Arhivă lunară: ianuarie 2021

Seminar metodologic Diversificarea formelor de organizare a instruirii în formarea cadrelor didactice

La data de 30 ianuarie 2021, în cadrul Proiectului  „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, Centrul de Formare Continuă în colaborare cu Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans a organizat Seminarul metodologic ”Diversificarea formelor de organizare a instruirii în formarea cadrelor didactice”. Cei cca...

Susținerea publică ale tezelor de masterat, organizate în cadrul Facultății de Filologie și Istorie

Pe data de 29 ianuarie 2021 a avut loc susținerea publică ale tezelor de masterat, organizată în cadrul Facultății de Filologie și Istorie. Masteranzii programei „ Didactica disciplinelor istorice” au prezentat rezultatele unor cercetări de actualitate din domeniul Științe ale Educației. Președintele Comisiei de examinare, dr.,hab.prof. universitar Viorica Andrițchi, a...

Susținerile publice ale tezelor de masterat, organizate în cadrul Facultății de Filologie și Istorie

În zilele de 26 și 27 ianuarie 2021 au avut loc susținerile publice ale tezelor de masterat, organizate în cadrul Facultății de Filologie și Istorie. Masteranzii programelor „Educație lingvistică și comunicare interculturală (ro)” și „Didactica limbii române ca limbă nematernă/ străină”, în prezența Comisiei de examinare, a profesorilor Catedrei Limbă...

Conferințe de inițiere la practica profesională, programele Educație lingvistică și comunicare interculturală

La 25 ianuarie 2021, Catedra Limbă și Comunicare din cadrul Facultății de Filologie și Istorie a organizat conferințe de inițiere la practica profesională, programele Educație lingvistică și comunicare interculturală (cu instruire în limbile română și rusă), Didactica limbii române ca limbă nematernă/străină și Didactica limbii ruse ca limbă nematernă/străină. La...

Susținerea tezelor de master la catedrele Arta Decorativă și Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii, Facultatea Arte Plastice și Design

În zilele de 27 și 28 ianuarie 2021 au avut loc susținerile publice ale tezelor de masterat, organizate în cadrul Facultății Arte Plastice și Design. 26 de masteranzi programelor de studii: „Modelarea artistică a costumului”, „Prelucrarea artistică a materialelor” , „Proiectarea artistică a interiorului” și „Pedagogia artelor plastice” în prezența...