administrator

acest articol

Lansarea subproiectului instituțional „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău vă invită la ceremonia oficială de lansare a subproiectului instituțional Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii, finanțat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Învățământul superior din Moldova” și implementat […]

Ședințe de planificare a activităților în cadrul PÎSM

În perioada octombrie-noiembrie 2022, în sala Senatului UPSC au avut loc mai multe ședințe organizatorice de planificare a activităților în cadrul subproiectului instituțional: Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii. La ședințe au participat rectorul UPSC, doamna Alexandra […]

Discuții privind proiectarea planului de achiziții în cadrul PÎSM

La data de 9 noiembrie 2022, echipa de proiect, reprezentată de Lucia SAVA, manager de proiect, Rodica OJOG, specialist în managementul financiar și Mihaela GUȚU, specialist în achiziții s-a întrunit în ședința de discuții cu Mariana CIORBĂ, consultant în achiziții PÎSM și Alexandru GHERMAN, consultant PÎSM. Scopul ședinței a constat […]

Mobilitate de Predare/Formare ERASMUS+ la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași”, România, pentru Personal Academic și Administrativ

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a #UPSC anunță depunerea dosarelor de candidatură pentru 1 burse de formare/predare  (5 zile, pentru anul academic 2022-2023) laUniversitatea„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Dosarele vor fi depuse la Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor, str. Ion Creangă 1, bl. 2, of. 25 și online, […]

Acțiuni de combatere a traficului de ființe umane la Facultatea Arte Plastice și Design

În data de 20 octombrie 2022, Facultatea Arte Plastice și Design din cadrul UPS „Ion Creangă” din Chișinău a desfășurat sesiunea de informare cu genericul „Spune Nu traficului de ființe umane!” organizată de studenții și cadrele didactice ale facultății. Această activitate se înscrie în contextul activităților realizate la nivel național […]

Burse de cercetare doctorală și postdoctorală „Eugen Ionescu” 2022-2023

Spre atenția doctoranzilor, postdoctoranzilor și cercetătorilor UPSC! A fost lansat apelul pentru înscrierea la programul de burse „Eugen Ionescu” 2022-2023, finanțat de Guvernul României, susținut de Ministerul Afacerilor Externe al României și coordonat de Agenția Universitară a Francofoniei. Programul „Eugen Ionescu” permite doctoranzilor și cercetătorilor din întreaga lume să beneficieze […]

Mobilități academice ERASMUS + la Institutul Politehnic  din Tomar, Portugalia, pentru studenți și personal academic și administrativ

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a UPSC anunță depunerea dosarelor de candidatură pentru 2 burse de studii  (6 luni) pentru studenții din ciclurile Licență și Master și 2 burse pentru personal academic și non-academic (5 zile)  în cadrul Institutului Politehnic din Tomar, Portugalia. Dosarele vor fi depuse la Secția […]

Susținerea în seminarul științific de profil ad-hoc a tezei de doctor habilitat în științe ale educației

Se anunță susținerea în Seminarul Științific de profil ad-hoc a tezei de doctor habilitat în științe ale educației. Candidat: ȚĂRNĂ Ecaterina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Consultant științific: CALLO Tatiana, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar Tema tezei: „Valorile pedagogice ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării […]