Conferință științifică internațională: „Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice”

În data de 18 iunie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova, a desfășurat online Conferința Științifică Internațională: „Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice”, organizată în cadrul proiectului național de cercetare, nr. 20/Cov19, finanțat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în cadrul Programului UE Orizont 2020 (CG-ENI/2017/ 386-980 CE).
Evenimentul a întrunit reprezentanți ai mediului academic, cercetători, profesori universitari, psihologi practicieni, cadre didactice, manageri ai instituțiilor de învățământ, reprezentanți ai asociațiilor obștești și autorităților publice locale din Republica Moldova și de peste hotare.

Conferinţa a avut mai multe sesiuni tematice:

 • Gândirea științifică a cadrului didactic în contextul educației permanente: abordări teoretico-aplicative;
 • Valorificarea tehnologiilor informaționale în contextul dezvoltării gândirii științifice la cadrele didactice;
 • Colaborarea instituție de învățământ – familie – comunitate în contextul crizei pandemice.

Sesiunile tematice onile au fost realizate de către reprezentanți cu nume notorii atât de nivel national dar și internațional:

 • Armașu-Canțîr Ludmila, dr., conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC)
 • Sanduleac Sergiu, dr., conferențiar universitar, director de proiect, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC)
 • Cuznețov Larisa, dr. hab., profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC)
 • Gonța Victoria, dr., conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC)
 • Prus Elena, dr. hab., profesor universitar, prorector pe proiecte, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM)
 • Eduard Coropceanu, dr., profesor universitar, rector al Universității de Stat din Tiraspol din Moldova (UST)
 • Belîi Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Șef al Departamentului de Anestezie și Terapie Intensivă al Institutului de Medicină Urgentă
 • Tarabeih Mahdi, dr. hab., prof. univ., Colegiului Academic Jaffa din Tel Aviv, Israel (JTACI) Nastas Dorin, dr., conferențiar universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România (UAIC)
 • Necula Gina-Aurora, dr., conferențiar universitar, decan al Facultății Transfrontaliere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UGAL)
 • Lavrinenko Vladimir, dr. hab., profesor universitar, Universitatea Național Pedagogică “Mihail Dragomanov” din Kiev, Ucraina (NPU)
 • Șatiuc Tatiana, dr., conferențiar universitar, USG „F. Scorina”, Belarus (USG)
 • Raileanu Olga, dr., conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC)
 • Zubenschi Mariana, dr., cercetător științific, lector universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC).

În cadrul acestei conferințe, seiunile tematice au fost orientante spre următoarele subiecte puse în discuție:

 • Gândirea științifică – concept fundamental în profesionalizarea cadrelor didactice,
 • Educația pe parcursul vieții și autoperfecționarea – oportunități sociopsihopedagogice de eficientizare a dezvoltării gândirii științifice la cadrele didactice,
 • Cum dezvoltăm gândirea științifică în Universitate și cum o demonstrăm ulterior la locul de muncă? Câteva răspunsuri și idei practice.

În jur de 3000 de participanți, care au asistat online la această Conferință, au beneficiat de valoroase informații teoretice dar și aplicative și au apreciat ca fiind necesar și oportun desfășurarea unui asemenea eveniment, mai ales în contextul situației actuale, de criză pandemică.

Loading