Noutăți

19 posts

Lansare de carte, la Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic

La data de 8 iunie 2023, în cadrul proiectului de cercetare „Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva provocărilor societale” (conducător de proiect A. Cucer, dr., conf. cercet.) a avut loc lansarea ghidurilor metodologice „Prevenția, evaluarea și intervenția psihologică: domeniul psihocomportamental” (autori: […]

ANACEC a decis: programele de studii superioare înaintate pentru autorizare și acreditare de către UPSC își merită calitatea și continuitatea pentru următorii 5 ani!

În baza atribuțiilor legale pe care le deține, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decis acreditarea pentru o perioadă de 5 ani a programelor de studii superioare de master înaintate de Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău (UPSC). […]

Revista PLURAL

Revista Plural a UPSC a fost inclusă în lista publicațiilor științifice de tipul A

Prin Decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) nr. 13 din 25.06.2021 cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea ANACEC, ale […]

Conferință științifică internațională: „Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice”

În data de 18 iunie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova, a desfășurat online Conferința Științifică Internațională: „Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice”, organizată în cadrul proiectului […]

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a devenit titularul drepturilor patrimoniale asupra softului iPlagiarism

Administrația Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău își exprimă recunoștința față de competențele autorilor soft-ului iPlagiarism (Cecan Roman, Mușinschi Ilie, Bulicanu Ion, Benzari Mihai), conceptualizat cu scopul de a preveni plagiatul în cadrul lucrărilor de cercetare și a lucrărilor de finalizare a studiilor și implementat de către Direcția Tehnologii […]

Întrevederea rectorului Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău cu șefa DETS, sect. Buiucani din Chișinău

Astăzi, 24 martie 2021, rectorul Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ”, Alexandra Barbăneagră, împreună cu prorectorul Ludmila Armașu-Canțîr au avut o întrevedere cu dna Tatiana Oboroc, șefa DETS Buiucani. Scopul vizitei: stabilirea unor relații de parteneriat în vederea colaborării eficiente între UPSC și DEGTS, în contextul noilor provocări societale și […]

ir

Acord de colaborare între Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău şi Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Astăzi, 18 martie 2021,Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău şi Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, exprimând dorinţa comună de a îmbunătăţi şi consolida colaborarea bilaterală în domeniul educației, cercetării științifice şi învăţământ superior, au semnat un acord de colaborare. Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea […]

Conducerea Universității “Dunărea de Jos” din Galați a întreprins o vizită de lucru la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinăucola

În data de 10 februarie 2021, Rectorul Universității “Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu, însoțit de echipa managerială,  au avut o întâlnire oficială cu Rectorul Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău (UPSC), conf. dr. Alexandra Barbăneagră și prorectorii universității. Subiectul întrevederii a vizat extinderea […]