Întrevederea rectorului Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău cu șefa DETS, sect. Buiucani din Chișinău

Astăzi, 24 martie 2021, rectorul Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ”, Alexandra Barbăneagră, împreună cu prorectorul Ludmila Armașu-Canțîr au avut o întrevedere cu dna Tatiana Oboroc, șefa DETS Buiucani.

Scopul vizitei: stabilirea unor relații de parteneriat în vederea colaborării eficiente între UPSC și DEGTS, în contextul noilor provocări societale și elaborarea de noi proiecte educaționale, culturale, manageriale comune.

Rectorul Alexandra Barbăneagră a menționat, printre altele, interesul sporit al UPSC în crearea de noi oportunități în domeniul formării cadrelor didactice la ciclurile Licență, Master, Doctorat, formării pe tot parcursul vieții și a educației inclusive.

Tatiana Oboroc a vorbit despre proiectele derulate și cele în curs de desfășurare, exprimându-și interesul față de eventualele colaborări necesare formării calitative a cadrelor didactice și inserției pe piața muncii a absolvenților UPSC, în contextul necesității deschiderii de noi instituții preuniversitare în sector și în municipiu.

Loading