Evenimente

acest articol

Masa rotundă cu genericul „Debutul în carieră: experiențe, dificultăți și perspective”

Astăzi, 9 februarie 2022, a fost desfășurată, în format online, Masa rotundă cu genericul „DEBUTUL ÎN CARIERĂ: EXPERIENȚE, DIFICULTĂȚI ȘI PERSPECTIVE”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea Științe ale Educației și Informatică, UPSC, în parteneriat cu Secția Consiliere și Ghidare în carieră, UPSC, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a […]

Masa rotundă: „Aspecte sociopsihologice ale securității copiilor în medii familiale și rezidențiale” – relatări și concluzii

Astăzi, în data de 4 februarie 2022, a fost desfășurată, în format online, masa rotundă: „Aspecte sociopsihologice ale securității copiilor în medii familiale și rezidențiale”, având ca scop formarea atitudinii, abilităților și cunoștințelor privind securitatea psihologică a copiilor. Evenimentul a fost adresat studenților, masteranzilor, doctoranzilor, specialiștilor din domeniu și tuturor celor interesați de Securitatea Sociopsihologică a copilului și […]

Conferința științifică internațională „Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar” – relatări și concluzii

Astăzi, în data de 26 noiembrie 2021 și-a desfășurat lucrările Conferința științifică internațională „Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar”. Conferința a fost organizată ca rezultat al parteneriatului dintre Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile […]

Performanțele Facultății de Arte Plastice și Design la fesitvalul BeCreativeFest 2021 din Sibiu

În perioada 2 -3 august 2021 în Sibiu, România, a avut loc cel mai creativ eveniment dedicat absolvenților de design vestimentar din cadrul universităților de profil din România – Festivalul Național Studențesc de Modă și Design BeCreativeFest 2021, ediția a X-a. UPSC a fost invitată ca oaspete de onoare cu […]

ANACEC a decis: programele de studii superioare înaintate pentru autorizare și acreditare de către UPSC își merită calitatea și continuitatea pentru următorii 5 ani!

În baza atribuțiilor legale pe care le deține, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decis acreditarea pentru o perioadă de 5 ani a programelor de studii superioare de master înaintate de Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău (UPSC). […]

Revista PLURAL

Revista Plural a UPSC a fost inclusă în lista publicațiilor științifice de tipul A

Prin Decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) nr. 13 din 25.06.2021 cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea ANACEC, ale […]

Conferință științifică internațională: „Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice”

În data de 18 iunie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova, a desfășurat online Conferința Științifică Internațională: „Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice”, organizată în cadrul proiectului […]

Memorandum de înțelegere semnat între UPSC și Asociația Obștească pentru Abilitarea Copilului și Familiei ‟Ave Copiii”

Astăzi, 24 iunie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat ‟Ion Creangă” din Chișinău , reprezentată de Rectorul  Alexandra BARBĂNEAGRĂ, dr., conf. univ. și Asociația Obștească pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”Ave Copiii”, reprezentată de Directorul executiv Mariana IANACHEVICI, în scopul promovării pro active a practicilor Europene în domeniul cercetării academice participative […]