată operei lui Grigore Vieru. În agenda activităților sunt incluse recitaluri, dezbateri, analize , dar și prezentări didactice inedite ale poeziei vierene. Astfel, studenții anului I vor aborda poezia preferată într-o interpretare proprie, participând la Concursul Cel mai bun declamator, studenții anului...

Activitățile de evaluare externă a programelor de studii din cadrul UPS Ion Creangă

Cu perseverență, entuziasm, multă muncă și așteptări pe potriva eforturilor, UPS Ion Creangă, catedrele: Limba și comunicare, Filologie romanică, Filologie engleză, în perioada 08-10 februarie 2021, au întâmpinat cu deschidere și dialog constructiv, comisia de evaluare externă ANACEC. Distinsa echipă a evaluat programele de studii superioare de master, prestate cu...

Zile dedicate marelui poet al neamului GRIGORE VIERU la UPS ,,Ion Creangă”

De ziua marelui Poet, Secția Educație Artistică a UPS ”Ion Creangă” vine cu îndemnul să păstrăm intactă creația celui mai renumit absolvent UPSC, Grigore Vieru. Să valorificăm, să promovăm, sa iubim și să ne mândrim că suntem urmașii Măriei Sale și să purtăm cu demnitate pecetea adevărului prin scris, port și grai, așa...