ANACEC a decis: programele de studii superioare înaintate pentru autorizare și acreditare de către UPSC își merită calitatea și continuitatea pentru următorii 5 ani!

În baza atribuțiilor legale pe care le deține, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decis acreditarea pentru o perioadă de 5 ani a programelor de studii superioare de master înaintate de Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău (UPSC).

Recomandarea finală a comisiei de evaluare externă corespunde prevederilor cadrului legal și a validat rezultatele evaluării pentru următoarele programe de studii:

 • Management și consiliere în învățământul primar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență (coordonator – Ludmila URSU, dr., prof. univ.) – decizie ANACEC;
 • Didactica învățământului primar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență (coordonator – Ludmila URSU, dr., prof. univ.) – decizie ANACEC;
 • Management și consiliere în educație preșcolară, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență (coordonator – Stela GÎNJU, dr., conf. univ.) – decizie ANACEC;
 • Metodologia educației preșcolare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență (coordonator – Stela GÎNJU, dr., conf. univ.) – decizie ANACEC;
 • Matematica didactică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență (coordonator – Sergiu PORT, dr., conf. univ.) – decizie ANACEC;
 • Consiliere și educația familiei, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență (coordonator – Larisa CUZNEȚOV, dr. hab., prof.univ.) – decizie ANACEC;
 • Management educațional, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență (coordonator – Valentina COJOCARU, dr., conf. univ.) – decizie ANACEC;
 • Tehnologii informaționale și de comunicare în instruire, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență (coordonator – Tatiana CHIRIAC, dr., conf. univ.) – decizie ANACEC;
 • Tehnologii de creare a softurilor educaționale, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență (coordonator – Tatiana CHIRIAC, dr., conf. univ.) – decizie ANACEC;
 • Educație integrală și terapia persoanelor cu cerințele educaționale speciale, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență (coordonator – Adriana CIOBANU, dr., conf. univ.) – decizie ANACEC;
 • Logopedie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master deprofesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență (coordonator – Valentina OLĂRESCU, dr., conf. univ.) – decizie ANACEC.

Aprecierile cele mai înalte sunt transmise grupurilor de lucru și coordonatorilor de programe, care printr-un management universitar eficient au asigurat acest succes meritat!

Administrația UPSC

Scrisoarea ANACEC

nr. 1000-01 din 04.08.2021