Evenimente

19 posts

Performanțele Facultății de Arte Plastice și Design la fesitvalul BeCreativeFest 2021 din Sibiu

În perioada 2 -3 august 2021 în Sibiu, România, a avut loc cel mai creativ eveniment dedicat absolvenților de design vestimentar din cadrul universităților de profil din România – Festivalul Național Studențesc de Modă și Design BeCreativeFest 2021, ediția a X-a. UPSC a fost invitată ca oaspete de onoare cu […]

ANACEC a decis: programele de studii superioare înaintate pentru autorizare și acreditare de către UPSC își merită calitatea și continuitatea pentru următorii 5 ani!

În baza atribuțiilor legale pe care le deține, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decis acreditarea pentru o perioadă de 5 ani a programelor de studii superioare de master înaintate de Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău (UPSC). […]

Revista PLURAL

Revista Plural a UPSC a fost inclusă în lista publicațiilor științifice de tipul A

Prin Decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) nr. 13 din 25.06.2021 cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea ANACEC, ale […]

Conferință științifică internațională: „Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice”

În data de 18 iunie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova, a desfășurat online Conferința Științifică Internațională: „Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice”, organizată în cadrul proiectului […]

Memorandum de înțelegere semnat între UPSC și Asociația Obștească pentru Abilitarea Copilului și Familiei ‟Ave Copiii”

Astăzi, 24 iunie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat ‟Ion Creangă” din Chișinău , reprezentată de Rectorul  Alexandra BARBĂNEAGRĂ, dr., conf. univ. și Asociația Obștească pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”Ave Copiii”, reprezentată de Directorul executiv Mariana IANACHEVICI, în scopul promovării pro active a practicilor Europene în domeniul cercetării academice participative […]

Acord de colaborare semnat între UPSC și Asociația Obștească ‟Asociația Logopezilor și Psihopedagogilor din Republica Moldova”

Astăzi, 23 iunie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Asociația Obștească „Asociația Logopezilor și Psihopedagogilor din Republica Moldova”, fiind convinse de necesitatea conjugărilor eforturilor comune în vederea asigurării accesului la educație și servicii educațional-recuperatorii, au semnat un ACORD DE colaborare. Obiectul prezentului ACORD îl constituie colaborarea eficientă între […]

Conferirea titlului Doctor Honoris Causa Doamnei Valeria BIAGIOTTI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Italiei în Republica Moldova (2017-2021)

În data de 14 iunie 2021, senatul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a avut marea onoare de a acorda titlu Doctor Honoris Causa dnei Valeria BIAGIOTTI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Italiei în Republica Moldova în perioada 2017-2021. Onorificul titlu i-a fost conferit pentru rezultate remarcabile în […]

Vizita de formare a cadrelor manageriale din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad la UPSC

Astăzi, 18 mai 2021, a avut loc vizita de formare a cadrelor manageriale ale Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în cadrul programului Erasmus+ Acțiunea-cheie 1 – Proiect de Mobilitate cu Țările Partenere pentru Studenți și Personal din Învățământul Superior. […]